Containrar & Sophjälp

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Containrar & Sophjälp hittade vi 30 företag.


Kalmar Vatten AB

Bolaget ska svara för vatten- och avloppsförsörjning i Kalmar kommun. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som - till den del detta ej innefattar myndighetsutövning- åvilar Kalmar kommun enligt lag. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Kalmar kommun.


Adress

BOX 822
39128  KALMAR

Sökord: Vatten |

Käderöds Fastighets Aktiebolag

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

GESÄLLGATAN 13
44432  STENUNGSUND

Sökord: Käderöds |

Bygg Container BC Aktiebolag

Bolaget skall bedriva uthyrning av containers främst till byggnadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 658
13526  TYRESÖ

Sökord: Container |

Bäna Fastigheter AB

Bolaget skall bedriva värdepappers- och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 130
44724  VÅRGÅRDA

Sökord: Bana |

Liselotte Lööf Aktiebolag

Bolaget skall bedriva renhållning, avfallshantering, återvinning samt källsortering, trädgårdsunderhåll, anläggningsarbeten inom mark, och spårbevakning, maskin och fordonsuthyrning, bygg och fastighetsservice, hästuppfödning med travhästar och därmed fören lig verksamhet.


Adress

NORRA STATIONSGATAN 60
11333  STOCKHOLM

Sökord: Lööf |

Malmö LBC Åkeri AB

Bolaget skall bedriva vägtransport av gods, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BLIDÖGATAN 20
21124  MALMÖ

Sökord: Lbc |

MoveTech World Wide AB

Bolaget skall bedriva telefonförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAGALUNDSVÄGEN 43
70230  ÖREBRO

Sökord: Movetech | Wide |

Absortech International AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av automatiseringsutrustning och fuktupptagningsanordningar samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GUNTORP PER KRISTENS GÅRD
31050  SLÖINGE

Sökord: Absortech |

EnCo Aktiebolag

Bolaget skall bedriva åkeri, entreprenad och uthyrning av container, bilar och garageplats samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HEDENS GÅRD 125
79191  FALUN

Sökord: Enco |

LRJ ContainerCare Aktiebolag

Bolaget skall bedriva reparationer avseende, lagring samt köp och försäljning av sjöcontainers.


Adress

RISHOLMSVÄGEN 3
41878  GÖTEBORG

Sökord: Lrj | Containercare |

All-Miljö i Bjurholm AB

Bolaget skall bedriva åkeri med inriktning på renhållning, sanering samt återvinning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SPÅRVÄGEN 8
90131  UMEÅ

Sökord: All-miljö |

Allemballage J.E AB

Bolaget skall bedriva handel med returemballage, renhållningsverksamhet, destruktion, transporter samt hantering av miljöfarligt avfall, uthyrning av lokal och fordon och därmed förenlig verksamhet.


Adress

LAGERVÄGEN 4
13650  HANINGE

Sökord: återvinning | Emballage | Ibc-containers | Ovc | Ibc | Transport emballage | Cipax |

Allfrakt Aktiebolag

Bolaget skall driva åkerirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KRYPTONGATAN 16
43153  MÖLNDAL

Sökord: Allfrakt |

Alwex Transport AB

Bolaget skall genom utnyttjande av aktieägarnas och bolagets samlade resurser bedriva en sund och effektiv rörelse med inriktning på försäljning och utförande av olika slag av transporter, grustäktsverksamhet, betongtillverkning, lager- hållning. Verksamheten kan, när så anses ändamålsenligt, bedrivas i dotterbolag. Bolaget skall också, när så anses ändamålsenligt, sköta inköp och försäljning till aktieägare och andra av driv- medel, reservdelar, redskap och andra förnödenheter. I övrigt skall bolaget kunna ägna sig åt sådana verksamheter som är förenliga med ovan angivna ändamål.


Adress

ARABYGATAN 37
35246  VÄXJÖ

Sökord: Transport | Betong | Containeruthyrning | Anläggningsarbete | Tempererad transportering |

Apelns Express AB

Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet inom renhållning och återvinning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KONSUMENTVÄGEN 13
12530  ÄLVSJÖ

Sökord: Apelns |

Arvikaåkarnas Grus Aktiebolag

Bolaget skall bedriva framställning och förädling av grus och jord, utföra maskintjänster, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 300
67127  ARVIKA

Sökord: Arvikaåkarnas |

Avfallsbolaget i Östergötland AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva avfallssortering och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 14
61492  SÖDERKÖPING

Sökord: Avfallsbolaget |

BYGGNETTO i Blekinge AB

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning.


Adress

BOX 400
10127  STOCKHOLM

Sökord: Byggnetto |

Backalack, Blästring & Renhållning i Nora AB

Bolaget skall utföra lackering, blästring och rostskydd inom bil- och verkstadsindustrin samt renhållningsarbeten och transporter huvudsakligen avseende industriavfall ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GJUTERIVÄGEN 2
71332  NORA


Baltic Containers Aktiebolag

Bolaget skall vara ett organ för samordning av import och export samt bedriva försäljning av data produkter, dagligvaror, byggnadsmaterial, bilar, containers och stålkonstruktioner, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 47
15321  JÄRNA

Sökord: Containers |

Bengt Fahlanders Åkeri Aktiebolag

Bolaget skall bedriva åkerirörelse, återvinning av restprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

RATTGATAN 12
82735  LJUSDAL

Sökord: Fahlanders |

Bergholtz Åkeri & Entreprenad Aktiebolag

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet, transportverksamhet avseende containers samt återvinningsverksamhet innefattande avfallssortering och krossning av avfall samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TRANSPORTGATAN 9
26271  ÄNGELHOLM


Bertil Åkare Aktiebolag

Bolaget skall bedriva åkeri och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SINGSÅN 111
84070  HAMMARSTRAND


Härnösand Elnät Aktiebolag

Bolaget skall inom Härnösands kommun eller i geografisk närhet av Härnösands kommun driva nätverksamhet enligt lagen (1902:71 s 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar samt driva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 304
87126  HÄRNÖSAND


Aktiebolag IGRENE

Bolaget ska bedriva konsultationer inom och handel med träbränsle och uppvärmnings energi samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKÅLMYRSVÄGEN 36
79250  MORA

Sökord: Igrene |

Sida 1 av 2

  • 1
  • 2