Flygtransporter

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Flygtransporter hittade vi 23 företag.


ARKAIR AB

Bolaget skall bedriva utvecklings och konsultverksamhet inom områdena geomatik, landskapinformation och fysisk planering, dels inom arkitektur, landskapsarakitektur och formgivning. Vidare skall verksamheten omfatta konsultverksamhet inom musik och musikutbildning.


Adress

FOLKPARKSVÄGEN 182
12639  HÄGERSTEN

Sökord: Arkair |

Geodis Wilson Sweden AB

Bolaget skall bedriva transport-, speditions- och förtullnings- verksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta kapital och finansiella instrument (dock ej verksamhet varom stadgas i lagarna om bankrörelse och finansverksamhet) samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7091
40232  GÖTEBORG


Jonair Affärsflyg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva taxi- och charterflyg, handel med aktier och andra värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTRA ESPLANADEN 2
90326  UMEÅ

Sökord: Jonair | Affärsflyg |

Kullaflyg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva inrikes flygverksamhet till och från Kullabygden samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FÄRJELEDEN 7
62158  VISBY

Sökord: Kullaflyg |

Blomqvist's Flygfrakt i Malmö AB

Bolaget ska bedriva flyg- och expresstransporter.


Adress

HAMMARGATAN 7
26020  TECKOMATORP

Sökord: Blomqvists | Flygfrakt |

Dryckesbolaget Gustav Vasa AB

Bolaget skall driva bryggeriverksamhet och därmed jämförlig verksamhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom.


Adress

BYVÄGEN 5
86232  KVISSLEBY

Sökord: Dryckesbolaget | Gustav |

Aerosyncro Aviation AB

Bolaget skall bedriva flygbolagsverksamhet.


Adress

PARKLINDSVÄGEN 13
53158  LIDKÖPING


Agility AB

Bolaget skall driva befraktnings-, speditions och logistikrörelse och handelsverksamhet företrädesvis inom kol- och oljebranschen ävensom därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta aktier och andelar i andra företag.


Adress

BOX 1523
17229  SUNDBYBERG

Sökord: Agility |

Air League Aktiebolag

Bolaget skall bedriva flygverksamhet, flygfrakt, luftfrakt, konsultverksamhet inom flyg samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ENGELBREKTSGATAN 7 4TR
11432  STOCKHOLM


Air Trade Support of Scandinavia Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förmedling och försäljning av flygtjänster för såväl frakt som passagerare.


Adress

ODENSALAVÄGEN 82
19543  MÄRSTA


Airline Services G.S.A. Sverige AB

Bolaget skall bedriva verksamhet inom flygfraktbranschen och härtill hörande konsult- och transporttjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2055
19502  MÄRSTA

Sökord: G.s.a. |

Alm Air Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bruksflygverksamhet, inkluderande lufttransport av passagerare, post och/eller gods. Utbildning inom luftfartsområdet. Uthyrning av flygtid, flygplan eller flygutrustning. Konsultverksamhet inom flyg, reklam, PR samt marknadsfö ringssektorn. Mäklartjänster inom flygsektorn.


Adress

STENMORAVÄGEN 16
18497  LJUSTERÖ


Amapola Flyg AB

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka luftfarts- och rederiverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 14237
10440  STOCKHOLM

Sökord: Amapola |

Arctic Air Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva transporter och annan verksamhet med luftfartyg, uthyrning av inventarier och maskiner samt att idka annan därmed förenling verksamhet.


Adress

VUOGGATJÅLME 952
93090  ARJEPLOG


Arlanda Helicopter Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt luftfartsverksamhet med helikoptrar och flygplan och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 533
19040  STOCKHOLM-ARLANDA


Atlantic Air AB

Bolaget skall bedriva flygtrafik och konsultverksamhet inom flygbranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SALDOVÄGEN 22
17562  JÄRFÄLLA

Sökord: Atlantic |

Avitrans Nordic AB

Bolaget skall bedriva flygverksamhet med frakt och persontrafik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GÅRDSFOGDEVÄGEN 7 5TR
16866  BROMMA


Infranordic Shipping & Forwarding AB

Bolaget skall bedriva spedition, samlastning, distribution, lagring samt sjö, land- och flygtransporter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12073
40241  GÖTEBORG


HeliNature AB

Bolaget skall beriva kommersiell flygning och utbildningsverksamhet med luftfartyg, guidning och utbildningsverksamhet inom jakt, fiske och frilufsliv, försäljning av utrustning inom nämnda områden, handel och uthyrning av fastigheter samt handel med värdepap per, dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TORSTEN ALMS GATA 27
12651  HÄGERSTEN

Sökord: Helinature |

HeliNord Norden AB

Bolaget skall bedriva flygtransporter, uthyrning och försäljning av luftfartyg ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STENBERG 6041
89196  ARNÄSVALL

Sökord: Helinord |

Helikoptertjänst i Kittelfjäll Aktiebolag

Bolaget skall bedriva uthyrning av campingstugor och terrängfordon. Äga och förvalta fastigheter samt idka handel med fastigheter och fordon. Därutöver ska bolaget bedriva flygtransporter, turistaktiviteter samt försäljning av fritidsprodukter och annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 62
92075  AMMARNÄS

Sökord: Helikoptertjänst | Kittelfjäll |

Helimatic Helicopter AB

Föremålet för bolagets verksamhet bedriva konsultationer och övriga tjänster inom helikopterverksamheten, helikoptersågning handel med helikoptrar och handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

APOTEKAREGATAN 13 E
58224  LINKÖPING


Helitrans AB

Bolaget skall bedriva luftburen gods- och persontrafik samt därmed förenlig verksamhet. Tillhandahålla innovativa produkter inom verksamhetsområdet.


Adress

ÅNN BYVÄGEN 8
83015  DUVED

Sökord: Helitrans |