Forskning & Utveckling

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Forskning & Utveckling hittade vi 551 företag.


A H diagnostics Aktiebolag

Bolaget skall importera och sälja vetenskapliga instrument, apparater och laboratorieutrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STÅNGHOLMSBACKEN 56
12740  SKÄRHOLMEN

Sökord: Diagnostics |

ACTIVE Biotech AB

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadmini- strativa tjänster, äga och förvalta fastigheter samt bedriva an nan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 724
22007  LUND

Sökord: Active | Biotech |

ACTIVIN Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bioteknik, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VILLAVÄGEN 1
90336  UMEÅ

Sökord: Activin |

ARMEA Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utveckling, tillverkning, produktion och marknadsföring av fjärrstyrda larmprodukter. Bolaget ska även äga och förvalta aktier, fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

DJURGÅRDSBRUNNSVÄGEN 54
11525  STOCKHOLM

Sökord: Armea |

Alelion Batteries AB

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, distribution och service av batterisystem samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

RÖDJANS VÄG 23
44934  NÖDINGE

Sökord: Alelion | Batteries |

Antracom AB

Bolaget skall bedriva verksamhet inom nämnda områden, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva utveckling, design och dokumentation av elektronisk högfrekvensutrustning samt idka handel med nya och begagnade musikinstrument.


Adress

ONSJÖGATAN 4 C
22241  LUND

Sökord: Antracom |

Av jord AB

Bolaget skall bedriva produktion av trycksaker inom områdena färg, arkitektur, inredning, livsstilsfrågor, landskapsplanering, natur, odling, textil, produktion av materialsatser för målarfärg. Vidare skall bolaget bedriva produktion och försäljning av musik, marknadsföring, försäljning och distribution av trycksaker inom områdena färg, arkitektur, inredning, livsstilsfrågor, landskapsplanering, natur, odling och textil. Bolaget skall även bedriva marknadsföring, försäljning och distribution av färgrecept, materialsatser för målarfärg, musik, språkteknologiska datorprogram, bedriva forskning och utveckling inom områdena färg, arkitektur och byggproduktion, byggmaterial, skinn och ull samt språkteknologi. Vidare skall bolaget arrangera och ge kurser, seminarier och föredrag inom område


Adress

VEKHYTTAN VRETEN
71693  FJUGESTA

Sökord: Jord |

BD Medical Consulting AB

Bolaget skall bedriva medicinsk uppdragsforskning, medicinvetenskaplig rådgivning och konsultverksamhet, utbildning, samt framtagning av utbildningsmaterial och IT-lösningar samt därmed förenllig verksamhet.


Adress

GRÖNKULLAVÄGEN 16
43833  LANDVETTER


Bacilltech Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultation inom bioteknik. Bolaget skall vidare bedriva köp, försäljning och vård av veteranbilar samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÅNGARVÄGEN 2
16767  BROMMA

Sökord: Bacilltech |

Fällmyra AB

Bolaget ska avverka och transportera biobränsle, utveckla teknik och metoder inom bioenergiavverkning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka med bolagets inriktning förenlig verksamhet.


Adress

BLÅ VÄGEN 175
92295  GRANÖ

Sökord: Fällmyra |

Bengt Lavö Medicinsk Konsult AB

Bolaget skall bedriva medicinsk verksamhet med inriktning på mag- och tarmsjukdomar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DRAKSKEPPSVÄGEN 13 B
18363  TÄBY

Sökord: Medicinsk |

Canella Medical Aktiebolag

Bolaget skall driva produktutveckling, tillverkning, försäljning import och export av medicinsk och medicin-teknisk utrustning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall driva affärs- utveckling och konsulttjänster inom medicin och medicin- tekniska området. Bolaget skall skapa en miljö för medicin- tekniska projekt som efter konsolidering kan knoppas av till nya företag eller licensieras till andra företag. Bolaget skall bedriva ägande och förvaltning av fast och lös egendom såsom ak tier, obligationer och andra finansiella instrument, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORMLÖSA TORPA GÅRD
59693  SKÄNNINGE

Sökord: Canella |

Carlab Drugresearch International Aktiebolag

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och vetenskaplig informationsverksmhet inom läkemedelsområdet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TORILD WULFSG 50
41319  GÖTEBORG

Sökord: Carlab | Drugresearch |

Carlab Läkemedelsforskning Aktiebolag

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och vetenskaplig informationsverksamhet inom läkemedelsområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

THORILD WULFFSGATAN 50
41319  GÖTEBORG

Sökord: Läkemedelsforskning |

Catharina Larssons Forskningsföretag AB

Bolaget skall bedriva forskning och undervisning inom medicinsk genetik och fysik, konsultverksamhet inom detsamma, värdepappershandel, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VANADISVÄGEN 29 1TR
11323  STOCKHOLM

Sökord: Forskningsföretag |

CatheWill AB

Bolagets verksamhet ska vara att utföra tjänster samt forskning och utveckling inom läkemedelsbranschen, organisera vetenskaplig kommunikationer och utbildningar, utveckling av närings- och funktionella livsmedel, import och export av näringsprodukter och medicinska utrustning samt därmed jämförlig verksamhet.


Adress

ALMVÄGEN 6
23251  ÅKARP

Sökord: Cathewill |

Christer Allgulander MD Aktiebolag

Bolaget skall bedriva läkarpraktik och läkemedelsvärdering samt inom medicin bedriva forskning, hålla föredrag och publicera artiklar och nya rön ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVARVARGATAN 20
11249  STOCKHOLM

Sökord: Allgulander |

Clinical Gene Networks AB

Bolaget skall bedriva forskning inom området för folkhälsosjukdomar och att utveckla medicinska produkter i anslutning till denna forskning samt bedriva härmed förenlig verksamhet.


Adress


17177  STOCKHOLM

Sökord: Clinical | Gene | Networks |

Clinical Laserthermia Systems AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka, importera och idka handel med utrustning för medicinska tillämpningar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


22184  LUND

Sökord: Laserthermia |

Clinical and Scientific Support JNS AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom klinisk prövning inom och utom landet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

LILLA BANVÄGEN 23
16343  SPÅNGA

Sökord: Scientific | Jns |

Handens Fastigheter AB

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HJÄLMVIDSBACKE 69
13663  HANINGE

Sökord: Handens |

GeoKontroll i Stockholm Aktiebolag

Bolaget skall utföra arbete inom geoteknik och grundläggningsprojektering, utveckla och försälja dataprogram, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BANBRINKEN 4
13338  SALTSJÖBADEN

Sökord: Geokontroll |

Geo-Rör i Falun Aktiebolag

Bolaget skall bedriva forsknings- utvecklingsverksamhet inom geotekniken och geohydrologin, ävensom konsultation i anslutning till dessa områden, partihandel med utrustning hörande till geohydrologin, samt handel med och förvaltning av värdepapper, även som idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GARVAREGATAN 3 C
79170  FALUN

Sökord: Geo-rör |

Geogruppen i Göteborg AB

Bolaget skall bedriva geoteknisk utredning, jämte därmed jämförlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva kompletterande handel med värdepapper.


Adress

MARIEHOLMSGATAN 1122
41502  GÖTEBORG


Geokonstruktioner i Stockholm Aktiebolag

Bolaget skall utföra arbete inom geoteknik och grundläggningsprojektering, utveckla och försälja dataprogram, utföra undervattensbesiktningar med foto och videodokumentation, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2
13321  SALTSJÖBADEN

Sökord: Geokonstruktioner |

Sida 1 av 23