Bokförlag & Bokklubbar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Bokförlag & Bokklubbar hittade vi 312 företag.


Aktiebolaget Anna Förlaget

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 206
30104  HALMSTAD

Sökord: Förlaget |

Litorina Fastighets AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, konsultverksamhet inom marknadsföring och reklam samt äga och förvalta fastigheter, därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 18
26131  LANDSKRONA


Litteraturcompagniet Aktiebolag

Bolaget skall driva förlagsverksamhet, undervisningsverksamhet, juridisk konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

FREDSGATAN 2 B
75313  UPPSALA

Sökord: Litteraturcompagniet |

Littvaria AB

Bolaget skall producera: läromedel för skolbruk i skriftlig form, kassetter, cd, datamaterial och därmed förenliga former facklitteratur rörande skönlitteratur, författare och kreativ skrivning artiklar, reportage, kåserier, skönlitterära texter för publicering i tidningar, tidskrifter, radio och TV skönlitteratur Tjänster såsom: pedagogisk konsultverksamhet inom undervisningsområdet organisation av konferens- och kursverksamhet utbildning och kursverksamhet inom den litterära sfären korrekturläsning förlagsverksamhet Bolaget kommer att idka med ovan nämnda områden även förenliga verksamheter. För bolagets likvida medel kommer handel med värdepapper att ske.


Adress

HÄGGESTALUNDSVÄGEN 10
82141  BOLLNÄS

Sökord: Littvaria |

Litzon Press Aktiebolag

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet avv bedriva bokförlagsverksamhet och tidningsutgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 22010
70202  ÖREBRO

Sökord: Litzon |

Litzon Press Förlags Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bok- förlagsverksamhet och tidningsutgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 22010
70202  ÖREBRO

Sökord: Förlags |

Living Grounds AB

Bolaget skall utveckla och tillhandahålla IT-baserade tjänster och produkter, som bygger på utveckling av humankapital med hjälp av värderingar och personlig utveckling, till individer, näringsliv, organisationer och förvaltningar, bedriva handel med värde papper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 292
79127  FALUN

Sökord: Grounds |

Livsfilosofen forskning och förlag Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tvärvetenskaplig forskning omkring den heliocentriska världsbildsteorin med målet att nå en mer sann världsbildsteori än den heliocentriska världsbildsteorin, publicera rapporter och resultat från den forskning i egen förlagsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTERLIDEN 8
54873  LYRESTAD

Sökord: Livsfilosofen | Forskning |

Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bokförlagsverksamhet, inbegripet försälj- ning av böcker, videoproduktions- och reklamverksamhet inbegripet försäljning av video- och ljudkassettband, kursverksamhet samt förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STJÄRNFORS 213
71493  KOPPARBERG

Sökord: Livslust | Brita | Sylvan |

Ljudboksförlaget i Göteborg AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KYRKOGATAN 4
41115  GÖTEBORG

Sökord: Ljudboksförlaget |

Ljudboksgruppen i Stockholm AB

Bolaget ska bedriva försäljning och distribution av ljudböcker, på alla former av ljudbärare och media, förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ADOLF FREDRIKS KYRKOGATA 13 V
11137  STOCKHOLM

Sökord: Ljudboksgruppen |

Lockners Privatbokbinderi Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bokbinderiverksamhet och konsultverksamhet inom den grafiska branschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BRYGGARVÄGEN 14
79146  FALUN

Sökord: Lockners | Privatbokbinderi |

Lokaldelen i Sverige AB

Bolaget ska idka utgivning av telekalendrar samt driva därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta aktier i bolag med inriktning på telefonnummerbaserade produkter. Äga och förvalta fastigheter samt driva katalogförlagsrörelse.


Adress

BOX 623
30116  HALMSTAD

Sökord: Lokaldelen |

Longlist AB

Bolaget skall bedriva personalrekrytering, managementkonsultverksamhet, textbearbetning, konsultverksamhet inom forskningsfinansiering, äga och förvalta fastigheter och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BIRGER JARLSGATAN 113 C 4 TR
11356  STOCKHOLM

Sökord: Longlist |

Management in Lund Publishers Aktiebolag

Bolaget skall driva förlags- och editionsverksamhet såväl i Sverige som internationellt, samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall aktivt verka för och stimulera skapande samt utgivande av kvalitetslitteratur och annan därmed liknande vetenskap liga och konstnärliga verk.


Adress

KATTESUND 1
22223  LUND

Sökord: Publishers |

Manga Media i Stockholm AB

Bolaget skall producera, utge, marknadsföra, popularisera och främja avsättningen av mangapublikationer i tidningsform samt utföra redaktionellt arbete för utgivning av mangapublikationer i bokform samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3159
10363  STOCKHOLM

Sökord: Många |

Manifest Kulturproduktion AB

Bolaget skall förlägga böcker, periodisk skrift och annat kulturmaterial samt i viss mån anordna kultursammankomster, debatter och annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

KAPELLGRÄND 6 A 1TR
11625  STOCKHOLM

Sökord: Kulturproduktion |

Map Media Europe AB

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion oh utgivning av kartor, även via internet, annons- och reklamverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKRAPAN 1890
72210  VÄSTERÅS

Sökord: Map |

Mobergs Publikationer Aktiebolag

Bolaget skall bedriva samhällsvetenskaplig författarverksamhet samt utöva därmed förenlig verksamhet.


Adress

HEINGE 9
27371  LÖVESTAD

Sökord: Publikationer |

Mocktail AB

Bolaget skall bedriva redaktionella tjänster, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BERGALIDEN 11
25223  HELSINGBORG

Sökord: Mocktail |

Aktiebolaget Svensk Bygglitteratur

Bolaget ska bedriva handel med böcker, tillhandahålla information/teknisk konsultverksamhet inom bygg/anläggnings- teknik, driva bokförlag/bokutgivning, handla med värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 533
80106  GÄVLE

Sökord: Bygglitteratur |

Aktiebolaget Morfem

Bolaget skall bedriva läromedels- och bokframställning, bokförlagsverksamhet, översättnings- och konsultverksamhet och båtuthyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TUMLAREGR 7
22651  LUND

Sökord: Morfem |

Moris Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utbildning, handledning, förlagsverksamhet, filmproduktion samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

MAGNUS ERIKSSONS GATA 10
25437  HELSINGBORG

Sökord: Moris |

MotoSprint SN AB

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva förlagsverksamhet avseende tidskrifter och böcker, konsult- verksamhet inom management och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter, ävensom kapitalförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOKVÄGEN 12
13552  TYRESÖ

Sökord: Motosprint |

Mountland Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, köp och försäljning av ur, klockor samt mindre mätinstrument samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MARKÖRGATAN 23 C
59351  VÄSTERVIK

Sökord: Mountland |

Sida 4 av 13