Journalistik & Reportage

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Journalistik & Reportage hittade vi 15 företag.


Bokmässan i Örebro AB

Bolaget ska anordna bokmässor och därmed förenlig verksamhet till exempel att anordna mässor inom närliggande ämnesområden och anordna konferenser, seminarier och andra arrangemang med in- riktning som kompletterar bokmässor. Dessutom ska bolaget äga fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 35
70140  ÖREBRO

Sökord: Bokmässan |

Hallberg & Hallberg International AB

Bolaget skall bedriva journalistisk konsultverksamhet.


Adress

ODENGATAN 49 6TR
11351  STOCKHOLM


A&B Haggren Aktiebolag

Bolaget ska bedriva följande verksamhet: Konsulttjänster inom tele- och datakommunikation Konsulttjänster inom IT-strategi Trädgårdsjournalistik och trädgårdsinformation Resebyråverksamhet med trädgårdsinriktning Handel med aktier och värdepapper Samt med ovan nämda därmed förenlig verksamhet.


Adress

HELGÖVÄGEN 3
35250  VÄXJÖ


A-dato Ekonomikonsult AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisningsbyrå och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HORNSGATAN 82 2TR
11821  STOCKHOLM

Sökord: A-dato |

Alm & Wennermark Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet med journalistik, information och byggnadsarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STUREGATAN 87
79160  FALUN


Anders Ingvarsson Reportage AB

Bolaget skall bedriva journalistisk verksamhet och informationsverksamhet inom företrädesvis områdena teknik, ekonomi, utbildning och forskning samt ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BARKÅKRAGATAN 14
21622  LIMHAMN


Autopress i Eskilstuna Aktiebolag

Bolaget skall bedriva text- och bildbyråverksamhet, konsumenttest av bilar och biltillbehör, förvaltning av värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig vekamhet.


Adress

STORA MALMÖ 10
63505  ESKILSTUNA

Sökord: Autopress |

Axelsson & Jansson Media Aktiebolag

Bolaget skall bedriva journalistisk- litterär verksamhet, utbildnings- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KRÄCKLINGE NILSAGÅRDEN
71692  FJUGESTA


Bergling-Nauclér Kommunikation AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, film, journalistik, stillbild och'rederi charter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

WINBORGS VÄG 29
13160  NACKA

Sökord: Bergling-nauclér |

BetPress Aktiebolag

Bolaget skall dels bedriva café och cateringrörelse, dels att bedriva konsultverksamhet och utgivning av tidskrifter och böcker inom sportbranschen samt att bedriva handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 165
23624  HÖLLVIKEN

Sökord: Betpress |

Intellecta AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att självt eller genom hel- eller delägda bolag,i Sverige och utomlands, bedriva konsultverksamhet inom kommunikation och information, produktion i grafiska och interaktiva medier, distribution av information samt att äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 19063
10432  STOCKHOLM

Sökord: Intellecta |

E. Gustafsson Information AB

Bolaget skall tillhandahålla tjänster av informationskaraktär såsom produktion av trycksaker i form av textframställning, formgivning, original och projektladning, artiklar till tidningar, tidskrifter och webb-platser, bearbetning av textmaterial för tryck, språklig bearbetning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KYRKOGATAN 30
41115  GÖTEBORG


Hans-Gunnar Larsson Information Aktiebolag

Bolaget skall bedriva journalistisk verksamhet, tidnings- och tryckproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

CARDELLGATAN 1
11436  STOCKHOLM


Holmgren & Partners Aktiebolag

Bolaget skall bedriva journalistisk verksamhet omfattande layout, redigering och presentationsteknik, undervisning och utbildningsverksamhet, veteran- och järnvägsteknik, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KVARNVÄGEN 6
19251  SOLLENTUNA


Hope & Laila Service AB

Bolaget ska bedriva städning, lokalvård, golvvård, flyttjänster, hushållstjänster, bilvård, fastighetsskötsel, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 56
43121  MÖLNDAL