Återvinning

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!



Återvinning hittade vi 99 företag.


ARS Recycling AB

Bolaget skall bedriva transport, återvinning, sortering och miljöhantering samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KRANGATAN 28
44138  ALINGSÅS

Sökord: Recycling |

BDX Industri AB

Bolaget skall bedriva upparbetning och förädling av restprodukter och biprodukter i stålindustrin för återvinning och försäljning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 854
97126  LULEÅ

Sökord: Industri |

Jönköpings Bildemontering Aktiebolag

Bolaget skall driva återvinning av skrot och avfall av icke metall, försäljning av bildelar, utföra reparationer av bilar, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BÄCKAMARKEN
55592  JÖNKÖPING

Sökord: Bildemontering |

KEA Metall AB

Bolaget skall bedriva metall- och plaståtervinning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DJUPADALSGATAN 60
68830  STORFORS

Sökord: Metall |

Ljusne Alltjänst AB

Bolaget ska bedriva industriservice avseende gummiprodukter och service samt reparationer och service av däck och övriga gummiprodukter samt försäljning av tillbehör samt bedriva elektronikåtervinning, entreprenadverksamhet i huvudsak markarbeten, uthyrning av personal, köp och försäljning av skrot, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 30
82020  LJUSNE

Sökord: Ljusne | Alltjänst |

HaLi Transport Aktiebolag

Bolaget ska utföra styckegodstransporter, bedriva entreprenadverksamhet inom mark-, och schaktområdet, uthyrning av personal, transporter inom återvinningsbranschen, uthyrning och försäljning av container, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

RUNEMOVÄGEN 21
82292  ALFTA


Krema i Falun Aktiebolag

Bolaget skall bedriva kremering av smådjur, försäljning av kring- produkter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BACKBERGSVÄGEN 48
79147  FALUN

Sökord: Krema |

Kretsloppsparken Kristianstad AB

Bolaget skall bedriva kompostering, flisning, återvinning av byggnadsmaterial samt handel i anslutning härtill, vidare skall bolaget bedriva uthyrning av containers, transporttjänster och renhållningstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ANNEDALSVÄGEN 20
29163  KRISTIANSTAD

Sökord: Kretsloppsparken |

Bröderna Anderssons Åkeri och Gräv i Hörby Aktiebolag

Bolaget skall bedriva åkerirörelse, uthyrning av entreprenadmaskiner samt krossning och återvinning av vägmaterial och därmed förenlig verksamhet samt ävensom att äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 154
24222  HÖRBY


A & G Avfallshantering AB

Bolaget skall bedriva avfallshantering inom hushåll och industri samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KVARNBERGSGATAN 44
65228  KARLSTAD


Liselotte Lööf Aktiebolag

Bolaget skall bedriva renhållning, avfallshantering, återvinning samt källsortering, trädgårdsunderhåll, anläggningsarbeten inom mark, och spårbevakning, maskin och fordonsuthyrning, bygg och fastighetsservice, hästuppfödning med travhästar och därmed fören lig verksamhet.


Adress

NORRA STATIONSGATAN 60
11333  STOCKHOLM

Sökord: Lööf |

Listma AB

Bolaget ska bedriva försäljning av stål och metall, försäljning och uthyrning av begagnade verkstadsmaskiner samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ALLAMÅLA 2601
34391  ÄLMHULT

Sökord: Listma |

Ljungmarks Gruppen Aktiebolag

Bolaget skall bedriva smides- och verkstadsmekanisk industri, distribution av återvinnigsbart material via egna fordon, äga, och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅRSTA SKOLGRÄND 16 A
11743  STOCKHOLM

Sökord: Ljungmarks |

Mittretur Aktiebolag

Bolaget skall handla med sekundär-råvaror och tillhandahålla kosulttjänster i avfallsfrågor och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3143
10362  STOCKHOLM

Sökord: Mittretur |

More Movie Nordic Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av varor och konsulttjänster inom IT och företrädesvis hemelektronik samt bedriva inköp och distribution av underhållningsmedia samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 55536
10204  STOCKHOLM

Sökord: Movie |

Motala Legomontering AB

Bolaget skall bedriva'transport åkeriverksamhet, utföra legoarbeten inom den mekaniska verkstadsindustribranschen, hyra ut arbetskraft, utföra tolk- och språktjänster. Vidare ska bolaget importera och sälja pellets och ved, utföra städtjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDRA ALLÉN 23-25
59137  MOTALA

Sökord: Legomontering |

MultiServ AB

Bolaget skall bearbeta avfall från järn- och stålindustrin och idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVARVARGATAN 22 B
73833  NORBERG

Sökord: Multiserv |

Möjligheternas Hus AB

Bolaget ska på uppdrag av Emmaboda kommun eller av dess bolag utföra tjänster inom miljö- och arbetsmarknadsområdet. Liknande tjänster kan utföras även åt andra om detta inte innebär att man konkurrerar med enskilda företag i kommunen.


Adress

BOX 54
36121  EMMABODA

Sökord: Möjligheternas |

Mörbylånga Transport Aktiebolag

Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet och förvaltning av värde- papper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

FRAKTVÄGEN 6
38062  MÖRBYLÅNGA


Mörbylånga Åkeri Aktiebolag

Bolaget skall bedriva transportverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

FRAKTVÄGEN 6
38062  MÖRBYLÅNGA


Mörtelkläppen AB

Bolaget skall äga och förvalta aktier, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GULLBERNAVÄGEN 10
37147  KARLSKRONA

Sökord: Mörtelkläppen |

ADD-X Biotech AB

Bolaget skall sälja material och know-how inom området komposter- och biologiskt nedbrytbara produkter i första hand i Europa och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KLANGFÄRGSGATAN 16
42652  VÄSTRA FRÖLUNDA

Sökord: Add-x |

Hald&Myrsten&Roos Industri AB

Föremålet för bolagets verksamhet är återvinning av metaller, driva mekanisk verkstad samt utföra grävningsarbeten med traktorgrävare och därmed förenlig verksamhet.


Adress

INDUSTRIVÄGEN
82072  STRÖMSBRUK


Hallands Ås Skrot och Metall Aktiebolag

Bolaget skall bedriva återvinning av metaller samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

TVEHÖGA 6591
26996  BÅSTAD

Sökord: Skrot |

Drajos AB

Bolaget ska i egen regi eller genom dotterbolag bedriva åkeri- rörelse, leasing, konsultutlåtande och förvaltning av transport- medel, inventarier för åkeribranschen samt värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BRUNNSGATAN 9
11138  STOCKHOLM

Sökord: Drajos |

Sida 1 av 4