Bokförlag & Bokklubbar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Bokförlag & Bokklubbar hittade vi 312 företag.


Academia Adacta AB

Bolaget skall bedriva bokproduktion, viss mindre sidoordnad verksamhet baserad på tjänster inom ekonomiområdet, t ex administration, bokföring och fakturering, utföra reklamtjänster och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1015
22104  LUND

Sökord: Academia | Adacta |

Academica Institutet Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bok- och tidningsförlag, konsultationer inom företagsutveckling. Bedriva import, export och försäljning av varor och tjänster som berör undervisning, utbildning och underhållning, handel med konst, antikviteter och antikvariska böc ker samt konsultverksamhet inom marknadsföring, företagsledning och ekonomi jämte annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

STRÖMKARLSVÄGEN 57
16762  BROMMA


Addera Förlag AB

Bolagets verksamhet är att bedriva förlagsverksamhet samt att idka annan med ovanstående område förenlig verksamhet.


Adress

BOX 92010
12006  STOCKHOLM

Sökord: Förlag |

Allde & Skytt Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bokproduktion, produktion av reklam och informationsmaterial, utföra sammanställningar och behandling av datamaterial, konsultverksamhet inom juridik och ekonomi, investeringar i fastigheter, aktier och värdepapper, samt placeringsråd givning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 45404
10430  STOCKHOLM


Anders Sällvin Aktiebolag

Bolaget skall utöva förlagsverksamhet inom tryckeribranschen, idka handel med grafiska artiklar och kontorsutrustning, idka utbildningsverksamhet inom kontorssektorn, förvärva och äga aktier och fastigheter ävensom idka med dessa rörelser förenlig verksamhet.


Adress

ESSINGESTRÅKET 18
11266  STOCKHOLM

Sökord: Sällvin |

Autotech Teknikinformation i Stockholm AB

Bolagets verksamhet ska vara att producera böcker, främst läromedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STUREGATAN 48
11436  STOCKHOLM


Auxano AB

Bolaget skall till föremål för sin verksamhet är att förvalta och licensiera rättigheter inom grafisk design och tillhörande IT-relaterade tjänster, bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, försäljning av produkter och tjänster inom media, marknadsföring och IT såsom färdigt tryckt media, förmedling av trycktjänster, grafisk design- och layout, maskinvara, programvara och tillhörande rådgivnings,- och underhållstjänster samt investera i fastighet, aktie, övriga värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

RINGVÄGEN 68
13335  SALTSJÖBADEN

Sökord: Auxano |

Fälth & Hässler AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja, tillverka och marknadsföra grafiska tjänster och produkter, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2246
33102  VÄRNAMO


Bang-Melchior & Co AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet gällande bokförsäljning och förlagsverksamhet samt äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ASKIMS STENBLOCKSVÄG 15
43640  ASKIM


Catholica AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet med utgivning av katolsk litteratur och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BLÅKLINTSVÄGEN 1
26265  ÄNGELHOLM

Sökord: Catholica |

Gisslevik resurs AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende ekonomi och administration och import och försäljning av LED-lampor, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BACKA BERGÖGATA 12
42246  HISINGS BACKA

Sökord: Gisslevik | Resurs |

Kibs Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, anordna musikföreställningar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STOMVÄGEN 26
42830  KÅLLERED

Sökord: Kibs |

Lions Quest Svenska Aktiebolag

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra läromedel, bedriva kurs- och konferansverksamhet samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

KYRKOGATAN 6
73230  ARBOGA

Sökord: Lions | Quest |

Lipidea Aktiebolag

Bolaget ska bedriva konsulttjänster rörande fettämnen (lipider) t ex animaliska och vegetabiliska oljor och fetter samt liknande råvaror, text- och bildredingering samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BRUNBÄRSVÄGEN 2
11421  STOCKHOLM

Sökord: Lipidea |

Lärartidningar Produktion i Stockholm AB

Bolaget ska bedriva tidningsproduktion, annonsproduktion, repro, tryck, distribution och förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12239
10226  STOCKHOLM

Sökord: Lärartidningar |

Lärnö AB

Bolaget kommer att bedriva förlagsverksamhet och utbildning inom bygg- och fastighetsområdet.


Adress

TEGELVIKSGATAN 30
11641  STOCKHOLM

Sökord: Lärnö |

Läsförlaget Göte Johansson Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet avseende böcker och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7
14221  SKOGÅS

Sökord: Läsförlaget | Göte |

Malchor AB

Bolaget skall bedriva rådgivning inom det finansiella området, corporate finance och därmed förenlig verksamhet, samt även rådgivning inom administration, bokföring och management. Bolaget skall dessutom äga och förvalta fastigheter, jord- och skogsbruk bedriva förvaltning av värdepapper samt bedriva handel med bilar, båtar, maskiner och byggnadsutrustning.


Adress

VIDEVÄGEN 10
19133  SOLLENTUNA

Sökord: Malchor |

Modernista AB

Bolaget skall bedriva bok- och tidningsutgivning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KVARNGATAN 10 B
11847  STOCKHOLM

Sökord: Modernista |

Mr Trend Unlimited Incorporation Aktiebolag

Bolaget skall bedriva'litterär publicistisk produktion, konsultverksamhet rörande information och företagsledning, handel'och eller förvaltning av värdepapper och konst ävensom idka därmed förenlig verksamhet, allt i enlighet med efterföljande närmare givna anvisningar: "Bolagets namn skall vara Mr Trend Unlimited Incorporation Aktiebolag och förkortat som ovan, i vardagligt tal kallat Mr Trend Unlimited. Som namnet anger skall bolaget bedriva en gränslös verksamhet med obegränsat ansvar för aktieägarna att lägga sig i allt som rör sig inom den kända tillvaron. Bolagets affärsidé är att på en filosofi av lika delar "Profit and Fun" tillvarata det väl kända behovet av såväl skratt som information. I detta ingår information om information. Bolaget skall således producera infor


Adress

BOX 177
37222  RONNEBY

Sökord: Unlimited | Incorporation |

Hallgren & Björklund Förlag AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att verka inom förlags- och mediabranschen.


Adress

BOX 15026
75015  UPPSALA


Hallgren och Fallgren Studieförlag Aktiebolag

Bolaget skall driva utbildnings- och förlagsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 92192
12009  STOCKHOLM

Sökord: Fallgren | Studieförlag |

Helesa Consulting AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT samt förlagsverksamhet och musikproduktion, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKRÄKLEVÄGEN 280
82793  LJUSDAL

Sökord: Helesa |

Kjell Enhager AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildning och coaching inom områdena personal- och företagsutveckling, förlagsverksamhet och mediaprodukter samt idka handel med fastigheter, aktier och bilar.


Adress

HAMPÅKERSVÄGEN 5
44339  LERUM

Sökord: Enhager |

Klobbgärdet Advokat AB

Bolaget skall bedriva advokatrörelse och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7229
10389  STOCKHOLM

Sökord: Klobbgärdet |

Sida 1 av 13