Finansbolag

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Finansbolag hittade vi 621 företag.


ALLA Möller AB

Bolaget ska bedriva förvaltning av lös egendom, såsom förvaltning av andelar i mindre och medelstora företag, förvaltning av fast egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

OFFERVÄGEN 4 A
14170  SEGELTORP

Sökord: Alla | Möller |

Accanto Aktiebolag

Bolaget skall driva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, smycken ädelstenar, metaller, konst, antikviteter och frimärken samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 230
75104  UPPSALA

Sökord: Accanto |

Agenta Advisors AB

Bolaget skall tillhandahålla finansiella tjänster inom i huvudsak kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VASAGATAN 15-17
11120  STOCKHOLM

Sökord: Agenta | Advisors |

Akira Förvaltning AB

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

PL 5702
76292  RIMBO

Sökord: Akira |

Alektum Inkasso AB

Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet, annan finansieringsverksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med finansieringsverksamheten. Bolaget får därvid i huvudsak: - tillhandahålla inkassotjänster - lämna kredit till konsument i form av betalningsanstånd, reversering, amorteringsplaner - förvärva och avveckla fordringar - utföra hanteringsuppdrag avseende fordringar - erbjuda andra administrativa tjänster som ansluter till finansieringsverksamheten.


Adress

BOX 11108
40423  GÖTEBORG

Sökord: Inkasso |

Alert Investor Relations AB

Bolaget skall idka rådgivning rörande företags informationsgivning till marknaden och därmed förenlig verksamhet.


Adress

FISKHAMNSGATAN 8D
41458  GÖTEBORG


Anundsjö Byggnads Holding Aktiebolag

Bolaget skall bedriva aktieförvaltning och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

PRÄSTBORDET 3152
89530  BREDBYN


Användbart Litet Företag Sverige AB

Bolaget skall idka försäljning av spel, leksaker samt konsultverksamhet inom nämnda område samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HOLMGATAN 11
21145  MALMÖ


Arctic Star P.P. Aktiebolag

Bolaget skall genomföra prospektering efter i första hand guld i Sverige. Annan prospektering i såväl Sverige som utomlands skall kunna bedrivas i ett senare skede liksom investeringar i bolag och projekt med inriktning på prospektering efter mineraler och olja. I tillägg skall värdepappersförvaltning kunna ske, företrädesvis inom bolagets kompetensområde jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

KVARNBRÄNNA 8
92070  SORSELE

Sökord: Star | P.p. |

Azmåig EGT 91668 AB

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12086
40241  GÖTEBORG

Sökord: Azmåig | Egt | 91668 |

Asian Power Invest AB

Bolaget skall investera i och utveckla elkraftbolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HITECH BUILDING 92
10152  STOCKHOLM


Atlas Copco Customer Finance Aktiebolag

Bolaget skall bedriva finansiering i samband med försäljning av verkstadsprodukter tillverkade av bolag inom Atlas Copco koncernen och utöva därmed förenlig verksamhet.


Adress


10523  STOCKHOLM

Sökord: Customer |

Avalanche Equipment AB

Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av teknisk utrustning inom säkerhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 4028
18104  LIDINGÖ

Sökord: Avalanche | Equipment |

Axier Equities AB

Bolagets verksamhet ska vara finansiell rådgivning och internetbaserad marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.


Adress

GULLVIVEVÄGEN 10
71930  VINTROSA

Sökord: Axier | Equities |

Babyshop Sthlm AB

Bolaget ska bedriva handel på Internet. Försäljning av babykläder, leksaker och diverse andra produkter såsom mammaprodukter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BONDEGATAN 75
11634  STOCKHOLM

Sökord: Babyshop | Sthlm |

Bacapps Capital AB

Bolaget skall bedriva förmögenhetsförvaltning med aktier och andra värdepapper, äga aktier i dotterbolag samt bedriva managementtjänster för dessa ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

JÄRNVÄGSGATAN 14
25278  HELSINGBORG

Sökord: Bacapps |

Bank Brokers Sweden AB

Bolaget ska bedriva mäklingsverksamhet och förmedling av banktjänster samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2077
10312  STOCKHOLM

Sökord: Bank | Brokers |

Panaxia Kontantservice AB

Bolaget skall tillhandahålla värde- och kontanthanteringstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

EKBACKSVÄGEN 24
16869  BROMMA

Sökord: Panaxia | Kontantservice |

Bankgirocentralen BGC Aktiebolag

Bolaget verksamhet ska vara sådan clearingverksamhet som avses i 1 kap. 5  sjätte punkten a) och c) lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, verksamhet som har nära samband därmed samt även annan verksamhet enligt 20 kap 7  tredje stycket samma lag under förutsättning att Finansinspektionen tillåtit verksamheten.


Adress


10519  STOCKHOLM

Sökord: Bankgirocentralen | Bgc |

Bankirfirman Willgodt Kullgren Aktiebolag

Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning samt för egen och andras räkning förvalta och förmedla kapital, värdepapper och lös och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall dock varken omfatta sådan verksamhet som avses i bankaktiebolagslag, i lag om kreditaktiebolag eller i fondkommissionslag.


Adress

BOX 2108
40312  GÖTEBORG

Sökord: Bankirfirman | Willgodt | Kullgren |

Bengt Jäderström AB

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper, fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom byggbranchen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

LINGGATAN 22
81132  SANDVIKEN

Sökord: Jäderström |

Bengt Larsson Holding AB

Bolaget skall förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 56
41108  GÖTEBORG


Marianne Kaplan Invest AB

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva konsultationer inom marknadsföring, äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper. samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

EKEBYVÄGEN 22
18255  DJURSHOLM

Sökord: Kaplan |

CRM Software AB

Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av finansiella risksystem och finansadministrativa system, äga och förvalta programrättigheter för utvecklande system och därmed förenlig verksamhet, samt bedriva handle med värdepapper och fast egendom.


Adress

POSITIONEN 121
11574  STOCKHOLM


CRM Treasury Systems Aktiebolag

Bolaget skall försälja och marknadsföra system för finansadministration och hantering och bedömning av finansiella marknader och kursrisker, samt bedriva rådgivning avseende finansiell riskhandtering och finansadministration.


Adress

POSITIONEN 121
11574  STOCKHOLM

Sida 1 av 25