Fritid & Hobby

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Fritid & Hobby hittade vi 14 företag.


Model-Craft Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med hobbyartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTRA FÖRSTADSGATAN 20
21131  MALMÖ

Sökord: Model-craft |

ELB Hobby AB

Bolaget skall bedriva handel med keramikmaterial, hobby- material och heminredning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 59
59821  VIMMERBY

Sökord: Elb | Hobby |

Hyddan Förvaltning Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av fastigheter, inventarier och maskinell utrustning till tryckeri och glasmästeriverksamhet samt grävmaskinsentreprenadverksamhet och därmed förenlig vrksamhet.


Adress

DISKUSVÄGEN 11
12240  ENSKEDE


Allvar & Lek Distribution AB

Bolaget skall bedriva agentur, import- och exporthandel och grossistverksamhet med hobby- och fritidsartiklar, present- och hushållsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HÖKÖPINGE ÄNGAVÄG 195
23592  VELLINGE


BRIO AB

Bolaget skall bedriva tillverkning av och/ eller handel med leksaker, spel samt barnvagnar, barnmöbler, barnkläder, artiklar för barnomvårdnad, artiklar för inredning av barnkammare och barnrum, underhållningsprodukter för barn och ungdom avseende främst hemelektronik och data, undervisnings- och kontorsmaterial samt att uföra tjänster i anslutning till varor som ovan angivits ävensom att bedriva därmed sammanhängande verksamhet.


Adress

NORDENSKIÖLDSGATAN 6
21119  MALMÖ

Sökord: Brio |

IN-EX Färg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med konstnärs- och hobbymaterial. Bolaget skall även driva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom.


Adress

ÖSTRA LARMGATAN 16
41107  GÖTEBORG

Sökord: In-ex |

Idé & Hobby i Örebro Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av hobby- och inredningsmaterial och därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 30
70210  ÖREBRO


Halmstad Fröhandel AB

Bolaget skall bedriva handel med trädgårds- och hobbyartiklar, presentartiklar, värdepapper, fastighetsförvaltning, konsult inom restaurangbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KARL XI:S VÄG 19
30236  HALMSTAD


Harambee Hobby Aktiebolag

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av hobbyartiklar och leksaker samt att idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget utföra bilbärgning och transporter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 26020
10041  STOCKHOLM

Sökord: Harambee |

AB Ram och Glas - in

Aktiebolagets verksamhet ska vara att försälja hobbyartiklar samt bedriva inramningsverksamhet avseende tavlor och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 7
34130  LJUNGBY


Hobbyborgen Försäljning AB

Bolaget skall bedriva handel med hobbyartiklar samt konsulting inom hobbybranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 31
36071  NORRHULT

Sökord: Hobbyborgen |

Hobbycenter i Göteborg Aktiebolag

Bolaget skall driva handel med hobbyartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 4021
40040  GÖTEBORG

Sökord: Hobbycenter |

Hobbykällaren i Säffle Aktiebolag

Bolaget skall bedriva detaljförsäljning av leksaker och hobbyartiklar samt förvalta fast och lös egendom även bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTRA STORGATAN 5
66130  SÄFFLE

Sökord: Hobbykällaren |

Hobbymagasinet Nordic AB

Bolaget skall bedriva butiks- och postorderförsäljning avseende modellbyggen och övriga hobbyprodukter. Bolaget skall också bedriva försäljning av dataprodukter och konsulttjänster inom ADB samt med ovanstående verksamheter, förenlig verksamhet.


Adress

BOX 8000
14108  KUNGENS KURVA

Sökord: Hobbymagasinet |