Arbetsförmedling

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Arbetsförmedling hittade vi 247 företag.


Svensk Internetrekrytering AB

Bolaget skall utveckla nischade jobbsökarsajter på internet och driva försäljning via dessa jobbsökarsajter, äga och förvalta fastigheter samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SERGELS TORG 12 3 TR
11157  STOCKHOLM

Sökord: Svensk | Internetrekrytering | Www.svenskinternetrekrytering. |

ARMIDA Service AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bemanningsföretag samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HÖGENVÄGEN 96
42830  KÅLLERED

Sökord: Armida |

A-Search Region Syd AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rekrytering av personal samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BALTZARSGATAN 21 A
21136  MALMÖ

Sökord: Region | Syd |

Academic Search International Aktiebolag

Bolaget skall förmedla tjänster till företag som söker personal och därmed förenlig verksamhet.


Adress

GUSTAV ADOLFS TORG 12
21139  MALMÖ

Sökord: Search |

Academic Work Consulting AB

Bolagets skall bedriva personalrekryterings- och personaluthyrningsverksamhet med särskild inriktning på att hyra ut personal på heltid med intrktning på nyutexaminerade studenter från universitetet och högskolan.


Adress

DROTTNINGGATAN 23
58225  LINKÖPING


Academic Work HR Service AB

Bolaget skall tillhandahålla koncerngemensamma tjänster för bolag inom koncernen inom området kontor och administration, ekonomi och lönehantering, juridik och upphandling, it, och system utveckling och därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 23
58225  LINKÖPING


Adderax i Stockholm AB

Bolaget skall bedriva bemanning och rekrytering inom transport, städ, kontor och bygg samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅLGRYTEVÄGEN 21 PLAN 5
12732  SKÄRHOLMEN

Sökord: Malmö | Adderax |

Amount i Stockholm AB

Bolaget skall bedriva samhällsekonomisk konsultation, byggnadskonsultation och Personaluthyrning och rekrytering av personer inom kategorierna tekniker, försäljare och personer med ledningsfunktion. Upphandlingsmäkling, det vill säja upphandling av tjänster och produkter hos olika leverantörer, och tillhandahålla dessa avtal till våra kunder samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄRMDÖVÄGEN 186
13141  NACKA

Sökord: Amount |

Amouzandeh Medicin AB

Bolaget ska bedriva medicinska tjänster samt konsultationer, översättning, rekrytering av utländsk sjukvårdspersonal till Sverige, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

YSTADSVÄGEN 15
85730  SUNDSVALL

Sökord: Amouzandeh | Medicin |

Anvile Business Consulting AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena management, marknadsutveckling, försäljning, marknadsföring, utbildning och personalrekrytering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VETTERSLUNDSGATAN 170
72462  VÄSTERÅS

Sökord: Anvile |

Anxiolysis AB

Bolaget skall huvudsakligen bedriva konsultverksamhet inom områdena sjukvård och läkemedel, bl.a. förmedling av arbetskraft och rekrytering samt verksamheter avseende uthyrning och förmedling av fastigheter samt värdepappershandel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ASPLYCKEVÄGEN 19
42931  KULLAVIK

Sökord: Anxiolysis |

Bengt Larsson Management Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom chefsrekrytering samt allmän företags-, affärs- och chefsutveckling.


Adress

LUGNETS ALLÉ 45
12065  STOCKHOLM


Compass Rekrytering & Utveckling AB

Bolaget skall bedriva rekryteringsverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

STUREGATAN 4
11435  STOCKHOLM


Compenection Svenska AB

Bolaget skall driva verksamhet inom personalrekrytering, konsultverksamhet inom management och administration samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SIBYLLEGATAN 17
11442  STOCKHOLM

Sökord: Compenection |

GKS Sweden AB

Bolaget skall integrera konsultationstjänster till sammans med investeringar och bygge, samt tomtuppköp och därmed förenlig verksamhet


Adress

SÖDRA FÖRSTADSGATAN 63
21420  MALMÖ


Storepicker Sweden Aktiebolag

Bolaget ska tillhandahålla tjänster för varuexponering, logistik, försäljning och service inom dagligvaruhandeln och fackhandeln, bedriva bemanningsverksamhet inom dagligvaruhandeln, tillhandahålla tjänster och konsultationer rörande verksamhetstillbehör till detaljhandeln, bedriva musikproduktion och tillhandahålla musikframträdanden, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

OXLEDSVÄGEN 27
43367  SÄVEDALEN

Sökord: Storepicker |

HR Manager Svenska AB

Bolagets verksamhet ska vara att coacha, rekrytera, utveckla och utbilda ledare och team i organisationer och företag samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5216
10245  STOCKHOLM

Sökord: Manager |

HR North Sweden AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljnig av annonser, databasverksamhet (on-line publicering), förmedling och rekrytering av personal, uthyrning av personal, förmedling och försäljning av tjänster inom human resource-området, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STRANDBERGSGATAN 61 4 TR
11251  STOCKHOLM


KOMPETENSA Mäklar AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva pensions- och försäkringsservice och konsultverksamhet med anknytning härtill samt att i övrigt bedriva med nämnda verksamheter förenlig verksamhet. Bolaget skall dock ej självt bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen (1987:617), försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet.


Adress

BOX 45
57421  VETLANDA

Sökord: Kompetensa | Mäklar |

Lärartjänst i Malmö AB

Bolaget skall vara aktiv inom uthyrning och rekrytering av lärare till skolor och andra utbildningsinstitut. Verksamheten består också i förvaltning av övrig lös egendom såsom aktier och andra kapitalinvesteringar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORA NYGATAN 63
21137  MALMÖ

Sökord: Lärartjänst |

Mannerfelt Göransson & von Schreeb Chefsrekrytering AB

Bolaget skall bedriva chefsrekrytering, konsultverksamhet och utbildning inom organisations- och manangementfrågor, bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GÖTGATAN 30
11846  STOCKHOLM


Manpower Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet med personalbemanning samt personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom personalbemanning, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1125
11181  STOCKHOLM

Sökord: Manpower |

Modeverket Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom personalrekrytering och utbildning företrädesvis inom Teko- och Modebranschen, idka internationell handel med varor och tjänster inom samma bransch. Därutöver skall bolaget bedriva förvaltning av fast egen dom och värdepapper därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 29
11156  STOCKHOLM

Sökord: Modeverket |

ORALIH AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom humankapitalområdet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 292
79127  FALUN

Sökord: Oralih |

Hogarth Davies Lloyd AB

Bolaget har till ändamål att med rekryteringsspecialister och konsulter tillgodose näringslivets behom av permanent och temporär personal på företagsledande, finansiella och andra befattningar, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress


11475  STOCKHOLM

Sökord: Hogarth | Davies | Lloyd |

Sida 1 av 10