Axiell Service AB

Axiell Service AB

Ändra uppgifter

Kontaktainformation Axiell Service AB


Adress: ENGELBREKTSGATAN 7
11432 STOCKHOLM
08-7058005
556593-9039 (Orgnr)

Kommentera Axiell Service AB

Logga in eller bli medlem gratis för att kommentera företaget.

Om Axiell Service AB

Bolaget bedriver service- och konsultationsverksamhet inom området fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper, driva rörelse inom den finansiella sektorn, idka ekono misk administrativ och utbildningsteknisk konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling och företagsrekonstruktioner samt idka med n ämnda rörelsegrenar förenlig verksamhet. Med verksamhet avses dock inte sådan som omfattas av lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag.


Län: Stockholms län Ort: Stockholm