Fastighetsvärderingar & Besiktningar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Fastighetsvärderingar & Besiktningar hittade vi 40 företag.


Agelda Trading AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrning av inventarier, handel med industriverktyg och produktionsutrustning, gjutverktyg, tunga transporter av fabriksutrustning, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1246
17123  SOLNA

Sökord: Agelda |

CREducation i Göteborg Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom företrädesvis värdepapper, bedriva konsultativ verksamhet i pensions- och försäkringsfrågor samt utbildning i fast- och företagsekonomi samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 19081
40012  GÖTEBORG

Sökord: Creducation |

Jönköpings Värderingstjänst AB

Bolaget skall bedriva besiktning och värdering av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

LINNÉGATAN 13
55454  JÖNKÖPING

Sökord: Värderingstjänst |

Aktiebolaget TEJ Fastigheter

Bolaget skall bedriva arkitektrörelse och konsulterande verksamhet inom byggnadstekniska områden samt driva handel med fastigheter jämte byggnadsverksamhet samt äga och förvalta aktier jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

STRÖMSTADSVÄGEN 7 A
45150  UDDEVALLA

Sökord: Tej |

Bygg & Besiktningsbyrån i Halmstad Aktiebolag

Bolaget skall bedriva byggledning, kontroll, besiktningar, beskrivningar och tvister inom byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 24
30243  HALMSTAD


Ljungquist Information AB

Bolaget skall bedriva handel med informationstjänster inom fastighetsområdet, bedriva dataverksamhet och uppgiftsservice inom fastighets-, mäkleri- och byggnadsområdet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVEAVÄGEN 52 1TR
11134  STOCKHOLM


A H Byggadministration Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultation inom byggnadsbranschen, handel med mark och fastigheter samt handel med värdepapper och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ASKIMS TORG 2
43643  ASKIM


A-Inspektion AB

Bolaget skall tillhandshålla konsulttjänster och entreprenader inom bygg- och fastighetsbranschen, fastighetsvärdering och idka handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5189
20072  MALMÖ

Sökord: A-inspektion |

A.G. Hartzell Aktiebolag

Bolaget skall bedriva fastighetsvärdering, fastighetsförvaltning, bostads- och lokalförmedling samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VASAVÄGEN 9
64131  KATRINEHOLM

Sökord: Hartzell |

EPR Byggkonsult AB

Bolaget skall bedriva besiktningar och övrig byggkonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 62
23622  HÖLLVIKEN

Sökord: Epr |

Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetsvärdering, fastighetsteknik, husbesiktning, undervisnings- och utbildningsverksamhet inom byggbranschen, byggverksamhet, byggsanering, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

PLANVÄGEN 16
17760  JÄRFÄLLA


Hygien o Sanering i Östersund AB

Bolaget skall bedriva skadedjursbekämpning, husbesiktningar, fuktutredningar, livsmedelshygien samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

LINGONVÄGEN 7
83162  ÖSTERSUND


LU Lokalrevisioner AB

Bolaget skall driva hyresförhandlingar, revision av arrende och hyresavtal, genomföra miljölagsanpassningar av lokaler och svara för uppmätning vid markupplåtelser och hyresavtal samt handel med värdepapper, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

SOLNAVÄGEN 100 7
16951  SOLNA

Sökord: Lokalrevisioner |

L. Jonsson Fastighetskonsult AB

Bolaget skall bedriva fastighetsteknisk och ekonomisk konsultverksamhet, äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KARI-LARSVÄGEN 8
83294  ORRVIKEN


L. Söderström Bygg och Fastighetsförvaltning AB

Bolaget skall bedriva byggverksamhet och fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KARLSBERGSVÄGEN 3
46260  VÄNERSBORG


Lantgårdar Rolf Svensson AB

Bolaget skall bedriva lantbruks- och skogsbruksrörelse, samt konsultationer inom fastighetsrättsliga området, mäkleri inom fastighetsområdet,försäljning av tjänster inom jakt, fiske, turism, kick-offs ävensom nalaktiviteter för företag, samt förvaltning av fastigheter och handel med värdepapper.


Adress

ROSENDAL
37302  RAMDALA


Airfield Group Sweden AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att genom ett etablerat och geografiskt anpassat nätverk tillhandahålla tekniska konsult- tjänster inom områdena vägbyggnads-, anläggnings- och flygfältsteknik samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NÄSUMSVÄGEN 164
29038  VILLANDS VÅNGA

Sökord: Airfield |

Allan Sundell Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tomtexploatering, förvalta fastigheter, förmedla fastighetsförsäljningar, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed i övrigt förenlig verksamhet.


Adress

HERRÄNGSVÄGEN 43
76049  HERRÄNG


Amvall Ingeniörsbyrå Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnads- och anläggningsbranschen, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ASKIMS STATIONSVÄG 31
43640  ASKIM

Sökord: Amvall | Ingeniörsbyrå |

Anders Larsson Byggledning Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet inom byggkonsultbranschen innefattande byggledning samt besiktning och värdering av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva uthyrning av desamma. Bolaget ska äga och förvalta lös egendom såsom värdepapper.


Adress

BOX 91
19522  MÄRSTA


BESIKTNINGSHUSET I STOCKHOLM Aktiebolag

Bolaget skall bedriva fastighetsvärdering, fastighetsbesiktningar samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDERHOLMSGRÄND 115
12742  SKÄRHOLMEN

Sökord: Besiktningshuset |

BFL Byggkonsult Bernt Flodihn Aktiebolag

Bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom byggbranschen jämte därmed förenlig verksamhet samt att bedriva handel med värdepapper.


Adress

STIGBERGSLIDEN 7
41463  GÖTEBORG

Sökord: Bfl | Flodihn |

BJ Värdering AB

Bolaget skall bedriva rådgivningsverksamhet vid fastighetsöverlåtelser, värdering av fastigheter och bostadsrätter, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTMARKSGATAN 9 BV
12342  FARSTA

Sökord: Värdering |

Byggnadskontroll och Mögelspårning i Mellansverige AB

Bolaget skall bedriva fastighetsbesiktning, byggnadskontroll samt utbildning och information inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAGENDALSVÄGEN 28
69230  KUMLA


BYGGTEKNIKGRUPPEN I MALMÖ Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen och fastighetsservice med därmed förenlig verksamhet samt arbeta med arbetsterapeutisk bedömning, utredning och rehabilitering av psykiska och fysiska funktionshinder med därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 17509
20010  MALMÖ

Sökord: Byggteknikgruppen |

Sida 1 av 2

  • 1
  • 2