Webbhotell & Drift av hemsidor

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Webbhotell & Drift av hemsidor hittade vi 228 företag.


ARMEGA Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet med datakonsultation, försäljning av datautrustning, dataprogram, kontorsutrustning och kontorsmaterial, import och export av datautrustning, uthyrning av datasystem och kontorsservice, utbildning inom dataområdet, rek lam och information, handel och förvaltning av kapitalmarknadsinstrument, finansiering och leasing av data- och kontorsutrustning, handel med metaller och presentartiklar, även som idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BILDHUGGARVÄGEN 10
12144  JOHANNESHOV

Sökord: Armega |

AcOn AB

Bolaget skall bedriva försäljning av produkter och tjänster inom IT, hård- och mjukvara drift och kommunikation.


Adress

SÅGVÄGEN 1
92145  LYCKSELE

Sökord: Acon |

Antz & Bees International AB

Bolaget skall erbjuda support på datorer, datasystem, dataprogram och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

TORSHAMNSGATAN 30 B
16440  KISTA


Avanade Sweden AB

Bolaget skall direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom telekommunikation och datorer samt tjänster inom dessa områden och att bedriva verksamhet inom informationsteknologi, intergrering av teknologi och databehandling samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVEAVÄGEN 25
11134  STOCKHOLM

Sökord: Avanade |

AxiellOmnia Invest AB

Bolaget skall köpa, äga och förvalta samt sälja aktier och andelar i företag, bedriva konsultverksamhet inom områdena organisation och management samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva byggverksamhet, projektutveckling inom bygg- och fastighetssektorn, köpa och sälja fastigheter, förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ENGELBREKTSGATAN 7
11432  STOCKHOLM

Sökord: Axiellomnia |

Banners o Tummar Reklam and resort Aktiebolag

Bolaget skall bedriva internet- och banners annonsering samt konferansresor.


Adress

RINGVÄGEN 42 LÄG 11
11867  STOCKHOLM

Sökord: Banners | Tummar | Resort | B-lagret |

Cepus Data AB

Bolaget skall bedriva försäljning av datorer samt all övrig utrustning som har med datorer att gör d.v.s. både hård- och mjukvara. Bolaget kommer även att sälja övrig elektronikutrustning och kontorsutrustning som t.ex faxar kopiatorer och mobiltelefoner.


Adress

BOX 80
78322  SÄTER

Sökord: Cepus |

Cepus Internet Solutions AB

Bolaget skall driva datanätverkstjänster såsom web hotell, databaser och applikationsprogram, driva utveckling och konsulting inom datanätverkstjänster och handel av produkter för datanätverkstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 80
78322  SÄTER

Sökord: Internet |

Club 24 AB

Bolaget ska bedriva en internetportal s k "telecommunity" inom media och dating, bedriva evenemang inom PR och media samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MUSKOTVÄGEN 4
12356  FARSTA


Compelcon Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och produktutveckling inom ADB och administrativa system, utgivning och försäljning av böcker samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7151
25007  HELSINGBORG

Sökord: Compelcon |

Compenda Aktiebolag

Bolaget skall bedriva elteknisk och mekanisk verksamhet samt att äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STRÖMSBROVÄGEN 82
80645  GÄVLE

Sökord: Compenda |

GKI-Konsult AB

Bolaget skall erbjuda IT-hjälp för mindre företag och hushåll till hantverkarpriser samt därtill hörande produktförsäljning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÄRDALSVÄGEN 58
31042  HAVERDAL

Sökord: Gki-konsult |

GeoRem Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet genom kartläggning och datoriserad bildbehandling av satellitbilder, satellitfotografier, flygbilder och flygfotografier, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2259
40314  GÖTEBORG

Sökord: Georem |

Google Sweden AB

Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring, tillhandahållande och försäljning av internetrelaterade produkter och/eller tjänster inom internetsökning, internetannonsering och andra program, produkter, tjänster och applikationer som är relaterade till internet och bedriva produktion och utveckling av datorbaserade teknologiprogram, produkter, tjänster och applikationer samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MÄSTER SAMUELSGATAN 60 8 TR
11121  STOCKHOLM

Sökord: Google |

Grannar AB

Via internet och callcenter förmedla och sälja information om utbud och efterfrågan av tjänster och varor företrädesvis relaterat till hem, jobb, bostad, bil, båt samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HANTVERKARGATAN 5
11221  STOCKHOLM

Sökord: Grannar |

Kaxholmen Wetterstaden IT och Datatjänst AB

Bolaget ska erbjuda tjänster och service inom informations- och datateknikområdet samt idka handel med IT- och dataprodukter såsom datorer, program och därtill hörande material samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ED 20
56192  HUSKVARNA

Sökord: Kaxholmen | Wetterstaden | Datatjänst |

HR Hagman Invest Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet inom databranschen, bedriva handel med datakommunikationsnät, datakommunikationsprodukter samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

VARPHOLMSGRÄND 44
12746  SKÄRHOLMEN


HR North Sweden AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljnig av annonser, databasverksamhet (on-line publicering), förmedling och rekrytering av personal, uthyrning av personal, förmedling och försäljning av tjänster inom human resource-området, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STRANDBERGSGATAN 61 4 TR
11251  STOCKHOLM


HRC Health Resource Centre Aktiebolag

Bolaget skall utveckla och marknadsföra produkter och system för vitalisering av människor, påverkan av kost- och levnadsvanor för hälsorik livsform ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 737
12002  ÅRSTA


K.G.M. Datadistribution Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka efterbehandling av datamaterial, digital kommunikation, jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 42065
12613  STOCKHOLM

Sökord: K.g.m. | Datadistribution |

Kalmar Kreation AB

Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORRA LÅNGGATAN 1
39232  KALMAR

Sökord: Kreation |

Kalmar NDC AB

Bolaget ska tillhandahålla datanät och datatjänster samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDRA VÄGEN 58
39245  KALMAR

Sökord: Ndc |

Karlskoga Bredband AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och tillhan- dahåll tjänster i ett nät för data- och telekommunikation. Bolagets ändamål är att med god teknisk praxis och med iakttag- ande av kommunal lokaliserings- och likställighetsprincip svara för att ge invånarna tillgång till den service och de möjligheter som data- och telekommunikationsnätet innebär samt i övrigt verka allmänt näringsbefrämjande.


Adress

BOX 42
69121  KARLSKOGA

Sökord: Bredband |

Linx Networks Sweden AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, driva telenät och tillhandahålla datakommunikationstjänster och IP( internet protokoll)-telefonitjänster över sådana nät och samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1703
11187  STOCKHOLM


Louise Henry Aktiebolag

Bolaget skall bedriva språkutbildning, översättning och ADB-service och då även därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORRÄNGSVÄGEN 16
29143  KRISTIANSTAD

Sökord: Henry |

Sida 1 av 10