Idrottsorganisationer

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Idrottsorganisationer hittade vi 6 företag.


Bälinge Fotboll AB

Bolaget skall ha som sin huvuduppgift driva och marknadsföra fotbollsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom förvalta fastigheter och anläggningar. Bolaget skall utföra tjänster av beställnings- och förmedlingstyp såsom uthyrning, telefonbevakning samt även idka försäljning av varor och tjänster hänförliga idrottslig verksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KÄLSÄNGSGRÄND 4 A
75319  UPPSALA

Sökord: Fotboll |

AIK Fotboll AB

Bolaget skall förvalta och bruka kommersiella rättigheter hänförliga till Allmänna Idrottsklubbens fotbollsektions elitlag, och, när så blir tillåtet, även bedriva den idrottsliga verksamheten, samt förvärva, hyra ut och förvalta fast egendom eller anläggning att brukas för fotbollsverksamhet samt att idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1257
17124  SOLNA

Sökord: Aik |

ASSI IF Utveckling AB

Bolaget skall bedriva uthyrning av konstgräsarena, genomföra cup-arrangemang samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORAVÄGEN 57
95270  RISÖGRUND

Sökord: Assi |

Ale-Surte Bandy AB

Bolagets verksamhet skall vara att projektera, bygga och förvalta anläggning för sportutövande och andra evenemang samt anordna sport- och andra evenemang inklusive sponsorverksamhet, biljett-, lotteri-, restaurang-, kiosk- och souvenirförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 121
44523  BOHUS

Sökord: Ale-surte | Bandy |

Arvika Fotbollshall AB

Bolaget skall förvalta och hyra ut idrottshall ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BLANKENFJELDSGATAN 2
67133  ARVIKA

Sökord: Fotbollshall |

Sports 4 Business i Väster AB

Bolagets verksamhet ska vara att föremålet för bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla sådana varor och tjänster som främjar den ideella föreningen Högsbo Basktets ändamål, som att arrangera konferenser och tillhandahålla sportprodukter åt Högsbo Baskets intressenter, driva Högsbo Basktets basketcafé samt i övrigt tillhandahålla varor och tjänster som främjar Högsbo baskets verksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12116
40242  GÖTEBORG