Artister & Band

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Artister & Band hittade vi 491 företag.


A Claeson Råd AB

Bolaget skall utöva forskning, undervisning och rådgivning inom idrottspsykologi, prestationspsykologi, ledarskap, hälsopsykologi och rehablitering, komponera och producera musik samt idka rådgivning i musikbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

VALHALLAVÄGEN 159
11553  STOCKHOLM

Sökord: Claeson | Råd |

A Scent of Music AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skivbolag, musikförlag, musikdistribution, studioverksamhet, konsultverksamhet inom musikbranschen och därtill liknande verksamhet.


Adress

KRYSSHAMMARVÄGEN 12A
17157  SOLNA

Sökord: Scent | Music |

ALEXANDRA MUSIC Studio 65 AB

Bolaget ska bedriva artistisk verksamhet, musikproduktion, showproduktion, skivbolag, ljudinspelning, utgivning av musik, musikförlag, litterärverksamhet såsom sångtexter, musiklektioner i 'sång gitarr piano kör ensemble reklamproduktion jinglar och därmed förenlig verksamhet.


Adress

LINNÉVÄGEN 65
61634  ÅBY

Sökord: Alexandra | Studio |

Acasso Music Aktiebolag

Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, musik, nöjes och teaterb ranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta fastigheter, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksam het. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån. Bolaget äger också rätt att bedriva träning, undervisning och utbildning inom medicinsk qigong , friskvård och personlig ut- veckling samt idka därmed före


Adress

BOX 2337
10318  STOCKHOLM


Agentfirman Planthaber & Kildén Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka agentverksamhet avseende skådespelare, artister, författare, regissörer, modeller samt konsultverksamhet inom film, media, reklam, musik och nöjesbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster.


Adress

DROTTNINGGATAN 55
11121  STOCKHOLM


Alldeles Alfredson Aktiebolag

Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet,textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammo fon, musik, nöjes och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå bor gensåtagande, så och till dessa lämna lån.


Adress

BOX 2337
10318  STOCKHOLM

Sökord: Alldeles | Alfredson |

Anders Roslund AB

Bolaget skall skriva och författa samt göra tv-produktioner och annan artistverksamhet.


Adress

BOX 2337
10318  STOCKHOLM

Sökord: Roslund |

Anders Sjöholm Medico AB

Bolaget skall bedriva sjukvård, forskning och undervisning samt konsulterande verksamhet inom psykiatri och somatik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VRESALMSGATAN 6
21836  BUNKEFLOSTRAND

Sökord: Medico |

Anjalis AB

Bolaget skall bedriva litterär framställning och föredragshållande inom det litterära området samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 333
59524  MJÖLBY

Sökord: Anjalis |

AvaRegi i Östersund AB

Bolaget skall bedriva nöjesevenemang, drift av teateranläggning och restaurangverksamhet, musik-, mäss-, konferens- och festivalarrangemang, agent- och förmedlingsverksamhet, cateringtjänster, uthyrning av teknisk utrustning, lokaluthyrning, transporter samt konsultationer och rådgivning inom nya marknader, IT, organisation, marknadsföring och mediatjänster, eventproduktion, mediaproduktion, reklamförsäljning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

RESIDENSGRÄND 10
83130  ÖSTERSUND

Sökord: Avaregi |

Avalon i Norrköping AB

Bolaget skall driva åkeriverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSÖRSSTIGEN 4
60596  NORRKÖPING


Acudira AB

Bolaget ska bedriva verksamhet inom film, musik, teater, utbildning, reklam, print, event och därmed förenlig verksamhet.


Adress

DALGATAN 100
79630  ÄLVDALEN

Sökord: Acudira |

Babyhands AB

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva event-management, konsulting inom musikproduktion och modedesign samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

HANTVERKAREGATAN 18
21155  MALMÖ

Sökord: Babyhands |

Fällmans Versch och Prosaproduktion Aktiebolag

Bolaget skall producera och försälja manuskript samt idka därmed frenlig verksamhet.


Adress

LÅNGNÄSUDDEN 8
90596  UMEÅ


Bengt Lagerbergs Firma AB

Bolaget skall driva musikverksamhet såsom författande och framförande av musikaliska verk, samt förvaltande av den vinst som uppkommer härutav.


Adress

JAKOB NILSGATAN 24
21121  MALMÖ

Sökord: Lagerbergs | Firma |

CRM Musikproduktion Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsertverksamhet och musikproduktion, försäljning och uthyrning av musikinstrument, management med förmedling av artister, marknadsföring, IT-tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

PROMENADEN 11
43334  PARTILLE

Sökord: Musikproduktion |

Carl Wisborg AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva radioproduktion, artistisk verksamhet och konsultationer inom nöjesbranschen, utbildning inom media, anordna konserter och turnéer, upplevelseturism, lokalvård, företagsadministration, bedriva tillverkning och försäljning av kläder och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BRAHEGATAN 86
56332  GRÄNNA

Sökord: Wisborg |

Catharina Nelson AB

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva privatläkarpraktik samt värdepappershantering.


Adress

TULEGATAN 3
11358  STOCKHOLM

Sökord: Nelson |

Clone Aktiebolag

Bolaget skall bedriva ljud och musikproduktion, uthyrning och försäljning av ljud- och musikutrustning samt handel med motor- cyklar med tillbehör och därmed förenlig verksamhet.


Adress

GRANVÄGEN 7 B
13552  TYRESÖ

Sökord: Clone |

Cloudy AB

Bolaget har till föremål att bedriva konsult- och musikverksamhet samt handel och förmedling av värdepapper, fast och lös egendom. Bolaget avser även att bedriva management- och serviceverksamhet kopplat till små och medelstora företag med service inom ekonomi och bokföring.


Adress

ÖSTRA HAMNGATAN 29
41110  GÖTEBORG

Sökord: Cloudy |

Clownen Manne & Co Aktiebolag

Bolaget skall bedriva produktion av underhållning som avser såväl scenframträdanden som film och video och därmed förenlig verksamhet.


Adress

LILJEHOLMSVÄGEN 8 A 3 TR
11761  STOCKHOLM


G-Punk AB

Bolaget skall idka producerande-, konsult, musikförlags-, artist-, kompositörs-, text-, arrangörs-, turné- och studioverksamhet och handelsrörelse inom grammofon-, musik- och nöjesbranschen, litterär verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 70355
10724  STOCKHOLM

Sökord: G-punk |

Gonza AB

Bolaget skall bedriva marketing och produktion inom artistbranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTRA KRISTINELUNDSVÄGEN 18 A 1TR
21748  MALMÖ

Sökord: Gonza |

Good Music Production Claes Lindberg Aktiebolag

Bolaget skall sköta bokningar och anordna underhållning samt självt utföra underhållning för andra företag, hotell, restauranger och föreningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 200
45117  UDDEVALLA

Sökord: Lindberg |

Good Timing Aktiebolag

Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet och handelsrörelse inom bok, film, video, grammofon, konst, nöjes, reklam och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa och sälja aktier, obligationer och fastigheter, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 103
70142  ÖREBRO

Sökord: Timing |

Sida 1 av 20