Utrusning för konstnärer

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Utrusning för konstnärer hittade vi 6 företag.


Klippt & Skuret i Malmö AB

Bolaget skall idka inköp och försäljning av papper, samt maskiner och inventarier för bearbetning, utföra bearbetning av papper och plast samt bedriva in- och utrikes transporter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva avel och uppfödning av hästar, tävlingsverksamhet, marknadsföring av och handel med hästar. Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fast egendom såväl inom som utomlandet, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva handel med köttprodukter samt försäljning av pellets.


Adress

STILLMANSGATAN 8
21225  MALMÖ


A Bothén AB

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta värdepapper samt konsult och entreprenadverksamhet inom företrädelsevis byggbranschen.


Adress

DELFINGATAN 7
45632  KUNGSHAMN

Sökord: Bothén |

Målar-Lisa & Masters Artistmaterial Aktiebolag

Bolaget skall bedriva import, export, tillverkning, försäljning och agenturverksamhet med konstnärs- och kontorsmaterial samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda branscher ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SANKT PAULSGATAN 14
11846  STOCKHOLM


Hökensås Målarduk, Ove Andersson Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av konstnärs- material samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

INDUSTRIGATAN 1
52230  TIDAHOLM

Sökord: Hökensås | Målarduk |

IN-EX Färg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med konstnärs- och hobbymaterial. Bolaget skall även driva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom.


Adress

ÖSTRA LARMGATAN 16
41107  GÖTEBORG

Sökord: In-ex |

I-B Wahlström Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av konstnärsmaterial jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3176
10363  STOCKHOLM

Sökord: I-b |