Teatrar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Teatrar hittade vi 17 företag.


AvaRegi i Östersund AB

Bolaget skall bedriva nöjesevenemang, drift av teateranläggning och restaurangverksamhet, musik-, mäss-, konferens- och festivalarrangemang, agent- och förmedlingsverksamhet, cateringtjänster, uthyrning av teknisk utrustning, lokaluthyrning, transporter samt konsultationer och rådgivning inom nya marknader, IT, organisation, marknadsföring och mediatjänster, eventproduktion, mediaproduktion, reklamförsäljning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

RESIDENSGRÄND 10
83130  ÖSTERSUND

Sökord: Avaregi |

Malmö Opera och Musikteater Aktiebolag

Bolaget skall bedriva teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på musikteater i hela dess bredd främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 17520
20010  MALMÖ

Sökord: Musikteater |

Malmö Stadsteater Aktiebolag

Bolaget skall utöva teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 17012
20010  MALMÖ

Sökord: Stadsteater |

Anders G Eriksson Produktionsaktiebolag

Bolaget skall utöva produktion och administration av underhållning, handel med fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDRA ROSENBERGSGATAN 14
42676  VÄSTRA FRÖLUNDA

Sökord: Produktionsaktiebolag |

Apollo Teatern Aktiebolag

Bolaget skall bedriva teaterverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅKERBYVÄGEN 86 16 TR.
18335  TÄBY


Applåd Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, cabaret-, revy- och teaterverksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, och handelsrörelse inom film, video, radio, TV, musik, nöjes och teaterbranschen och idka därmed förenlig verksamhet samt därvid bedriva travverksamhet och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BRICKEBERGSVÄGEN 21 A
70221  ÖREBRO

Sökord: Applåd |

Arktisk Cirkus AB

Föremålet för bolagets verksamhet är produktion av föreställningar och manuskript samt uppdragsverksamhet avseende teater, musik och film, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VARVSGATAN 33
97232  LULEÅ

Sökord: Arktisk |

Arlövs Nöjesproduktion AB

Bolaget skall bedriva teater- och revyverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 18
23221  ARLÖV


Astrid Lindgrens Värld Aktiebolag

Bolaget skall bedriva teaterverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress


59885  VIMMERBY

Sökord: Värld |

Palatset Riddarholmen AB

Bolaget skall bedriva drift av'kulturhus museum samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva produktion och finansiering av företrädesvis långfilm samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORKYRKOBRINKEN 4
11128  STOCKHOLM

Sökord: Palatset | Riddarholmen |

Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg Aktiebolag

Bolaget skall projektera, uppföra och förvalta byggnader och anläggningar, som skall upplåtas och uthyras för kongresser, konferenser, utställningar, teaterföreställningar, galor av skilda slag och idrottsarrangemang samt att bedriva annan liknande verksamhet.


Adress

BOX 5265
40225  GÖTEBORG


Halmstad & Co AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att arbeta för att stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad tillväxt i kommunen genom att: främja tillkomsten samt stödja och koordinera genomförandet av större evenemang, arrangera evenemang som profilerar Halmstad, svara för kommunens turistverksamhet, fungera som konferens, och kongressbyrå, svara för verksamheten vid Halmstads teater och biljettcentrum.


Adress

BOX 47
30102  HALMSTAD


Hathor Opera AB

Bolaget skall driva opera-, teater- och restaurangverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 71 A BV
11136  STOCKHOLM

Sökord: Hathor |

Hearwig Urban Eriksson Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet inom musikområdet dvs konsertverksamhet, utbildning, förlagsverksamhet samt även uppfinningar/ innovationer avseende instrument, hörselskydd mm inom ovanstående område både i och utanför Sverige, ävensom äga fast och lös egendom.


Adress

ADOLF LEMONS VÄG 110
18776  TÄBY

Sökord: Hearwig |

Hedmans Teater AB

Bolaget skall bedriva teaterverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GROSSGÄRDSGATAN 3 A
76144  NORRTÄLJE


Helsingborgs Nya Konserthus AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva symfoniorkesterverksamhet samt att nyttja fastigheten Helsingborg Rudolf Tornerhjelm 1/Konserthuset/för konsert- och andra ändamål samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ROSKILDEGATAN 1
25221  HELSINGBORG


Aktiebolaget Helsingborgs Stadsteater

Bolaget skall driva teaterverksamhet.


Adress

KARL JOHANS GATA 1
25267  HELSINGBORG