Marknadskonsulter

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Marknadskonsulter hittade vi 52 företag.


ALK Trade and Marketing Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel och konsultuppdrag mellan Sverige-Kina, företrädesvis avseende industriprodukter inom transportsektorn samt hälsovård, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TULEVÄGEN 11 A
18132  LIDINGÖ

Sökord: Trade | And |

Catrel AB

Bolaget skall driva utveckling och försäljning av IT-system såsom analysverktyg, sälj- och marknadsstystem samt därmed förenlig verksamhet. Företaget skall dessutom verka inom områdena rekrytering och konsultation såsom processutveckling, projektledning, lönsamhetsstyrning, utbildning, systemvalskonsultation samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


60186  NORRKÖPING

Sökord: Catrel |

Energisparpartner Belysning Hamrén -Larsson AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av tjänster och produkter för energibesparing till kunder på den svenska marknaden. Bolaget skall även leverera konsulttjänster och rekryteringsuppdrag, coaching och verksamhetsutveckling samt äga och förvalta värdepapper, fast och övrig lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3236
60003  NORRKÖPING

Sökord: Energisparpartner | Belysning | Hamrén | -larsson |

Macro Intelligence AB

Bolaget skall bedriva 1: analys och värdering av politisk risk, via internet eller i annan form, 2: rådgivning i internationella frågor och förhållanden, 3: utveckling av system för stöd till beslut inom ovanstående områden, 4: internationell rådgivning avseende utlandsskuldershantering, 5: rådgivning avseende strategisk affärsutveckling, 6: förvaltning av fast och lös egendom.


Adress

OSKARSVÄGEN 47
18156  LIDINGÖ


Mor & Liten Aktiebolag

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av företrädesvis skor, kläder, väskor, bijouterier och klockor samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RESLIDEN 4
42736  BILLDAL


A Utolife AB

Bolagets verksamhet ska vara att utveckla och driva interaktiva webbsidor jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

HORNSGATAN 76
11821  STOCKHOLM

Sökord: Utolife |

Anna Olofsson Analys AB

Bolaget skall bedriva konsultation och föreläsningsverksamhet inom affärsutveckling och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BJÖRKVÄGEN 52
90738  UMEÅ


Annax AB

Föremål för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom management- och ledningsfrågor, strategisk planering samt inom området miljö med inriktning på miljöcertifiering samt förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BERGVIKSVÄGEN 79
16763  BROMMA

Sökord: Annax |

Modern Affärsutveckling i Sverige AB

Bolaget ska bedriva värdepappershandel, äga, förvalta och uthyra fast egendom, samt affärsutveckling och konsulttjänster inom IT för mindre företag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

LÖVENS TÄ 2
80257  GÄVLE


Måwe Media Marketing Aktiebolag

Bolaget skall utföra försäljnings- och rådgivningsverksamhet inom media, fastighets-, konst- och resebranschen, förmedling av bank- och försäkringstjänster samt förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

LEKGATAN 21
72462  VÄSTERÅS

Sökord: Måwe |

AHEAD Annika Waenerlund Aktiebolag

Bolaget skall bedriva svensk och internationell projektering samt införsäljning av en företagslednings affärsidéer och strategier samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FURUSUNDSGATAN 13
11537  STOCKHOLM

Sökord: Ahead | Waenerlund |

ALMI Företagspartner Nord Aktiebolag

Bolaget ska i enlighet med lag 1994:77 om beslutande för regionala utvecklingsbolag främja utveckling av konkurenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten ska i enlighet med riksdagens beslut och med utgångspunkt regeringens behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning. Bolaget ska på dessa majoritetsägares uppdrag bereda beslut och fälja upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning. Bolaget ska dock ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen 1987:617.


Adress

BOX 1027
90120  UMEÅ


ECM Entreprenad & Media i Gbg AB

Bolagets verksamhet ska vara att skapa kommunikationslösningar inom event marketing och över internet med tillhörande reklam/marknadsföringstjänster, arbeta med totalentreprenad inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVEAGATAN 19 2TR
41314  GÖTEBORG


EMDA Förvaltnings Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta aktier samt erbjuda konsulttjänster företrädesvis inom musikbranschen och bilbranschen, bedriva handel med bilar, export och import av handelsvaror, samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

DAGSLÄNDEVÄGEN 18
44446  STENUNGSUND

Sökord: Emda |

A.F. Affärsförädling Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom marknadsföringsområdet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORRTULLSGATAN 17
11327  STOCKHOLM

Sökord: A.f. | Affärsförädling |

Humanprogress stinsen AB

Bolaget ska bedriva boende, stöd och vård för personer med särskilda behov utifrån atroposofisk värdegrund samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta fast och lös egendom.


Adress

ÅSGATAN 2
15330  JÄRNA

Sökord: Humanprogress | Stinsen |

Label Varumärkesutveckling Sweden AB

Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom marknadsföring, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 22
41114  GÖTEBORG

Sökord: Varumärkesutveckling |

Lagercrantz Agne Media Assist AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom media- och marknadsföringsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

HANDENTERMINALEN 4
13640  HANDEN

Sökord: Lagercrantz | Agne |

AB Adritel

Bolaget skall bedriva contact center, utbildning samt konsultverksamhet inom contact center, marknadsföring, försäljning, management samt databashantering och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 340
20123  MALMÖ

Sökord: Adritel |

Advisor i Höör Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och marknadsföring, handel med och tillverkning av livsmedel och handel med och förvlatning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÄLGSTIGEN 3
24332  HÖÖR


Affärskonsult U H Melin AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom områdena ledning och marknadsföring. bedriva försäljning främst av konsumentartiklar för hushåll och heminredning, förvalta samt bedriva handel med värdepapper.


Adress

DÖBELNSGATAN 85 2TR
11352  STOCKHOLM


Affärskonsulterna Business Consultants Nordic Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och export samt med värdepappershantering samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 27203
10253  STOCKHOLM


Affärsutveckling Nonolet Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultationer och utbildning inom marknadsföringsfrågor, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

MOR KRISTINAS VÄG 9
44372  GRÅBO

Sökord: Nonolet |

Aperto Aktiebolag

Bolaget skall driva affärsrörelse inom kapitalvarubranschen, bedriva försäljning och marknadsföring av Aperto garageports- öppnare, utföra management consulting mot större företag, bedriva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HANTVERKSGATAN 5D
43442  KUNGSBACKA


AB Aquafence

Bolaget ska bedriva översvämningsrelaterad verksamhet samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

OLOF PALMES GATA 20 B 3TR
11137  STOCKHOLM

Sökord: Aquafence |

Sida 1 av 3