Bokförlag & Bokklubbar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Bokförlag & Bokklubbar hittade vi 312 företag.


Håfveruds Rökeri AB

Bolaget skall bedriva marknadsföring, förädling och försäljning av fisk och livsmedel och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KANALVÄGEN 4 DALSLAND CENTER
46472  HÅVERUD


Håkan Lönnberg Konsult AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mat och vin, bokutgivning samt utbildning inom samma område. Uthyrning av husbilar kommer också att bedrivas samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GRANTÄPPEVÄGEN 10
46158  TROLLHÄTTAN


Hönapöna AB

Bolaget skall bedriva teater- och förlagsverksamhet samt äga och förvalta värdepapper och idka härmed förenlig verksamhet.


Adress

ATLASGATAN 2
11320  STOCKHOLM

Sökord: Hönapöna |

IBBP Institutet för Business and Brand Performance AB

Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom affärs- och ledarutveckling samt säljutveckling, erbjuda öppna utbildningar inom marknadsföring och ledarskap samt skriva och publicera viss kurslitteratur och reklamtjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KAPTENSGATAN 13
11454  STOCKHOLM


ICVE Förlag AB

Produktion och försäljning av facklitteratur.


Adress

SALTMÄTARGATAN 14
11359  STOCKHOLM

Sökord: Icve |

IFK Graphic & Design AB

Bolaget skall bedriva CAD-rådgivning, CAD-ingenjörsarbete, programmering, bok- och katalogformgivning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

PYRAMIDBACKEN 6
14175  KUNGENS KURVA


IKEA Communications AB

Föremålet för bolagets verksamhet är produktion av bildmaterial och trycksaker jämte annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 705
34381  ÄLMHULT


ILKA Förlagsprodukter Aktiebolag

Bolaget skall bedriva framställning, produktion och försäljning av böcker, spel, ledmaterial och föreningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 4059
20311  MALMÖ

Sökord: Ilka | Förlagsprodukter |

INEXOR Aktiebolag

Bolaget skall bedriva rådgivande och konsultativ verksamhet inom 'IS IT management och ekonomi, utbildning och utveckling, förlagsverksamhet avseende böcker, kataloger, guider, tidningar, programvaror och rörliga media inom utbildningssektorn, produktion och utveckling av utbildningsmetoder för effektiv kunskapsöverföring omfattande föreläsningar, utbildningsmaterial, video och bild, animeringar och därmed förenliga media, representera, företräda och sälja tjänster inom 'IS IT-sektorn, initiera, förvalta och driva nationella såväl som internationella 'IS IT-relaterade projekt inom företrädesvis utbildning, internet, marknadsföring, media och finans, drift, service och installation av datasystem, nätverk och annan IT-relaterad miljö, förvärvande och förvaltande verksamhet inom främst t


Adress

STUREPLAN 4 C 4 TR
11435  STOCKHOLM

Sökord: Inexor |

INSCRIPTUS FÖRLAG AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva översättning, utgivning samt försäljning av litteratur och därmed förenlig verksamhet.


Adress

RÅÅVÄGEN 55 B
25270  RÅÅ

Sökord: Inscriptus |

IPC International Publishing Company Åke Andersson AB

Bolaget skall bedriva bokförlagsrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1824
70118  ÖREBRO


IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling Aktiebolag

Bolaget skall bedriva uppdragsarbete inom personal- och företagsutveckling.


Adress

BREDGRÄND 18
75320  UPPSALA


ITCS Trading & Consultancy AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, konsultverksamhet avseende marknadsföring och ekonomi jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 66
57822  ANEBY


ITligence AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet och kunskapsöverföring samt därmed förenlig verksamhet och även idka handel med värdepapper.


Adress

BOX 106
13223  SALTSJÖ-BOO

Sökord: Itligence |

IUSTUS Förlag AB

Bolaget skall bedriva förlags- och bokhandelsverksamhet.


Adress

BOX 1994
75149  UPPSALA

Sökord: Iustus |

IWA Konsult Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom medicin- och socialsektorn, författar- och förlagsverksamhet inom medicin- och den sociala sektorn, informationsverksamhet, utbildning inom medicinsk verksamhetsutveckling, försäljning av maskiner inom skovårdsbranschen, handel med konstglas samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

MIMERSVÄGEN 47
43364  SÄVEDALEN


Aktiebolaget Idmans - institut för personlig utveckling

Bolaget skall bedriva utgivning av skrifter och utbildnings- material för personlig utveckling, utbildningsverksamhet, psykologmottagning, opinionsbildning och opinionsmätning i humana samhällsfrågor samt handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÄLGGATAN 36 C
21615  LIMHAMN


AB Idrinia

Bolaget skall bedriva restaurang, kafé och pub, journalistisk verksamhet,förlagsverksamhet samt konsultverksamhet inom journalistik, företagsutveckling och -ledning samt bedriva förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSVÄGEN 19
18279  STOCKSUND

Sökord: Idrinia |

Indikat AB

Bolaget skall producera och utge publikationer, utföra konsultationer, anordna utbildningar samt idka handel med värdepapper och fastigheter.


Adress

BOX 510
19205  SOLLENTUNA

Sökord: Indikat |

Inevent Scandinavia AB

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva turneproduktion, events, artistverksamhet inklusive fonogramproduktion, mobil restaurangverksamhet, handel med värdepapper och rättigheter, jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 667
44218  KUNGÄLV

Sökord: Inevent |

Burkina Faso Design AB

Bolaget skall bedriva handel och distribution av företrädesvis hantverksprodukter från Västafrika, företrädesvis Burkina Faso, och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7047
10386  STOCKHOLM

Sökord: Burkina | Faso |

Infocultura Aktiebolag

Bolaget skall bedriva kursverksamhet och rådgivning med tonvikt på personalutveckling och leadership management, bedriva konsultverksamhet inom områdena arkitektur och design, samt idka viss förlagsverksamhet.


Adress

MOTALAGATAN 18
59232  VADSTENA

Sökord: Infocultura |

Information Arbetsmarknad Förlag i Sverige AB

Bolaget skall driva försäljning av läromedel till skolor, produktion av videofilmer, internetbaserade websidor om yrkeslivet till ungdomar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ENGELBREKTSGATAN 15
21133  MALMÖ


Information & Bild Bolaget i Malmö Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bild- och textproduktion samt grafisk formgivning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HYREGATAN 10
21121  MALMÖ


InformationsTeknologi, Sävar Aktiebolag

Bolaget skall bedriva personalfortbildning, framställning och försäljning av läromedel, CD-ROM och websidor, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

AXTORPSVÄGEN 13
90337  UMEÅ

Sökord: Informationsteknologi |

Sida 11 av 13