Bokförlag & Bokklubbar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Bokförlag & Bokklubbar hittade vi 312 företag.


Heidruns Förlag Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet med att utge egna och andra böcker, galleri, bokhandel, café, kurser i skapande svenska och litteratur samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

FENSBOL 39
68593  TORSBY

Sökord: Heidruns |

Heimdahls Information Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bokförlagsverksamhet och därmed samman- hängande publicistisk verksamhet, konsultverksamhet och därmed sammanhängande utbildningsverksamhet, handel med och förvaltning av fast egendom, värdepappershandel samt med nämnda rörelsegrenar förenlig verksamhet.


Adress

BOX 6884
11386  STOCKHOLM


Heja Sverige AB

Bolaget ska bedrivaförlagsverksamhet inom litteratur, bedriva arbete med och biträda vid TV-produktioner avseende uppfinningar samt uppleta, utvärdera och arbeta med förverkligande av idéer, bedriva uthyrning av rättigheter, mönsterskydd och varumärken inom musikverksamhet, bedriva föreläsningsverksamhet inom företagande och musikverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 286
53224  SKARA


Hellman Media Aktiebolag

Bolaget skall bedriva TV- och tidningsproduktion, bokutgivning samt utbildning och kursverksamhet, ävensom framställning, köp och försäljning av konst såsom illustrationer, musik, multimedia och video och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSHOLMS STRAND 101
11233  STOCKHOLM


Hellmans Förlag Aktiebolag

Bolaget skall bedriva lagerhållning i orderbehandling och distribution vad beträffar arbetsmiljö och litteraturbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 316
64123  KATRINEHOLM


Hem och Skola Utveckling i Sverige AB

Bolaget skall i enlighet med Riksförbundet Hem och Skolas målsättning stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och medverka till utvecklingen av skolan, bedriva stödjande och utbildande verksamhet för att stödja barn och föräldrar i ovan nämnda områden omfattande skapa företagsmedlemmar, tidskrifter, kurs och konferensverk- samhet samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HANNEBERGSGATAN 24 1TR
17168  SOLNA

Sökord: Skola | Hem | Föräldrarförening | Föräldrargruppering | Föräldrarstöd | Riksförbundet |

Himmelsdyk Aktiebolag

Bolaget skall förlägga böcker och tidning samt reklam. Bolaget skall även bedriva fallskärmshoppning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 110
43823  LANDVETTER

Sökord: Himmelsdyk |

Historiska Handels Huset HHH AB

Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av heminrednings- och prydnadsartiklar, begagnade varor såsom auktionsgods, antikviteter, verkstadsmaskiner och verktyg, bedriva inköp, försäljning, tillverkning och reparation av metall-, trä- och pappersvaror, trähus, träbåtar, verkstadsmaskiner och verktyg. Bokförlagsverksamhet. Bolaget skall även bedriva budbils- och transportverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

MARGRETELUNDSVÄGEN 80
16736  BROMMA

Sökord: Hhh |

Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB

Bolaget skall bedriva produktion av böcker, bokförlag samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KAMMAKARGATAN 11
11140  STOCKHOLM


Hjortskulls förvaltnings AB

Bolaget skall äga aktier och andra värdepapper samt förvalta dessa och dess avkastning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2039
37202  KALLINGE

Sökord: Hjortskulls |

Holmby Press International Aktiebolag

Bolaget skall bedriva översättning, språkgranskning, tolkservice, föreläsningsverksamhet, skönlitterärt och journalistiskt författarskap, förlagsverksamhet, handel med och distribution av böcker, litterär agenturverksamhet, lektörsarbete, redigering, språk lig och litterär konsultverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HOLMBY 308
24797  FLYINGE

Sökord: Holmby |

Hortica AB

Bolaget skall bedriva utgivning av tidningar och böcker, artiklar och resor samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SMÅLANDSGATAN 15 1 TR
21430  MALMÖ

Sökord: Hortica |

Sida 13 av 13