Travsport

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Travsport hittade vi 17 företag.


Anders Söderlund Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av monteringsfärdiga stallar, stallinredningar och byggnadsmaterial, försäljning och förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, uppfödning och handel med hästar, tävlingsverksamhet inom travsporten samt handel med häst- och travtillbehör, samt handel med fordon, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TRAVBANEVÄGEN 60
90440  RÖBÄCK


Carl-Erik Lindblom Aktiebolag

Bolaget skall bedriva travtränarverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TORELLS VÄG 6
70231  ÖREBRO

Sökord: Lindblom |

ARENA ALBERTSWILL AB

Bolaget ska driva travbana, bedriva uppstallning, tävlingar, utställningar, träning, handel, auktioner och andra arrangemang med hästar, utföra hästtransporter, bedriva finansiering av leasingverksamhet avseende hästtransporter, trav- och galoppbanor, försäljning och uthyrning av släpvagnar, handel med och uthyrning och leasing av maskiner och teknisk utrustning inom mekaniska och verkstadsindustrin, bedriva hundutställningar, tävlingar och andra arrangemang med hundar, bedriva förvaltning av lös och fast egendom, handel med värdepapper, teknisk och ekonomisk konsultverksamhet, utföra företagsrekonstruktioner, bedriva restaurang- och nöjesverksamhet och eller uthyrning av restaurang- och nöjeslokaler, bedriva spelombudsverksamhet ävensom bedriva därmed förenlig ve


Adress

DROTTNINGGATAN 84 1A
37438  KARLSHAMN

Sökord: Arena | Albertswill |

Björn Linder Travträning Aktiebolag

Bolaget skall bedriva travträning med hästar och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOSLÄTTEN 2
77492  AVESTA

Sökord: Travträning |

AS Återvinning AB

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet avseende återvinning av bygg- och industriavfall, handel med biobränslen, skrot och entreprenadmaskiner, tillverkning och handel med industri- produkter, travsport samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

THULEGATAN 25
85235  SUNDSVALL


ATG Hästklinikerna AB

Bolaget skall främja hästhållningen i Sverige med särskild tonvikt på hästsjukvård och hovslageri samt bedriva gymnasial och annan utbildning inom nämnda område.


Adress

HÄSTSPORTENS HUS
16189  STOCKHOLM

Sökord: Atg | Hästklinikerna |

A.L. Trav AB

Bolaget skall träna travhästar och därur förenlig verksamhet.


Adress

ODALVÄGEN 8 D
80648  GÄVLE


E3 Travlopp Aktiebolag

Bolaget skall arrangera insatslopp inom travsporten samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

TRAVBANEVÄGEN 5
85751  SUNDSVALL

Sökord: Travlopp |

Anderstorps Budservice AB

Bolaget ska bedriva godstransporter, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 192
33524  GNOSJÖ

Sökord: Budservice |

Arenabolaget i Boden Aktiebolag

Bolaget skall bedriva uthyrning av idrottsarena och anordna nöjesarrangemang, utställningar och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

FLYGFÄLTSVÄGEN 31
96143  BODEN

Sökord: Arenabolaget |

Axevalla Safeway Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är travbanetillbehör, vägmarkeringar, elkabelmark, pinnar, reflexpinnar för golfbanor och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BJÖRKEDALSVÄGEN 16
53272  AXVALL

Sökord: Axevalla | Safeway |

Bertil Norman i Mantorp Aktiebolag

Bolaget skall bedriva uppfödning av och tävling med travhästar, handel med och förvaltning av fastigheter, konsultverksamhet inom byggnads- och livsmedelsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HYDINGE SÖDERGÅRD
59596  MJÖLBY

Sökord: Mantorp |

Håkan Olofsson Trav AB

Bolagets verksamhet är träning och skötsel av hästar, transporttjänster och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅSGRÄND 6
31034  KVIBILLE


Håkan Rosengren Förvaltnings AB

Bolaget skall bedriva uppfödning och handel med ägg och fjäderfä, konsultverksamhet inom ägg och fjäderfä, leasing, huvudsakligen av personbilar och andra fordon, maskinell utrustning och kontorsinventarier avseende verkstadsindustrin, handel med värdepapper, ädelmetaller, köpa och sälja samt bedriva tävlingsverksamhet med hästar, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 31
26021  BILLEBERGA


Ecurie Voici AB

Bolaget skall idka förmögenhetsförvaltning, främst genom bildandet av och deltagandet i handelsbolag, kommanditbolag och/eller enkla bolag- konsortier, aktiebolag, samt andra typer av bolag och/eller ventre capital-projekt inom eller utom landet med anknytning till hästuppfödning, hästavel och/eller hästsport, förmedla köp och försäljning av andelar/aktier i sådana bolag/ projekt, ävensom idka därmed förenlig verksamhet, liksom värde- pappershandel och datautveckling i övrigt.


Adress

STENBOCKSGATAN 10
74046  ÖSTERVÅLA

Sökord: Voici |

Hamra Trav i Linköping Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tävlingsverksamhet med hästar, uthyrning och uppfödning samt handel med hästar, handel med värdepapper, handel med fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

S:T LARSGATAN 47
58224  LINKÖPING


Aktiebolaget Hornline

Bolaget skall bedriva hästavel samt äga hästar ämnade för alla slags hästsport och därmed förenlig verksamhet. Ävensom skall bolaget arrendera och bedriva jord- och skogsbruk. Bolaget skall också äga och förvalta fast egendom, aktier, andra värdepapper och annan likartad lösegendom. Vidare skall bolaget bedriva mäkleriverksamhet samt idka försäljningsrörelse i såväl detaljist- som grossistledet av vad art det vara må. Bolaget skall även bedriva tillverkning, inköp och försäljning av pälsvaror, skinjackor, poplin, lädervaror och textilier och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HORNS GÅRD
59393  VÄSTERVIK

Sökord: Hornline |