Företagsförmedling

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Företagsförmedling hittade vi 15 företag.


K.I. Norberg Företagskonsult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom ekonomi- och företagsledande områden, förmedla rörelser, ävensom äga, förvalta, köpa och sälja värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORR AMSBERG 428
78190  BORLÄNGE


Braverdi Företagsmäklare AB

Bolagets ska värdera företag och förmedla dessa till tänkbara köpare. Rationalisera och strukturera företags processer för att skapa en ökad lönsamhet.


Adress

FLEMINGGATAN 15
11226  STOCKHOLM

Sökord: Braverdi | Företagsmäklare |

Dover Bay AB

Bolaget skall äga, förvalta fastigheter, bedriva förmedling av flygplan, driva konsultverksamhet inom det ekonomiska området jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 49121
10028  STOCKHOLM

Sökord: Dover |

Emprender Mäklare AB

Bolaget skall bedriva förmedling av företag och fastigheter, ekonomisk konsultverksamhet samt äga och förvalta fastigheter.


Adress

SVEN GROTTEGATAN 5
53235  SKARA

Sökord: Emprender |

Lambrugo Bygg & Vent AB

Bolaget ska utföra konsultationstjänster och arbeten inom bygg-ventilations- och transportbranschen.


Adress

BOX 7229
10389  STOCKHOLM


Addition Invest AB

Bolaget skall köpa, förvalta, avveckla, upplösa samt fusionera aktiebolag, beriva ekonomisk konsultverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NARVAVÄGEN 29
55448  JÖNKÖPING


Adige Fastighets Aktiebolag

Bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning och värdepappersförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAMNGATAN 11
30243  HALMSTAD

Sökord: Adige |

Affärsmäklaren Pelle Lundahl Aktiebolag

Bolaget skall bedriva företags- och fastighetsmäkleri, ekonomisk rådgivning, bokföringsbyrå, deklarationshjälp, skrivbyråverksamhet, reklam- och trycksaksframställning, import av och handel med present-, sport-, fritids- och hushållsartiklar, samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TUNNLANDSVÄGEN 26
17546  JÄRFÄLLA

Sökord: Affärsmäklaren |

Affärsmäklaren i Borås AB

Bolaget skall bedriva konsulttjänster i detaljhandelsfrågor inom konceptutveckling, marknadsföring, affärsjuridik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SYRÉNGATAN 34
50731  BRÄMHULT


Affärsutveckling Leif Andersson AB

Bolaget skall bedriva rådgivning och information inom affärsutvecklingens område, handel med värdepapper samt förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GLÖDGARGRÄND 14
72130  VÄSTERÅS


Albatross78 Företagsutvecklarna i Sverige AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet såsom rådgivning inom ekonomi, företagsutveckling, företagsöverlåtelser, rekonstruktioner, rationalisering inom företagssektorn, genomföra utbildningsverksamhet inom företags- och myndighetssidan, handel med värde papper, jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom syssla med chefsrekrytering. Bolaget skall utveckla och driva aktiva nätverk av ledare för företag och myndigheter.


Adress

KARL GUSTAVSGATAN 20A
41125  GÖTEBORG

Sökord: Albatross78 | Företagsutvecklarna |

Anecta Företagsförmedling AB

Föremålet för bolagets verksamhet är förmedling, värdering och finansiering av företag och kommersiella fastigheter, konsultationer inom ekonomi, management och verksamhetsstyrning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 21
55112  JÖNKÖPING

Sökord: Anecta |

Arilus AB

Boalget skall bedriva förmedling av företag och kommersiella fastigheter, utföra värderingsuppdrag samt konsulttjänster inom företagsledning och bedriva handel med och mäkla lastbilar, släpvagnar och personbilar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BERGAVÄGEN 1
25466  HELSINGBORG

Sökord: Arilus |

Barkbröd Aktiebolag

Bolaget skall bedriva värdepappershandel och kapitalplacering, samt konsultverksamhet inom fastighetsförvaltning såväl direkt- ägande i fastighetsbolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NEPTUNIGATAN 14
85235  SUNDSVALL

Sökord: Barkbröd |

FG Advizer AB

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag idka verksamhet med ekonomiska konsultationer såsom företagsförmedling, förvaltning av värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BRINKVÄGEN 6
75591  UPPSALA

Sökord: Advizer |