Tidningsdistributörer

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Tidningsdistributörer hittade vi 309 företag.


ALEKURIREN AB

Bolagets verksamhet är periodisk tidskriftsutgivning, reklamproduktion och distribution av gruppreklam, konsulttjänster inom marknadsföring, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GÖTEBORGSVÄGEN 94
44633  ÄLVÄNGEN

Sökord: Alekuriren |

Art Marketing Media och Musikproduktion i Västra Frölunda AB

Bolaget skall bedriva försäljning av sponsorpaket och rabattkort, försäljning av reklamplatser och skyltar, handel med textilier, företagsprofilering, samt inspelning och produktion, utgivning av musik, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

F O PETERSONS GATA 24
42131  VÄSTRA FRÖLUNDA


Academica Institutet Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bok- och tidningsförlag, konsultationer inom företagsutveckling. Bedriva import, export och försäljning av varor och tjänster som berör undervisning, utbildning och underhållning, handel med konst, antikviteter och antikvariska böc ker samt konsultverksamhet inom marknadsföring, företagsledning och ekonomi jämte annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

STRÖMKARLSVÄGEN 57
16762  BROMMA


Alldistribution i Lundaorten Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tidningsdistribution och annan transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖNNERVÅNG 110
24736  SÖDRA SANDBY

Sökord: Alldistribution | Lundaorten |

Anders Sällvin Aktiebolag

Bolaget skall utöva förlagsverksamhet inom tryckeribranschen, idka handel med grafiska artiklar och kontorsutrustning, idka utbildningsverksamhet inom kontorssektorn, förvärva och äga aktier och fastigheter ävensom idka med dessa rörelser förenlig verksamhet.


Adress

ESSINGESTRÅKET 18
11266  STOCKHOLM

Sökord: Sällvin |

Anita Norberg Information Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva journalistisk verksamhet i form av artiklar och reportage i personaltidningar, dagstidningar och liknande publikationer samt pressmaterial för företag, organisationer och myndigheter, allmän konsultation avseende informationsmaterial, värdepappershandel, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKOGALUNDSVÄGEN 3
64043  ÄRLA

Sökord: Norberg |

Auxilio AB

Bedriva kiosk och servering samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BLEKINGEGATAN 14
28234  TYRINGE

Sökord: Auxilio |

Baby Basics AB

Bolagets verksamhet skall vara produktion av webbaserad journalistik och utgivning av tidningar, annonsförsäljning i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MAILBOX 612
11411  STOCKHOLM

Sökord: Baby | Basics |

Candy World Sweden AB

Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av godis och konfektyrer samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORRSKENSVÄGEN 4
95336  HAPARANDA


Centrumkiosken Karamellen i Burträsk AB

Bolaget skall bedriva försäljning av kioskvaror och livsmedel och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KAMVÄGEN 6
93731  BURTRÄSK

Sökord: Centrumkiosken | Karamellen | Burträsk |

Centrumkiosken i Göteborg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med frukt, konfektyrer, tobak, tidningar samt liknande varor, handel inom konfektionsindustrin, förvaltning av fast egendom, värdepapper, betalningsöverföring och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTRA LARMGATAN 15-21
41107  GÖTEBORG


Föräldrar och Barn i Stockholm Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet med huvudsaklig inriktning mot utgivande av tidskrifter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 4403
10268  STOCKHOLM

Sökord: Föräldrar | Barn |

GL Tryck Försäljnings AB

Bolaget skall bedriva tidningsutgivning, försäljning av annonser samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5047
29105  KRISTIANSTAD

Sökord: Tryck |

Gits Café AB

Bolaget skall bedriva kiosk och serveringsrörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

DOKTORSGATAN
33152  VÄRNAMO

Sökord: Gits |

Jomsborg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva journalistisk verksamhet, grafisk produktion samt utveckla applikationer på internet samt äga och för- valta fast och lös egendom samt värdepapper.


Adress

ÖSTERGARN RODARVE 959
62368  KATTHAMMARSVIK

Sökord: Jomsborg |

Juni Media AB

Bolaget skall bedriva kommunikation, utbildning, tidnings- och trycksaksproduktion, journalistik och redaktionsverksamhet samt därmed jämförbara verksamheter.


Adress

RÖRSTRANDSGATAN 21 3TR
11340  STOCKHOLM

Sökord: Juni |

Jönköpings Allehanda AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tidnings- utgivning och tidningsproduktion jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

KANALGATAN 7
55322  JÖNKÖPING

Sökord: Hakarps |

Jönköpings-Posten AB

Bolaget skall driva tidnings- och tryckerirörelse samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


55180  JÖNKÖPING

Sökord: Jönköpings-posten |

Jönsson Fastigheter i Halmstad Aktiebolag

Bolaget skall driva annonsförsäljning, textproduktion, förvaltning av hyresfastigheter, förvaltning av fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖNDRUMSVÄGEN 35
30239  HALMSTAD

Sökord: Jonsson |

KC Media AB

Bolaget ska bedriva annonsförsäljning, utgivning av tidskrifter, konsultation inom webbdesign, reklamtjänster inom samtliga media, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 226
20122  MALMÖ


KE Invest AB

Bolaget skall driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 53 A
25222  HELSINGBORG


Kellerman & Öqvist Aktiebolag

Bolaget skall bedriva annonsbyrå, tidnings- och bokproduktion, rekrytering, videoproduktion, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FORSGRÄND 18
61132  NYKÖPING


Ljusdals-Posten Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tidningsutgivning samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

RINGVÄGEN 59
82733  LJUSDAL

Sökord: Ljusdals-posten |

Lärartidningar Produktion i Stockholm AB

Bolaget ska bedriva tidningsproduktion, annonsproduktion, repro, tryck, distribution och förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12239
10226  STOCKHOLM

Sökord: Lärartidningar |

Lätta Trycket, Göran Asplund Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom trycksaks- och informationsteknik, uthyrning av lokaler ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

DRAKENBERGSGATAN 3 NB
11741  STOCKHOLM

Sökord: Lätta | Trycket |

Sida 1 av 13