Konst & Konstreproduktioner

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Konst & Konstreproduktioner hittade vi 394 företag.


Abundance AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom verksamhetsutveckling av företags organisation, produkter /tjänster och processer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva skildring och betygsättning av resor och resmål, mat och dryck, evenemang och events, arkitektur och design samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NYTORGSGATAN 21 A
11622  STOCKHOLM

Sökord: Abundance |

Agera Kommunikation AB

Bolaget skall bedriva seminarie och utbildningsverksamhet i kommunikation, teater, TV- och filmproduktion samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 49041
10028  STOCKHOLM


Alldeles Alfredson Aktiebolag

Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet,textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammo fon, musik, nöjes och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå bor gensåtagande, så och till dessa lämna lån.


Adress

BOX 2337
10318  STOCKHOLM

Sökord: Alldeles | Alfredson |

Anders Roslund AB

Bolaget skall skriva och författa samt göra tv-produktioner och annan artistverksamhet.


Adress

BOX 2337
10318  STOCKHOLM

Sökord: Roslund |

Anjalis AB

Bolaget skall bedriva litterär framställning och föredragshållande inom det litterära området samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 333
59524  MJÖLBY

Sökord: Anjalis |

Bear Facts AB

Bolaget skall bedriva journalistisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

TANTOGATAN 41
11842  STOCKHOLM

Sökord: Facts |

Carl o Lena Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tand- och sjukvård, information och journalistik samt värdepappersförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORRA BRUNNSVÄGEN 1
26042  MÖLLE


Carl och Gundel Wetter AB

Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av värdepapper, fast egendom, konst och därmed förenlig verksamhet, dels jord- bruk, hästuppfödning, stalldrift och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1703
11187  STOCKHOLM

Sökord: Gundel | Wetter |

Cephalus AB

Bolaget skall bedriva läkarpraktik, psykoterapi inom kuratorisk verksamhet, musikverksamhet samt förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GRAVARLIDEN 29
25433  HELSINGBORG

Sökord: Cephalus |

Clip Design Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom detaljhandels- branschen avseende etablerings- och driftsfrågor ävensom bedriva verksamhet avseende design och marknadsföring och handel med textilprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORRA PARKGATAN 1
34330  ÄLMHULT

Sökord: Clip |

AB Company B

Bolaget skall bedriva musik, film- och TV-produktion, artist- management och turnéverksamhet, musikförlagsverksamhet, äga och förvalta licensrätter, fast egendom, aktier och andelar i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDRA BROBÄNKEN 41 A
11149  STOCKHOLM


G-Punk AB

Bolaget skall idka producerande-, konsult, musikförlags-, artist-, kompositörs-, text-, arrangörs-, turné- och studioverksamhet och handelsrörelse inom grammofon-, musik- och nöjesbranschen, litterär verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 70355
10724  STOCKHOLM

Sökord: G-punk |

Git Guldare AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, skribent och talare/föredragshållare samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 16205
10324  STOCKHOLM

Sökord: Git | Guldare |

Good Vibes Aktiebolag

Bolaget skall bedriva musikproduktion, turnéverksamhet, musikförlag, uthyrning av instrument, instrumentreparationer samt förvaltning av fastigheter, aktier och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

HINSNORET 32
79193  FALUN

Sökord: Vibes |

Goosepen Productions Aktiebolag

Bolaget skall driva affärsrörelse inom reklam, importera, marknadsföra, försälja, äga, utbilda, huvudsakligen inom branscher avseende produktion av illustrationer, animationer och manus för reklam, tidningar, internet, Tv, filmer och tonkasetter, ävensom produktion och distribution av spelfilmer och videofilmer, samt förvalta aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

UVEDALSGATAN 52
58931  LINKÖPING

Sökord: Goosepen |

Granlund & Wedin Aktiebolag

Bolaget skall produktion och administration av underhållning och reklam, äga och förvalta fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GLÖSKÄR 520
44273  KÄRNA


Håkan Fällman AB

Bolaget skall utge en bok, hålla föredrag inom ämnet kött samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

GÖKVÄGEN 3
13336  SALTSJÖBADEN

Sökord: Fällman |

HEJA hälsovård AB

Företagets kärna består av läkarmottagningen, men ett antal andra varor och tjänster med klar anknytning till det medicinska området saluförs.


Adress

STENBROTTSVÄGEN 2
14142  HUDDINGE

Sökord: Hälsovård |

Jon Jonsson Consulting AB

Bolaget skall utföra rådgivning och publikationer inom kultur och organisationsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SUNDRE VÄSTERGÅRDE 135
62330  BURGSVIK


Jonas Burman Illustration Aktiebolag

Bolaget skall bedriva formgivning, illustration, reklamverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet, handel med samt renovering av veteranbilar (bilar, tillbehör, reservdelar) samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HÖSTRÄNGSVÄGEN 4
75647  UPPSALA

Sökord: Burman | Illustration |

KONSTREG i Sverige Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konstregistrering och handel med konst samt att bedriva allehanda publicistisk verksamhet förknippad med PR, tidningar, tidskrifter, böcker, marknadsföring, verksamhet som tidskriftsutgivning, PR-byrå, fotografering och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 33
68621  SUNNE

Sökord: Konstreg |

Khan Villa Skönadal AB

Bolagets verksamhet är konst, konsthantverk, trädgårdsgestaltning, kultur, utbildning, import och försäljning av vin och läkarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BORRBY VILLA SKÖNADAL
27635  BORRBY

Sökord: Villa | Skönadal |

Kickis Verkstad AB

Bolaget skall bedriva sadelmakeri, författarverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt bedriva förenlig verksamhet.


Adress

NYSÄTRA HÖGBY GÅRD 5
74963  ÖRSUNDSBRO


Lionbridge Investment Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet med försäljning och marknadsföring av produkter inom språkteknologi såsom automatisk taligenkänning, omvandling av text till tal och digital språkkomprimering. Vidare skall bolaget bedriva tjänster inom text till text (över sättning) främst för informations teknologikunder och specialmarknader.


Adress

FÖRSTA LÅNGGATAN 30
41327  GÖTEBORG

Sökord: Lionbridge |

Liquid Sky AB

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva skulptural gestaltning, samt formgivning. Tillverkning, montering och underhåll av skulpturala och arkitektoniska modeller och fullskaledetaljer. Utbildning, föreläsningar och konsultation inom konst, skulptur, landskap, arkitektur, organisation och ledarskap, feminism, jämställdhet, forskning samt kunskapsförmedling, Produktion av material och hjälpmedel för information, utbildning och utveckling. Värdepappers- och fastighetsförvaltning.


Adress

FATBURS BRUNNSGATA 16 7 TR
11828  STOCKHOLM

Sökord: Sky |

Sida 1 av 16