Sjukhus & Sjukhem

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Sjukhus & Sjukhem hittade vi 641 företag.


Aleris AB

Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, konsultverksamhet inom affärs-, personal- och systemutveckling, medicinsk konsult- verksamhet samt handel med lös egendom inom ovanstående områden ävensom annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 47134
10074  STOCKHOLM

Sökord: Aleris |

Aleris Omsorg AB

Bolaget skall på uppdrag eller i egen regi med egen personal eller inhyrda konsulter bedriva vård och omsorg, rehabilitering och behandling av psykiskt funktionshindrade personer och av missbrukare med psykiska problem, behandlings- och rekreations- verksamhet, samt bedriva hotellverksamhet, förvaltning av fastigheter och uthyrning av lokaler och tjänster inom området vård, utbildning och restaurangverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 47134
10074  STOCKHOLM

Sökord: Omsorg | Spånga-tensta | Kvälls | Nattpatrull |

Amorgos Aktiebolag

Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, pedagogisk och publicistisk verksamhet i anslutning därtill samt handel med och förvaltning av fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

MURKELVÄGEN 10
13244  SALTSJÖ-BOO

Sökord: Amorgos |

Anders Rignells Läkarpraktik Aktiebolag

Bolaget skall bedriva läkarpraktik, kliniksk forskning inom medicin och psykologi samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 13
26131  LANDSKRONA

Sökord: Rignells | Läkarpraktik |

Anina Söderlund AB

Bolaget skall verksamhet inom ledarskap och personlig utveckling samt bedriva läkarverksamhet i privatmottagning, medicinsk konsultverksamhet, försäljning av hälsovårdsprodukter, köp och försäljning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

PARKVÄGEN 12
23642  HÖLLVIKEN

Sökord: Anina | Söderlund |

Anita Segerslätt-Anderssons Läkartjänst Aktiebolag

Bolaget skall bedriva läkarverksamhet omfattande distriktsläkarvård, övrig hälso- och sjukvård samt massage terapi, avslappning och stödjande samtal samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VALLDAMMSGATAN 6
23143  TRELLEBORG


Ankaret Företagshälsovård Aktiebolag

Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 19
65225  KARLSTAD

Sökord: Ankaret | Företagshälsovård |

Anundsjö Medicinkonsult AB

Bolaget skall bedriva allmänläkarpraktik, medicinsk utveckling, allmänmedicinsk konsultverksamhet, idrottsmedicinsk verksamhet, omvårdnad samt handel med och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BONDEGATAN 8
89530  BREDBYN

Sökord: Medicinkonsult |

Arcticur AB

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom sjukvård, utbildning, organisation- och personutveckling, försäljning av inventarier, inredning, utrustning inom den medicinska sektorn samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 61
97231  LULEÅ

Sökord: Arcticur |

Ascus AgroBioMedico Aktiebolag

Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, jord- och skogsbruk, biologisk forskning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

RESMOREN 3
77794  SÖDERBÄRKE

Sökord: Ascus | Agrobiomedico |

Babak Medicine & Cosmetic Center AB

Bolaget skall bedriva medicinsk akutmottagning, bemanningsverksamhet, restaurangverksamhet, kosmetisk rådgivning och behandling, charterverksamhet av fritidsbåtar, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

FRIDKULLAGATAN 27
41262  GÖTEBORG


Bengt Lindstrand Husläkarjour Aktiebolag

Bolaget skall bedriva läkarmottagning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NYGATAN 35 4 TR
58219  LINKÖPING

Sökord: Lindstrand | Husläkarjour |

Carlanderhälsan Aktiebolag

Bolaget skall bedriva avtalsenlig företagshälsovård i enlighet med de överenskommelser härom som träffas mellan arbetsmarknadens parter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress


40545  GÖTEBORG

Sökord: Carlanderhälsan |

Catharina Nelson AB

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva privatläkarpraktik samt värdepappershantering.


Adress

TULEGATAN 3
11358  STOCKHOLM

Sökord: Nelson |

Centrumläkarna i Göteborg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva läkarverksamhet inom sjukvård, hälsovård och friskvård samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTRA HAMNGATAN
41117  GÖTEBORG

Sökord: Centrumläkarna |

Cephalus AB

Bolaget skall bedriva läkarpraktik, psykoterapi inom kuratorisk verksamhet, musikverksamhet samt förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GRAVARLIDEN 29
25433  HELSINGBORG

Sökord: Cephalus |

Christer Allgulander MD Aktiebolag

Bolaget skall bedriva läkarpraktik och läkemedelsvärdering samt inom medicin bedriva forskning, hålla föredrag och publicera artiklar och nya rön ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVARVARGATAN 20
11249  STOCKHOLM

Sökord: Allgulander |

Christer Andersson Allmänmedicin AB

Bolaget skall bedriva läkarvård, läkarmottagning och sjukvård på entreprenad samt leda och ge kurser för allmänläkare, förvaltning av finansiella instrument och därmed förenlig verksamhet.


Adress

VEDHUGGAREGATAN 18
41261  GÖTEBORG

Sökord: Allmänmedicin |

Christer Carenfelt Care Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet inom medicinsk vetenskap, undervisning och praktik samt inom angränsande områden för befrämjande av hälsa, kulturella och estetiska värden i vid bemärkelse och inom övriga områden med ovanstående förenlig verksamhet. Den om fattar innovation med utveckling av metodik, teknik och tekniska hjälpmedel. Kunskapsförmedling och föreläsningar i skrift, bild, videofilm med utnyttjande av datorkunskap, konsult- och massmedial verksamhet samt förvaltning av fast och lös egendom.


Adress

GREV TUREGATAN 35
11438  STOCKHOLM

Sökord: Carenfelt |

Gjutarplans Läkarmottagning Aktiebolag

Bolaget skall bedriva och utöva läkarärenden och medicinsk rådgivning inom hälso -och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GJUTARPLAN 25 2 TR
17671  JÄRFÄLLA

Sökord: Gjutarplans |

Groth Medical AB

Bolaget ska bedriva läkarpraktik, konsultationsverksamhet inom hälso- och sjukvård, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GRYNMALAREGATAN 1
22353  LUND


Med.konsult Folke Nilsson AB

Bolaget ska bedriva medicinsk konsultation, värdepappershandel och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MJÖLKAREBACKEN 8
45651  SMÖGEN

Sökord: Med.konsult | Folke |

Göteborgs Kvinnoklinik AB

Bolaget skall bedriva öppen sjuk- och hälsovård, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VESTAGATAN 2 B
41664  GÖTEBORG

Sökord: Kvinnoklinik |

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB

Bolaget ska bedriva affärsverksamhet genom att tillhandahålla vård och bistånd av olika slag till fattiga och sjuk, svaga och utsatta, unga och gamla samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

STIGBERGSLIDEN 6
41463  GÖTEBORG


HEG Läkarkonsult AB

Föremålet för bolagets verksamhet är hälso- och sjukvård, konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård, äga och förvalta värdepapper samt fast egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ENGELBREKTSGATAN 18
11432  STOCKHOLM

Sökord: Läkarkonsult |

Sida 1 av 26