Bolagsbildning

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Bolagsbildning hittade vi 13 företag.


Acadi Aktiebolag

Bolaget skall direkt, via dotterbolag eller intressebolag bedriva a) utbildning och konsultverksamhet inom företagsekonomi, juridik och ADB, företagsetablering, bolagsbildningar, varumärken, pa tent, mönster, IT-rätt och annan immaterialrätt, registrering av domännamn för Internet, b) tidskrifts- och bokproduktion, c) tillverka, importera, exportera, köpa, sälja och hyra ut dato rer, datortillbehör och kringutrustning till datorer. d) webb-hotell samt marknadsföring av webb-platser. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat till samma koncern hörande företag eller av företag i vilket bolaget är delägare.


Adress

BOX 45088
10430  STOCKHOLM

Sökord: Acadi |

Bokhållarna Ebbe Hultman Aktiebolag

Bolaget skall bedriva kameral uppdragsverksamhet samt förvärva, äga och förvalta markområden, fastigheter, aktier och övriga värdepapper ävensom idka därmed förenlig rörelse.


Adress

RENSTIERNAS GATA 20
11631  STOCKHOLM

Sökord: Bokhållarna | Ebbe | Hultman |

AK Miljöteknik i Bollebygd AB

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av miljötekniska produkter inom VVS och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 292
79127  FALUN


ANDERSLÖVS VERKTYG & MASKINER Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med verkstads- och lantbruks- maskiner, uppköp och försäljning av motorfordon, verktygs- och lantbruksinventarier samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 127
90104  UMEÅ


Addition Invest AB

Bolaget skall köpa, förvalta, avveckla, upplösa samt fusionera aktiebolag, beriva ekonomisk konsultverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NARVAVÄGEN 29
55448  JÖNKÖPING


AktieTorget Uppland AB

Bolaget skall i enlighet med lagen (1991:981) om värdepappersrörelse bedriva förmedling, utan egna ekonomiska åtaganden, av kontakt mellan köpare och säljare av aktier och andra finansiella instrument utgivna av publika små och medelstora tillväxtföretag, vilkas aktier inte noteras vid börs eller auktoriserad maknadsplats, och tillhandahållande av automatisk matchning av aktieaffärer. Bolaget skall härutöver bedriva annan verksamhet som är förenlig med lagen om värdepappersrörelse efter erforderligt tills tånd i varje särskilt fall.


Adress

BANGÅRDSGATAN 13
75320  UPPSALA


Almu Restaurang & Café Aktiebolag

Bolaget skall bedriva restaurang- och caféverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 966
19505  ARLANDASTAD


Athena Bolagstjänst Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bolagsbildningsservice och entreprenadverksamhet inom främst värme-, ventilations- och kylbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3021
90302  UMEÅ


Axckor Transport & Markentreprenad AB

Föremålet för bolagets verksamhet är transporter, kranarbeten, markarbeten, trädfällning, båttransporter, maskintransporter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SICKLINGSVÄGEN 11
12246  ENSKEDE


B. Langemar International AB

Bolaget skall bedriva affärsrådgivning inom och utom Sverige, idka köp och försäljning samt förvaltning av fast och lös egendom inkl. värdepapper, idka handel-/uppfödning, träning, tävling med hästar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄRINGAVÄGEN 4
19335  SIGTUNA

Sökord: Langemar |

IT-Logistic i Växjö AB

Bolaget skall bedriva transporter, logistik och hantering av varor, lagerhållning och konfiguration av IT-varor inom datorbranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3222
35053  VÄXJÖ

Sökord: It-logistic |

Impentab Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultationer inom företagslednings- och affärsutvecklingsfrågor samt inom export och import, nationell och internationell trading, söka och upprätta utländska agenturer för egen eller kunders räkning, söka utländska samarbetspartners för kunders räkning, söka köpare och säljare till företag för kunders räkning, äga och förvalta lös egendom samt handel med värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

ANNEBERGSGATAN 15 B
21466  MALMÖ

Sökord: Impentab |

Echnaton AB

Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet, direkt eller genom dotterföretag, handel med och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BÄCKAVÄGEN 3
29471  SÖLVESBORG

Sökord: Echnaton |