Personal- & Kompetensutveckling

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Personal- & Kompetensutveckling hittade vi 27 företag.


Agensa arbetslagsutveckling AB

Bolaget skall sälja konsultverksamhet, utbildning, utveckling, projekthandledning - vägledning, lednings- och tekniksupport för administration av social vård, omsorg och social service eller där närliggande sektorer och därmed förenlig verksamhet.


Adress

VILLAVÄGEN 2 VALJE
29477  SÖLVESBORG

Sökord: Agensa | Arbetslagsutveckling |

Ascent-Human & Business Development AB

Bolaget ska bedriva konsult- och coachingtjänster mot företag angående personal-och organisationsstrukturfrågor. Kurser och kickoffer med aktiviteter av äventyrs- och friluftsbetonad karaktär. Utbildningar, seminarier och kurser för enskilda individer och par angående personlig utveckling och relationsutveckling. Föreläsningar med syfte att utbilda, utveckla och stimulera personal och organisation. Arrangera, leda frilufts-, äventyrs- och sportrelaterade expeditioner och resor både inom och utom Sveriges gränser samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NYBROKAJEN 7 6TR
11148  STOCKHOLM


Catrin Björvell AB

Bolaget skall driva utbildning, rådgivning och konferensverksamhet inom hälso- och sjukvård jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVARTVIKSSLINGAN 73
16738  BROMMA

Sökord: Catrin | Björvell |

Manpower HälsoPartner AB

Bolaget skall bedriva företagshälsovård och därtill kopplade konsulttjänster inom hälsoutveckling, arbetsmiljö och rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7207
10388  STOCKHOLM

Sökord: Hälsopartner |

Kurage Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena personalutveckling, personalutbildning och marknadsföring, musikunderhållning, fonogramverksamhet, försäljning och utveckling av trycksaker, arrangera föreställningar/evenemang, förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 333
65108  KARLSTAD

Sökord: Kurage |

Anki Ek Utbildning Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av produkter och tjänster, företrädesvis utbildningstjänster, inom data, information, personalutveckling, fritid och därmed jämförlig verksamhet.


Adress

BÅGVÄGEN 11
19143  SOLLENTUNA


Moris Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utbildning, handledning, förlagsverksamhet, filmproduktion samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

MAGNUS ERIKSSONS GATA 10
25437  HELSINGBORG

Sökord: Moris |

Motivationshuset i Malmö AB

Bolaget skall förvalta bolag, handla med värdepapper och daglig- varor främst livsmedel samt konsulttjänster i anslutning härtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

DJÄKNEGATAN 28
21135  MALMÖ

Sökord: Motivationshuset |

ALOGA konsult Aktiebolag

Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster med inriktning på personal- och organisationsutveckling samt information, utbildning, handledning och behandling i företrädesvis drogfrågor ävensom äga och förvalta fast och lös egendom.


Adress

JUNISKÄRSVÄGEN 12
86234  KVISSLEBY

Sökord: Aloga |

AR Organisationsanalys AB

Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet avseende företags organisation, information och personal samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ORIONVÄGEN 1
18452  ÖSTERSKÄR

Sökord: Organisationsanalys |

Dotera Företagen Aktiebolag

Bolaget skall driva konsultverksamhet, sälja, planera och genom föra utbildning och behovsinventering, producera läromedel samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KAPPLANDSVÄGEN 11
61234  FINSPÅNG

Sökord: Dotera |

Dynama Kompetensutveckling Aktiebolag

Bolaget skall driva utbildning i huvudsak för mindre företag inom områdena data/ IT, ekonomi/ administration, personlig utveckling och marknadsföring.


Adress

NYGATAN 21
63220  ESKILSTUNA

Sökord: Dynama |

EVA KARLSSON BAM CONSULT Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom leg. sjukgymnasts kompetensområde och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAMNGATAN 7
63220  ESKILSTUNA

Sökord: Båm |

EXA Vision AB

Bolaget skall bedriva uttryckande konstterapi (Expressive Arts therpy) och arbetsterapi- vilket innebär behandling, själv- utveckling, konsultation, handledning, utbildning och kurs- verksamhet inom dessa områden samt videodokumentation- vilket innebär inspelning, produktion och redigering av kreativ videofeedback- konst- och dokumentärfilm inom vård och kultur. Vidare skall bolaget bedriva ljud- och musikproduktion samt musikaliskt framförande samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

MARIA PRÄSTGÅRDSGATA 1 A 5 TR
11852  STOCKHOLM


Encourager AB

Bolaget ska erbjuda tjänster och produkter inom områdena journalistik, information, projektledning, informationshantering, reklam, utställningar, personlig handledning, utbildning, konstproduktion och utöva därmed förenlig verksamhet.


Adress

REGINAVÄGEN 70
21363  MALMÖ

Sökord: Encourager |

Arbetsgivarringen AB

Bolaget skall sälja och utföra konsulttjänster såsom arbetsträning, kompetensutveckling och aktivering av långtidssjuka, arbetslösa och andra anställda, bedriva rehabilitering och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RONNEBYGATAN 42
37133  KARLSKRONA

Sökord: Arbetsgivarringen |

Arbetslivsresurs AR AB

Bolaget skall bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering, hälso- främjande verksamhet och därmed förenlig verksamhet med en strävan att på marknadsmässiga villkor få god täckning över hela landet.


Adress

BOX 3088
10361  STOCKHOLM

Sökord: Arbetslivsresurs |

Arbetspsykologi Walén AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom psykologi samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HERRGÅRDSVÄGEN 30
37142  KARLSKRONA

Sökord: Walén |

Aspektum Utveckling AB

Bolaget skall bedriva projektledning, utbildning i chefs- och ledarskap samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅKERVÄGEN 10
90421  UMEÅ

Sökord: Aspektum |

Belbin Svenska Aktiebolag

Bolaget skall bedriva managementutveckling samt även idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare tillhandahålla vetenskapligt baserade instrument för utveckling av team och individer. Bolaget ska även bedriva verksamhet med uthyrning av båt.


Adress

BOX 242
18323  TÄBY

Sökord: Belbin |

Berver Konsult AB

Bolaget skall bedriva organiserade utbildningsinsatser för företag dvs. vara en förmedlare/mäklare mellan sökande kund och utbildningsföretag, förmedla kontakter mellan presumtiva kunder och utbildningsföretag. Angränsande områden såsom förmedling av ut bildningslokaler, lärare, artister/underhållare och föreläsare. Ledja/stödja/ undervisa personer som själva undervisar såsom lärare, rektorer och handledare av olika slag samt utbilda utbildarna i form av seminarier och utbildningar där dessa personer får "påfyllning" av sin kompetens samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VASAGATAN 43 B VÅN2
41137  GÖTEBORG

Sökord: Berver |

I&S Management Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet avseende företags affärs-, organisations- och personalutveckling och därmed förenlig aktiviteter. Vidare ska bolaget som ett led i sin kapitalförvaltning idka handel med värdepapper och investera i mark och fastigheter.


Adress

KVARNHOLMSVÄGEN 39 A
13173  NACKA


Ibility AB

Bolaget skall bedriva utveckling och distribuering av webbaserade produkter och tjänster inom karriärutveckling, utbildning, arbetsmarknadsfrågor och personalfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

WALLINGATAN 18
11124  STOCKHOLM

Sökord: Ibility |

Instructab Personalutveckling Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet inom personal- och arbetsmarknadsutbildning, personalrekrytering och uthyrning av personal, läromedelsproduktion samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva försäljning av damkonfektion.


Adress

SÖDERGATAN 1
29431  SÖLVESBORG

Sökord: Personalutveckling | Instructab |

Educator Clas Tannfors AB

Bolaget ska bedriva utbildning och konsultverksamhet inom ledarskap samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

LÖT RAMBY 17
74951  GRILLBY

Sökord: Tannfors |

Sida 1 av 2

  • 1
  • 2