Bokförlag & Bokklubbar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Bokförlag & Bokklubbar hittade vi 312 företag.


Informationsförlaget Heimdahls Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bokförlagsverksamhet och därmed sammahängande publicistisk verksamhet även omfattande verksamhet med så kallade eletroniska och andra nya media samt handel med aktier och värdepapper och med nämnda rörelsegrenar förenlig verksamhet.


Adress

BOX 6884
11386  STOCKHOLM

Sökord: Informationsförlaget | Heimdahls |

Informationsutvecklarna Sweden AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet samt konsultverksamhet inom IT-områden med särskild inriktning på webbaserad information och utbildning, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3142
35043  VÄXJÖ

Sökord: Informationsutvecklarna |

Informotor Kommunikation Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom design, public relations, utbildning, bedriva förlagsverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

TENORGRÄND 61
16247  VÄLLINGBY

Sökord: Informotor |

Inforum Media i Örebro AB

Bolagets verksamhet ska vara annonsförsäljning, grafisk form- givning, producera böcker, framställa trycksaker och därmed förenlig verksamhet samt design och försäljning av smycken och därmed förenlig verksamhet.


Adress

STÅLGATAN 4
70363  ÖREBRO


Infotain & InfoBooks Sweden AB

Bolaget skall producera, distribuera och utge trycksaker samt audiovisuella media, arrangera konferenser och andra events, bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, organisation och kommunikation, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 6349
10235  STOCKHOLM


Ing-Read AB

Bolaget skall bedriva bokförlag samt konsult- och utredningsuppdrag främst inom skolväsendet,idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 298
58102  LINKÖPING

Sökord: Ing-read |

Ingaröfakta Aktiebolag

Bolaget ska bedriva utrednings- och förlagsverksamhet inom teknik, ekonomi, marknadsföring, webbpublicering, natur och kultur, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SNÖSUNDSVÄGEN 66
13466  INGARÖ

Sökord: Ingaröfakta |

Intellecta Strålins AB

Bolaget skall bedriva tryckeri- och bokförlagsverksamhet samt äga aktier i bolag med sådan verksamhet.


Adress

BOX 275
79126  FALUN

Sökord: Strålins |

CareerBuilder Nordic AB

Bolaget skall marknadsföra och producera reklamfinansierade böcker och en webbsida inom området jobbsök samt bedriva verksamhet inom närliggande områden.


Adress

ROSENLUNDSGATAN 29 A
11863  STOCKHOLM

Sökord: Careerbuilder |

E-doceo förlag AB

Bolaget skall producera och distribuera läromedel över internet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 11
12421  BANDHAGEN

Sökord: E-doceo |

Earbooks AB

Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet genom produktion och försäljning av ljudböcker.


Adress

ADOLF FREDRIKS KYRKOGATA 13 5TR
11137  STOCKHOLM

Sökord: Earbooks |

Edition Andersson Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom resor, böcker och reportage samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 203
26323  HÖGANÄS

Sökord: Edition |

Editorial Uggla Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tidnings- och bokförlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 127
90104  UMEÅ


Effektiv Produktion i Sverige Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsulttjänster avseende tidnings- produktion, friskvård, hälsovård, sportaktiviteter. Produktion av böcker inom friskvård, hälsovård och sport. Arrangemang avseende resor och träningsläger inom friskvård, hälsovård och sport- aktiviteter.


Adress

BOX 3417
10368  STOCKHOLM


Eiconics Aktiebolag

Återutgivning av äldre böcker och kataloger på cd och dvd.


Adress

BOX 96
42822  KÅLLERED

Sökord: Eiconics |

Hallonquists Bokförlag Aktiebolag

Bolaget skall bedriva layoutarbete och produktinformation (framställning av manualer, produktblad, broschyrer, tidningar mm. ), bedriva bokförlagsverksamhet, produktion och försäljning av böcker samt utbildning inom produktion. Därutöver skall bolaget bed riva konstnärlig verksamhet, tillverkning och försäljning av konstnärliga alster.


Adress

HÖGBERGSGATAN 40 B NB
11826  STOCKHOLM

Sökord: Hallonquists |

Handels-Media Hafab Förlags Aktiebolag

Bolaget skall driva bokförlagsverksamhet ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7272
40235  GÖTEBORG

Sökord: Handels-media | Hafab |

Hands-on Science AB

Bolaget skall utveckla och försälja läromedel inom det naturvetenskapliga området i syfte att uppnå lönsam tillväxt samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

VEDDESTAVÄGEN 13
17562  JÄRFÄLLA

Sökord: Hands-on |

Hans Edler Music Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bok- och musikförlag, skivdistribution, producera och arrangera TV- och musikgalor, bedriva handel och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VARVSGATAN 33 7 TR
11729  STOCKHOLM

Sökord: Edler |

Hansan Aktiebolag

Bolaget ska bedriva handel och konsultverksamhet inom verksamhetsområdena miljöteknik, utbildningsmaterial, reklam, digital logistik, elektroniska affärer, informationsteknik, mobilt internet, turism, transporter och finansiella tjänster, bedriva förlagsverksamhet avseende tidskrifter och böcker och bedriva fastighetsförvaltning samt handel med fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7332
10390  STOCKHOLM


Pearson Assessment and Information AB

Bolaget ska utveckla, förvärva, producera, marknadsföra, licensiera och sälja utbildningsmaterial och utbildnings- relaterade,k kliniska och psykologiska tester och rättigheter hänförliga till sådana produkter, dels äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva med angivna verksamhetsföremål förenlig verksamhet.


Adress

NORDENFLYCHTSVÄGEN 74
11251  STOCKHOLM

Sökord: Pearson |

Harpoon Publications Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom idrott, äga och förvalta värdepapper, bokförlagsverksamhet, konsultverksamhet i marknads-, reklam- och public relationsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ROG BACKAN 32
79021  BJURSÅS

Sökord: Harpoon |

Harrier AB

Bolaget skall driva bokförlagsrörelse och konsultationer inom företagsledning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSHOLMSTORG 3 A
11221  STOCKHOLM

Sökord: Harrier |

Hatten Förlag AB

Bolaget skall bedriva produktion av läromedel och konsultverksamhet inom utbildningsområdet, postorderförsäljning av hjälpmedel för funktionshindrade och utvecklingsstörda samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

LEJONSTIGEN 4
18132  LIDINGÖ


Haynes Publishing Nordiska AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom äga och förvalta fastigheter.


Adress

BOX 1504
75145  UPPSALA

Sökord: Haynes |

Sida 12 av 13