Miljövård

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Miljövård hittade vi 617 företag.


ALECTIA AB

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva rådgivande ingengörs- verksamhet beträffande ljudmätning, bryggeriverksamhet, mejeri- verksamhet, arbetsmiljö, energifrågor, elektriska installationer, byggnadsuppvärmning samt IT- och telekommunikationer.


Adress

BOX 227
20122  MALMÖ

Sökord: Alectia |

AROTS VVS Konsult AB

Bolaget ska bedriva vvs-konsultationer, konstruktioner och konsultationer inom el tele, handel med värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

KLOSTERGATAN 23
70361  ÖREBRO

Sökord: Arots | Vvs |

Agenda Enviro AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företrädesvis miljö-, media-, musik- och dataområdet med en tyngdpunkt på miljöområdet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKOMAKAREVÄGEN 12
43440  KUNGSBACKA

Sökord: Enviro |

Agera VVS-Design AB

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom värme-, ventilation och sanitetsplanering, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FÖRSTA LÅNGGATAN 19
41327  GÖTEBORG

Sökord: Vvs-design |

Alenda Marketing Aktiebolag

Bolaget skall bedriva ekomomiska konsultationer såsom redovisning, årsbokslut och deklarationer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsultationer och handel inom områdena miljöteknik motorer och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BATALJVÄGEN 23
13333  SALTSJÖBADEN

Sökord: Alenda |

Arctic Sunlight Innovation AB

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av energiprodukter, import och export av förnyelsebar energi såsom solfångare och liknande. Bolaget skall även kunna bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

YTTERSJÖ 575
90586  UMEÅ

Sökord: Sunlight |

Ardea Nova AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra konsultarbete rörande redaktionella tjänster respektive projektledning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2158
75002  UPPSALA

Sökord: Nova |

Asgard AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom miljöområdena luftbehandling och vattenrening, bedriva handel med värdepapper, konst och antikviteter samt äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKOLGATAN 27
50333  BORÅS

Sökord: Asgård |

BDG Consult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom VVS-branschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KARLSVIKSGATAN 17 BV
11241  STOCKHOLM

Sökord: Bdg |

Bengt Lestréus Konstruktionsbyrå Aktiebolag

Bolaget skall driva konsulterande VVS byrå samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva privatvård och uthyrning av personlig assistans.


Adress

ELDTORNSGRÄND 6
23040  BARA

Sökord: Lestréus | Konstruktionsbyrå |

CREST energiplanering AB

Bolaget skall bedriva försäljning av alternativa energikällor såsom vindkraft och solenergi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HÖJDVÄGEN 5
26938  BÅSTAD

Sökord: Energiplanering |

Canholms Ingenjörsfirma Aktiebolag

Bolaget skall bedriva VVS- och markkonsultationer och härmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper.


Adress

S:T HANSGATAN 39
62156  VISBY

Sökord: Canholms | Ingenjörsfirma |

Clivus Multrum AB

Bolaget ska bedriva försäljning och handel med renings- anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅLBERGA BOSTÄLLE
61050  JÖNÅKER

Sökord: Clivus | Multrum |

Clivus Multrum International Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom elektronik, miljö- och energiteknik, konstruktion och försäljning av reningsanläggningar, handel och försäljning av transportmedel, exploatering av uppfinningar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅLBERGA
61050  JÖNÅKER


Compaction Sweden AB

Bolaget skall bedriva utveckling av miljöutrustning, konsultation inom miljöområdet såsom komprimering av avfall, minröjning, personaluthyrning, handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKOGSG 32
96137  BODEN


GK-Ventilation AB

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet, konsultation och service inom luftbehandling och VVS samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKEBOKVARNSVÄGEN 370
12450  BANDHAGEN

Sökord: Gk-ventilation |

Geo Energi Ingemansson Aktiebolag

Bolaget skall driva försäljning av värmepumpar samt geologisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KÅLLTORPSGATAN 10
41652  GÖTEBORG

Sökord: Ingemansson |

GeoEnvix AB

Bolaget skall utföra miljöundersökningar gällande yttre och inre arbetsmiljö, lokalisering och omhändertagande av miljöfarliga ämnen och produkter, bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsområdet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KULLAVÄGEN 76
90362  UMEÅ

Sökord: Geoenvix |

GeoTa AB

Bolaget skall bedriva ingenjörskonsultverksamhet inom affärsområderna mark och miljö, handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GAMMELSTADSVÄGEN 5
97241  LULEÅ

Sökord: Geota |

GeoVeta AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, övervakning och kontroll inom miljöområdet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SJÖÄNGSVÄGEN 7
19272  SOLLENTUNA

Sökord: Geoveta |

Geoborr Geoenergi Sverige AB

Bolaget ska bedriva energiborrning och konsultverksamhet i energifrågor samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 142
13244  SALTSJÖ-BOO

Sökord: Geoborr | Geoenergi |

Geoconsult i Väst AB

Bolaget skall bedriva geotekniska undersökningar och därmed förenlig verksamhet.


Adress

GATHES VÄG 80
43936  ONSALA

Sökord: Geoconsult |

Geokompaniet Sverige AB

Bolaget ska utföra geotekniska samt miljötekniska markundersökningar och därmed förenlig verksamhet.


Adress

OSKARSFRIDSVÄGEN 27
23435  LOMMA

Sökord: Geokompaniet |

Geokraft Tore Hallberg Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt jämte utnyttjande och exploatering av energi- och georesurser samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ANNIKAS GATA 34
42167  VÄSTRA FRÖLUNDA

Sökord: Geokraft | Hallberg |

Good Indoor Environment Sweden AB

Bolagets verksamhet innefattar besiktning och åtgärder av inomhusmiljöfrågor,projektering,miljövänligt byggande och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2349
10318  STOCKHOLM

Sökord: Indoor | Environment |

Sida 1 av 25