Bokförlag & Bokklubbar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Bokförlag & Bokklubbar hittade vi 312 företag.


AWAZE AB

Bolaget skall tillhandahålla produkter och tjänster inom PR. reklam, information, kommunikation, marknadsföring, utbildning, arkitektur, form, design, bedriva förlagsverksamhet, företrädesvis inom bokbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTMANNAGATAN 27
11325  STOCKHOLM

Sökord: Awaze |

A och E Förlags Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet med inriktning på kurs-, förlags- och konsultverksamhet inom psykologi och psykologisk behandling samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖVRE HÄGNAVÄGEN 19
43651  HOVÅS


EVD Ecological Vehicle Development AB

Bolaget skall bedriva produktion, försäljning och import och export av elfordon och elfordonsutrustningar samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva förlagsverksamhet, värdepappershandel och konsultverksamhet inom management och eko logi.


Adress

BOX 139
43722  LINDOME

Sökord: Evd | Ecological | Vehicle |

Aktiebolaget EXMANDATO

Bolaget skall bedriva utbildning och konsulting inom dataområdet, bokutgivning och bokförsäljning, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 251
39123  KALMAR

Sökord: Exmandato |

Emcamp Publishing House AB

Bolaget skall bedriva produktion, digitalisering och försäljning av böcker, ljudböcker och läromedel. Försäljning av produkter för uppspelning av digital media samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5190
20072  MALMÖ

Sökord: Emcamp |

Emma Publishing AB

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet i marknadsföringsfrågor, att utge tidskrifter och böcker samt annan förlagsverksamhet även över internet, företrädesvis inom resebranschen, äga och förvalta fast egendom och värdepapper jämte därmed förenlig verk samhet.


Adress

REPSLAGARGATAN 17 B
11846  STOCKHOLM


En Bok för Alla Aktiebolag

Bolaget skall främja svensk litteratur och konst genom att utgiva och sprida kvalitetslitteratur, företrädesvis i stora upplagor och till så lågt pris som möjligt. Vidare skall läsfrämjande åtgärder ske direkt eller indirekt genom bolagets verksamhet samt även på annat sätt främja intresset för litteratur och konst, inte minst bland barn och ungdom. Bolaget verksamhet har ej i syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall därför inte lämna utdelning eller koncernbidrag till andra bolag än dotterbolag. Bolagets vinst skall användas för läsfrämjande verksamhet eller för att reducera priset på av bolaget utgiven litteratur. Vid bolagets likvidation skall dess behållna tillgångar ej tillfalla akiteägarna utan skall utdelas till ideella organisationer som stöder svensk l


Adress

BARNHUSGATAN 3 4 TR
11123  STOCKHOLM

Sökord: För |

Enbar Intressenter AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva evenemangs- och nöjesverksamhet, äga och förvalta aktier och marknadsnoterade värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 177
93122  SKELLEFTEÅ


Permon AB

Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet inom bok-, tidnings-, och internetbranschen, bildbyråverksamhet, kurs- och utbildnings- verksamhet, spa- och konferansverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

TURISTVÄGEN 504
79493  ORSA

Sökord: Permon |

Energicentrum Utbildningsmaterial Göteborg Aktiebolag

Bolaget skall genom medarbetare bedriva författarskap och konstruktion avseende utbildningsmaterial i huvudsak inom energisektorn, bedriva distribution och handel i anslutning därtill samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

LJUNGVÄGEN 4
43731  LINDOME


Humanus Utbildning i Småland AB

Bolaget skall bedriva utbildning och annan uppdragsverksamhet, förlagsverksamhet samt tidskriftsutgivning som ett komplement till Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet. SV skall genom Humanus Utbildning AB ges förutsättningar och prova nya produkter och därmed nå en vidgad marknad. Bolaget skall utgå från kommersiella bedömningar men i inga avseende motverka SVs grundläggande värden.


Adress

BOX 2154
55002  JÖNKÖPING

Sökord: Humanus |

Humfry Utbildning AB

Bolaget skall bedriva grundskoleverksamhet, fortbildning samt framställande och försäljning av utbildningsmaterial.


Adress

BOX 7038
20042  MALMÖ

Sökord: Humfry |

Humo Konsult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva medicinsk- och omvårdnadsverksamhet, utbildning, vårdutveckling, läromedelsproduktion, köp och försäljning av värdepapper, fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5
90102  UMEÅ

Sökord: Humo |

Hundsvik Aktiebolag

Bolaget skall driva tryckeri- och bokförlagsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOLKAVÄGEN 11 A
76142  NORRTÄLJE

Sökord: Hundsvik |

Hus och Gårdar Förlag AB

Bolaget ska idka förlagsverksamhet och annan grafisk produktion samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

TELLUSVÄGEN 43
18636  VALLENTUNA

Sökord: Gårdar |

Hydra Förlag AB

Bolagets verksamhet är att bedriva bokförlag.


Adress

ÖRNSTIGEN 89
18270  STOCKSUND


La Cris Förlags AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTBJÖRKA PÅL OLLES VÄG 1
79591  RÄTTVIK

Sökord: Cris |

Aktiebolaget Lafri

Bolaget ska bedriva handel med kapitalvaror och värdepapper samt konsultverksamhet i anslutning därtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTRA KÖPMANSGATAN 2-4
37134  KARLSKRONA

Sökord: Lafri |

Landskrona Vision AB

Bolaget skall bedriva TV-produktion och utsändningar såväl lokalt som regionalt samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÄBYGATAN 16
26133  LANDSKRONA


Adoxa AB

Bolagets verksamhet ska vara att driva förlagsverksamhet avseende text, bild och ljud samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

JUPITERVÄGEN 13
18163  LIDINGÖ

Sökord: Adoxa |

Aedeficium Fastighets Aktiebolag

Bolaget skall ha till ändamål att äga och förvalta fastigheter, uthyra av lokaler, investera i, förbättra och utveckla fastighetsobjekt och därmed sammanhängande verksamheter.


Adress

BOX 65
16211  VÄLLINGBY

Sökord: Aedeficium |

Aero Info Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom utbildning samt förlagsverksamhet med utbildningsmateriel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

PILGRIMSVÄGEN 15
19443  UPPLANDS VÄSBY


Acant AB

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GUSTAVSGATAN 20
72460  VÄSTERÅS

Sökord: Acant |

Affärsinformation Ehrenblad Editions Aktiebolag

Bolaget skall driva försäljnings- och konsultativ verksamhet inom försäljnings- och marknadsföringsinformation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 292
79127  FALUN

Sökord: Affärsinformation | Ehrenblad | Editions |

Agerings Bokförlag AB

Bolaget skall bedriva bokutgivning och därtill hörande verksamhet


Adress

ÅKERSBERGSGATAN 7
24332  HÖÖR

Sökord: Agerings |

Sida 6 av 13