Äldreomsorg

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Äldreomsorg hittade vi 185 företag.


Aleris Holding AB

Bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt, på uppdrag eller i egen regi, med egen personal eller inhyrda konsulter, bedriva sjuk- och hälsovård och omsorg, samt rehabiliterings-, behandlings- och rekreationsverksamhet, bedriva hotellverksamhet, förvaltning av fastigheter och uthyrning av lokaler och tjänster inom området, äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom samt idka därmed förenliga verksamheter.


Adress

BOX 47134
10074  STOCKHOLM


Aleris Omsorg AB

Bolaget skall på uppdrag eller i egen regi med egen personal eller inhyrda konsulter bedriva vård och omsorg, rehabilitering och behandling av psykiskt funktionshindrade personer och av missbrukare med psykiska problem, behandlings- och rekreations- verksamhet, samt bedriva hotellverksamhet, förvaltning av fastigheter och uthyrning av lokaler och tjänster inom området vård, utbildning och restaurangverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 47134
10074  STOCKHOLM

Sökord: Omsorg | Spånga-tensta | Kvälls | Nattpatrull |

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB

Bolaget ska bedriva affärsverksamhet genom att tillhandahålla vård och bistånd av olika slag till fattiga och sjuk, svaga och utsatta, unga och gamla samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

STIGBERGSLIDEN 6
41463  GÖTEBORG


A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva vård och omsorg med tonvikt på åldringsvård, kroppsvård, gym och workout, personal- och företagsfriskvård, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1534
60045  NORRKÖPING


A & O i Sverige Aktiebolag

Bolaget skall bedriva vård och omsorg med tonvikt på åldringsvård, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1534
60045  NORRKÖPING


Mogården Omsorg Aktiebolag

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom äldre- och handikappsomsorg samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1565
17129  SOLNA


Haganäshemmet Aktiebolag

Bolaget skall idka verksamhet inom den enskilda vårdsektorn. Verksamheten skall i egen och samverkande regi bl a inriktas på alternativa behandlings- och boendeformer, rehabilitering, fritidsaktiviteter och familjeterapi, tillhandahålla administrativa tjänster, konsultationer samt fastighets- och värdepappersförvaltning. Bolaget skall - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, - idka finansieringsrörelse avseende lös egen dom genom lämnande av kredit eller i form av borgen, köp, försäljning och leasing av maskiner, transportmedel och annan utrustning, allt inom den enskilda vårdsektorn. Dessutom skall bolaget bedriva rumsuthyrning och serveringsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SIBBARP PL 3462
28391  OSBY

Sökord: Haganäshemmet |

Aktiebolaget Dungens Boende

Bolaget skall bedriva gruppboende för barn och ungdom för särskilda behov samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1565
17129  SOLNA

Sökord: Dungens |

Hyllie Park Äldreboende Aktiebolag

Bolaget skall uppföra, äga och förvalta fastigheter samt idka verksamhet på kristen grund inom vård och omsorg samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ELINELUNDSVÄGEN 55
21623  MALMÖ

Sökord: äldreboende |

Juni Care AB

Bolaget ska bedriva specialiserad handikappomsorg samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3171
90304  UMEÅ


Aros Care AB

Bolaget skall förmedla, administrera samt tillhandahålla vård och omsorg av barn och ungdomar, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

FJÄRDHUNDRAGATAN 12 1TR
75337  UPPSALA


Assistans Aktiebolag Blåsippan

Bolaget skall driva assistans åt handikappade enligt LSS-lagen, konsultverksamhet i handikappfrågor, utveckling av och handel med handikapphjälpmedel och utveckling och förvaltning av bostäder för handikappade samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 9
24130  ESLÖV

Sökord: Blåsippan |

Astridgården i Hörnefors Aktiebolag

Bolaget skall bedriva administration och förvaltning av fastig- heter och värdepapper samt drift av serviceenheter för boende kollektivt, eller enskilt. Utveckla nya boendeformer med individanpassad service, omsorg och tjänster med medicinsk och psykologisk expertis utveckla aktivitetsprogram för hyres- gästernas bästa. Bolaget skall erbjuda servicetjänster och hushållsnära tjänster till ordinära boenden i närområdet. Alla aktivitetsformer och utbildning ingår i bolagets verksamhets- område, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 4151
90405  UMEÅ

Sökord: Astridgården | Hörnefors |

Attendo Care AB

Vård, omsorg och service till äldre och funktionshindrade och därmed förenlig verksamhet.


Adress

VENDEVÄGEN 85B
18291  DANDERYD

Sökord: Attendo |

Attendo Group AB (publ)

Bolaget skall direkt eller indirekt erbjuda tjänster och produkter till äldre och funktionshindrade samt annan service-, omsorgs- och vårdverksamhet samt att tillhandahålla övriga bolag i koncernen med tjänster främst avseende administration, styrning, juridisk rådgivning och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom och även driva handel med aktier och andra värdepapper.


Adress

VENDEVÄGEN 85B
18291  DANDERYD


Avesina Äldreomsorg AB

Bolaget ska på uppdrag av landsting och kommuner bedriva äldreomsorg och hemtjänst samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1101
58101  LINKÖPING

Sökord: äldreomsorg |

Axeltorps Vårdhem AB

Bolaget skall tillhandahålla äldreboende med förstärkt omvårdnad inklusive uthyrning av lägenheter för detta ändamål samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DEGEBERGAVÄGEN 646-80
29792  EVERÖD

Sökord: Axeltorps |

Berzelii Vård och Omsorg AB

Bolaget skall bedriva vård och omsorg, hälso- och sjukvård, förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SPARREGATAN 2
58221  LINKÖPING


Backa Terrassen AB

Bolaget skall bedriva boende med omsorg och vård, förvaltning av fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ANDRA LÅNGGATAN 9
41303  GÖTEBORG

Sökord: Terrassen |

Backebo Sjukhem AB

Bolaget skall bedriva vårdhemsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BYALIDEN 31
28294  HÖRJA


Bertil Lundqvist Ekoträ AB

Bolaget skall bedriva tillverkning av hus och isolering, byggnation, tillverkning, produktion och försäljning av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

PRIVATVÄGEN 1
43133  MÖLNDAL

Sökord: Ekoträ |

Betaniastiftelsens Äldreboende AB

Bolaget skall driva vård i kristen anda, ett sjukhem för äldreboende samt konsultation inom samma område, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

FISKARTORPSVÄGEN 15 D
11433  STOCKHOLM

Sökord: Betaniastiftelsens |

Häggenäs Sjukhem Aktiebolag

Bolaget skall driva sjukhem och idka därmed sammanhängande verksamhet.


Adress

FULLTOFTAVÄGEN 5
24394  HÖÖR


ISS Facility Services Holding AB

Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, vård och omsorg och därmed förenlig verksamhet, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (dvs samtliga inom ett sjukhus förekommande tjänster exklusive sjukvård) fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, saneringsarbete i samband med olje-, brand och vattenskador, driva handel med förbrukningsvaror och maskiner för städverksamhet och industriell verksamhet, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 47635
11794  STOCKHOLM


Immanuelskyrkans Vård Aktiebolag

Bolaget ska på kristen grund bedriva vård av behövande personer samt bereda sådana bostad i av bolaget ägda eller hyrda lokaler samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

LÖJTNANTSGATAN 8
11550  STOCKHOLM

Sökord: Immanuelskyrkans |

Sida 1 av 8