Homeopater

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Homeopater hittade vi 6 företag.


Aktiebolaget Doris Förvaltning

Bolaget skall bedriva försäljning av medikamenter och konsultationer inom alternativmedicin samt utbildning inom det alternativmedicinska området samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 373
54128  SKÖVDE


Alternativhälsan WL Aktiebolag

Bolaget skall bedriva homepati och idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

LARSVÄGEN 14
93441  ERSMARK


Anemonförlaget Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet samt utöva homeopati och annan kroppsbehandling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORRA VALLGATAN 72
21122  MALMÖ

Sökord: Anemonförlaget |

Bertil Ingvarsson & Co AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrning inom fastighetsbranschen och idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORA RÅBY BYAVÄG 22
22478  LUND


Idrottsmedicinskt Center Malmö AB

Bolaget skall bedriva sjukgymnastbehandling med speciell in- riktning på idrottsmedicinska skador, samt förebyggande frisk- vård inom det fysioterapeutiska området, fysiologiska tester och träningsplanering.


Adress

HELMFELTSGATAN 4
21148  MALMÖ

Sökord: Idrottsmedicinskt |

Homeopathuset Söderström Aktiebolag

Bolaget skall utföra behandling med akupunktur samt alternativ behandling ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

VEDTJÄRA 1006
82661  SÖDERALA

Sökord: Homeopathuset |