Landskaps- & Trädgårdsarkitekter

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Landskaps- & Trädgårdsarkitekter hittade vi 18 företag.


Paecåw FGB 91606 AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12086
40241  GÖTEBORG

Sökord: Paecåw | 91606 |

Mälark Aktiebolag

Bolaget skall utföra tekniska konsultationer angående mark och landskap, projektering, mätning, utredning, utbildning, kontroll- och besiktning i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TUNBYVÄGEN 81
72223  VÄSTERÅS

Sökord: Mälark |

A5 arkitekter och ingenjörer AB

Bolaget skall bedriva arkitekt- och konsultverksamhet inom byggnads- och anläggningsbranschen äga och förvalta egendom och därmed förennig verksamhet.


Adress

BOX 936
75109  UPPSALA


Hwita Huset Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2502
40317  GÖTEBORG

Sökord: Hwita |

LUTADALEN Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsulterande landskapsarkitektrörelse, jord- och skogsbruk, utföra förvaltnings- och administrativa tjänster, uthyrning av maskiner och annan utrustning, försäljning av trädgårds- och byggprodukter ävensom idka därmed förenlig verk samhet.


Adress

KVINNERSTATORP 327
70591  ÖREBRO

Sökord: Lutadalen |

L. A. Landskapsplanering Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet rörande mark- och trädgårdsprojekteringar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2056
72002  VÄSTERÅS


Landscape Syd AB

Bolaget skall verka som konsulterande landskapsarkitekter och ingenjörer, äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 1
25221  HELSINGBORG

Sökord: Landscape |

Landskap & Management i Varberg AB

Bolaget skall erbjuda tjänster såsom förfrågningsunderlag, lekplatsbesiktningar, kurser, skötselplaner, It-hjälpmedel till företag som förvaltar eller anlägger utemiljöer samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

UTTEROS 11
43276  TVÅÅKER


Landskaparna Löfkvist & Sundin AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom landskapsarkitektur och därmed förenlig verksamhet.


Adress

PILGATAN 7
35236  VÄXJÖ


Landskapsarkitekt B. Törnvall AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom landskapsarkitektur samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RINGDANSVÄGEN 13
24542  STAFFANSTORP

Sökord: Landskapsarkitekt | Törnvall |

Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB

Bolaget skall bedriva projektering, utredning, planering av markanläggningar och samhällsplanering samt undervisning inom området och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1028
27100  YSTAD

Sökord: Arkitekt | Arkitekter | Landskapsarkitekt |

Landskapsarkitekterna i Lund Aktiebolag

Bolaget skall driva arkitektkonsulterande verksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVANEGATAN 10 BV
22224  LUND

Sökord: Landskapsarkitekterna |

Landskapsgruppen Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet avseende konsultverksamhet inom området mark- och landskapsprojektering jämte därmed förenlig verksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TORSGATAN 5
41104  GÖTEBORG

Sökord: Landskapsgruppen |

Landskapsgruppen Öresund AB

Bolaget skall bedriva mark och landskapsprojektering, utredningar, utbildning och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KYRKOGATAN 19
22222  LUND


Landskapslaget Aktiebolag

Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet avseende landskapsarkitektur och landskapsplanering.


Adress

PETER MYNDES BACKE 12 5 TR
11846  STOCKHOLM

Sökord: Landskapslaget |

Landskapsmästarna Larcia Aktiebolag

Bolaget skall bedriva projektering av utemiljön i bostadsområden och naturområden, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2211
55002  JÖNKÖPING

Sökord: Landskapsmästarna | Larcia |

BHM Stockholm Rep AB

Bolaget skall direkt eller indirekt, förvärva och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

PETER MYNDES BACKE 16
11886  STOCKHOLM


Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter AB

Bolaget ska bedriva konsultationer såsom projektering, anläggning och skötsel av grönytor, utbildning samt växtodling inom träd- gårdsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RAMHULTAVÄGEN 52
43972  FJÄRÅS