Arbetsgivareorganisationer

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Arbetsgivareorganisationer hittade vi 3 företag.


Energibranschens Förhandlings- och Arbetsgivarservice i Stockholm AB

Bolaget skall förhandla om löner och anställningsvillkor för anställda i Energiföretagens Arbetsgivareförenings (EFA) medlemsföretag, genom sin personal och med anlitande av ekonomisk, teknisk och juridisk expertis mot vederlag utföra uppdrag i form av informationer, konsultationer, utredningar och därmed förenlig service åt EFA:s medlemsföretag, bevaka EFA:s medlemmars intressen samt ge information, service och rådgivning i arbetsrättsliga frågor, kollektivavtalsfrågor samt övriga frågor som rör förhål landet mellan EFA:s medlemmar, å ena sidan, och de anställda och deras fackliga organisationer, å andra sidan, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress


10329  STOCKHOLM


Ifra Sweden AB

Bolaget skall bedriva information och forskning för dags- tidningarna i Norden samt verka för ett europeiskt dags- tidningssamarbete, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 22500
10422  STOCKHOLM

Sökord: Wan-ifra |

Industriarbetsgivarna i Sverige service AB

Bolaget ska genom internt eller externt anlitad juridisk, ekonomisk, löneteknisk eller annan liknande expertis, lämna service avseende information, utbildning, rådgivning, utred- ningar, tillhandahållande av material och sakkunskap samt vid förhandlingar och som biträde därvid i arbetsgivarärende åt medlemsföretagen enligt avtal om samverkan genom servicebolag samt i övrigt utföra uppdrag och tjänster avseende arbetgivarfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1721
11187  STOCKHOLM

Sökord: Industriarbetsgivarna |