Skatte- & Finanskonsulter

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Skatte- & Finanskonsulter hittade vi 158 företag.


ALEPH AB

Bolaget skall bedriva konsultationer inom skatt, organisation och innovation. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och aktier och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SCHOTTISVÄGEN 17
42438  AGNESBERG

Sökord: Aleph |

AcTricia Aktiebolag

Bolaget skall, direkt eller genom dotter - eller intresseföretag, bedriva konsultverksamhet inom juridik och ekonomi samt bedriva kontorshotellsverksamhet.


Adress

VÄSTRA HAMNGATAN 13 A
41117  GÖTEBORG

Sökord: Actricia |

AcTricia Skatt & Redovisning AB

Bolagets verksamhet skall bestå av konsultverksamhet inom skatterådgivning, ekonomi, redovisning och administration.


Adress

VÄSTRA HAMNGATAN 13 A
41117  GÖTEBORG


Alestra aktiebolag

Aktiebolagets verksamhet skall vara ekonomisk rådgivning, att bedriva handel, äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 45412
10430  STOCKHOLM

Sökord: Alestra |

Anders Prytz AB

Bolaget skall bedriva juridisk konsultation, handel med värde- papper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 4424
20315  MALMÖ

Sökord: Prytz |

Avance Data Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ADB-området, försälja och uthyra datorutrustning. Bolaget skall ävenså försälja och uthyra båtar och mindre skepp, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FREDRIK JAHNS GRÄND 16
13136  NACKA

Sökord: Avance |

BDO Nordic AB

Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall inte omfatta annan verksamhet än yrkesmässig revision och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 24193
10451  STOCKHOLM


BDO Nordic Asplunds AB

Bolaget skall utföra revisionsuppdrag och tillhandahålla redovisningstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 136
88123  SOLLEFTEÅ

Sökord: Asplunds |

BDO Nordic Fryksdalen AB

Bolaget ska bedriva revisionsbyrå samt därmed förenlig konsultverksamhet.


Adress

GRÄSMARKSVÄGEN 6
68533  TORSBY

Sökord: Fryksdalen |

BDO Nordic Skattekonsulter Helsingborg AB

Bolaget ska driva juridisk rådgivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 72 A 2VÅN
25221  HELSINGBORG

Sökord: Skattekonsulter |

BDO Nordic Stockholm AB

Bolaget skall bedriva yrkesmässig revision samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 24193
10451  STOCKHOLM


BDO Nordic Sydost AB

Bolaget skall bedriva yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet.


Adress

VÄSTRA PRINSGATAN 12
37135  KARLSKRONA

Sökord: Sydost |

BDO Nordic Östra Värmland AB

Föremålet för bolagets verksamhet är revision och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KYRKBACKEN 1
69131  KARLSKOGA


BL Redovisning AB

Bolaget skall bedriva redovisning och bokföring, revision och skatterådgivning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

RÖNNVÄGEN 11
51131  ÖRBY


Beata K Ekonomi och Juridik AB

Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk konsultverksamhet, uthyrning av fast och lös egendom företrädesvis båtuthyrning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SIBYLLEGATAN 79
11443  STOCKHOLM

Sökord: Beata |

Clipeus AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORHOLMSVÄGEN 20
13252  SALTSJÖ-BOO

Sökord: Clipeus |

Gammelstadens Finans- och Fastighetskonsulter AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi, travsport, finans- och fastigheter samt äga och förvalta tillgångar inom dessa verksamhetsområden. Även bedriva produkion, förädling och uthyrning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

STRANDVÄGEN 3
95431  GAMMELSTAD

Sökord: Gammelstadens | Finans- | Fastighetskonsulter |

Linös Färg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva färghandel ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt Redovisning , bokföring, revision och skatterådgivning.


Adress

KVARNGATAN 36
24138  ESLÖV

Sökord: Linös |

Aktiebolaget Liol

Bolaget skall driva affärsverksamhet, företrädesvis inom mobelbranschen, finansiell verksamhet till handa hålla tjänster företrädesvis inom redovisningsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKOGSVÄGEN 65
82135  BOLLNÄS

Sökord: Liol |

Nesmile Consulting AB

Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning, skatterådgivning, ledarskapsutveckling, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, andelar i andra bolag samt även idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BILDHUGGARVÄGEN 37 1
12144  JOHANNESHOV

Sökord: Nesmile |

Bert Nylanders Mattor eftr AB

Bolaget ska bedriva försäljning av mattor på internet och i fysisk butik samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 45
85230  SUNDSVALL

Sökord: Eftr. | Nylanders |

Bumstead Aktiebolag

Bolaget skall lämna råd och biträde i ekonomiska frågor i allmänhet och finansierings- och marknadsföringsfrågor i synnerhet, äga, förvalta, upplåta och bedriva handel med fast och lös egendom, utföra författar- och översättningsuppdrag, utveckla datasys tem, utarbeta dataprogram, utföra bearbetning i datamaskin, samt marknadsföra och försälja datatjänster och andra administrativa tjänster, utföra fotograferingsuppdrag samt marknadsföra och försälja fotografiska bilder, producera och arrangera evenemang, publicera musik och litteratur, äga och förvalta aktier i andra bolag, samt bedriva annan med ovan angivna verksamheter förenlig rörelse.


Adress

SKÄLUDDSVÄGEN 3
17832  EKERÖ

Sökord: Bumstead |

Anna Ramel AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva rådgivande och utbildande verksamhet inom juridik och regelverksfrågor samt att bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och handel i företag och annan fast och lös egendom jämte därmed fören lig verksamhet.


Adress

SKYTTEVÄGEN 18
18146  LIDINGÖ

Sökord: Ramel |

Anne-Rita Löf Revision Aktiebolag

Bolagets verksamhet ska vara revision, redovisning, företags- och skatterådgivning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAMNGATAN 2
67131  ARVIKA

Sökord: Anne-rita | Lof |

Antero AB

Bolaget skall bedriva rådgivning inom affärsutveckling, finansiella investeringar, vård och omsorgsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RIDDARGATAN 17
11457  STOCKHOLM

Sökord: Antero |

Sida 1 av 7