Elektronikkomponenter

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Elektronikkomponenter hittade vi 73 företag.


Acal Technology AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av elektroniska komponenter, elektriska instrument, komponenter och instrument för kylning och luftkonditionering, styrsystem och medicinska och vetenskapliga instrument samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SOLNA STRANDVÄG 21
17154  SOLNA

Sökord: Acal | Technology |

Accel AB

Bolaget skall bedriva agent- och grossistförsäljning av luftkonditionerings- och klimatstyrningskomponenter, samt äga och förvalta de fastigheter där rörelsen bedrivs, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 287
46223  VÄNERSBORG

Sökord: Accel |

Alesco Int. AB

Bolaget skall bedriva försäljning av värmeinduktorer samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

EKENLEDEN 11A
42836  KÅLLERED

Sökord: Alesco |

Avaline AB

Bolaget skall verka som holdingbolag för dotterbolag inom IT sektorn. Bolaget skall även genom joint, ventures med andra utveckla och köpa tekniska lösningar inom områdena för smart card chips och annan hård- och mjukvaruteknikskommunikation. Vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet inom områdena för smart card chips och annan hård- och mjukvaruteknikskommunikation. Bolaget skall slutligen bedriva uppsättning och produktion inom ovan nämnda områden samt idka härmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1156
16426  KISTA

Sökord: Avaline |

Beata komponent Aktiebolag

Bolaget skall bedriva import, försäljning och tillverkning av elektroniska komponenter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 8
56521  MULLSJÖ

Sökord: Komponent |

Cadming Aktiebolag

Bolaget skall bedriva kontrolladministration och kontrollredovisning inom det verkstadstekniska området samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

EDHOLMSGATAN 15
59361  VÄSTERVIK

Sökord: Cadming |

Aktiebolaget KE Telekonstruktioner

Bolaget skall bedriva projektering, försäljning och registrering av teletekniska nät ex.vis data-antenn- och allmänna interna kommunikationsnät. Bolaget skall även bedriva service och försäljning av erforderliga komponenter till nämnda nät.


Adress

TERAPIVÄGEN 14 A
14156  HUDDINGE

Sökord: Telekonstruktioner |

Kelemen & Son Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konstruktion och tillverkning av industriella elektronikprodukter, framställning och översättning av teknisk dokumentation och datorprogram samt därmed förenlig försäljnings- och konsultverksamhet.


Adress

BOX 687
13526  TYRESÖ


Mackmyra Trading AB

Bolaget skall bedriva handel med elektroniska komponenter och elektroniska produkter, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 965
80133  GÄVLE


Kolmårdens Komponentmärkning Aktiebolag

Bolaget skall utföra reklamgravering och montering av reklamskyltar, samt uthyra maskiner för mekanisk industri, samt förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SJÖVIKSVÄGEN 84
61830  KOLMÅRDEN

Sökord: Komponentmärkning |

Kretskompaniet i Sala AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom elektronik och mönsterkortsproduktion och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 24113
10451  STOCKHOLM

Sökord: Kretskompaniet |

Aktiebolaget Bromanco

Bolaget skall tillverka elektriska artiklar, maskiner och metaller, bedriva handels- och agenturrörelse beträffande samma varugruppen samt äga, förvalta och driva handel med fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FIHOLMS SÄTERI
63505  ESKILSTUNA

Sökord: Bromanco |

Bromanco Björkgren Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tillverkning, import och export samt försäljning av elinstrument, elisolation, elkomponenter och elektronikmaterial samt utföra konsulttjänster inom samma område, att bedriva finansverksamhet utan att bedriva bank-, kreditbo lags-, finansbolags eller försäkringsrörelse, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RALLARVÄGEN 37
18440  ÅKERSBERGA

Sökord: Björkgren |

AAAAA Nordic AB

Bolaget skall verka inom elektronikområdet med handel av elektronikkomponenter och därtill hörande konsultverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TERMINALGATAN 1
23539  VELLINGE

Sökord: Aaaaa |

ABGÅ Elektronik Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med elektronikkomponenter inom telecom och data samt konsultverksamhet inom ramarna för handelsverksamheten. Bolaget skall dessutom förvalta värdepapper och andra finansiella instrument och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 292
79127  FALUN

Sökord: Abgå |

ACTE Wireless AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara försälning av elektriska- och elektriska komponenter, samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

ALLÉN 6 A
17266  SUNDBYBERG

Sökord: Acte |

Annacar AB

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1661
11196  STOCKHOLM

Sökord: Annacar |

Malmö Mönsterkort Aktiebolag

Bolaget ska bedriva handel med och tillverkning av mönsterkort samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 16086
20025  MALMÖ

Sökord: Mönsterkort |

Modern Elteknik Aktiebolag

Bolaget skall driva marknadsföring, försäljning och distribution av komponenter för elautomatik och elektronik samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 22100
40072  GÖTEBORG


Moon Radio Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handelsverksamhet inom hemelektronik området och därmed likställda områden. Bolagets verksamhet bedrivs gentemot detaljist, grossist, industri, institioner och därmed likställda både inom och utom Sverige.


Adress

BOX 3
73521  SURAHAMMAR


Moveman Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utvecklingsarbete inom elektromekanik och elektroteknik, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HÄRADSVÄGEN 4
73432  HALLSTAHAMMAR

Sökord: Moveman |

Multi-Teknik Mönsterkort Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tillverkning av mönsterkort för elektronikindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ARTILLERIGATAN 23
41503  GÖTEBORG

Sökord: Multi-teknik |

Multicomponent Norden AB

Bolaget skall bedriva handel med elektronikkomponenter till industrikunder samt konsultationer och förmedling inom samma område samt förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VARLABERGSVÄGEN 16
43439  KUNGSBACKA


ADEVA Elkontakt Aktiebolag

Bolaget skall driva köp och försäljning av elprodukter inom området förbindningsteknik avseende el och elektronik och därmed förenlig verksamhet.


Adress

LÖNSVIK 6022
76192  NORRTÄLJE

Sökord: Adeva | Elkontakt |

Habeco Aktiebolag

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård samt strategiska lösningar inom hälso- och sjukvård, konsultverk- samhet inom ekonomi och administration, marknadsföring och reklam, förmedling av uppdrag inom hälso- och sjukvård. Dessutom ska bolaget bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVARTBRÖDRAGATAN 14
44237  KUNGÄLV

Sökord: Håbeco |

Sida 1 av 3