Bokförlag & Bokklubbar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Bokförlag & Bokklubbar hittade vi 312 företag.


Air Historic Research BW Aktiebolag

Bolaget skall bedriva av produktion och försäljning av böcker företrädesvis inom flyghistoria, uthyrning av kontors- och dentalutrustning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva tandläkarverksamhet.


Adress

BOX 244
57123  NÄSSJÖ

Sökord: Historic |

Akademeja Förlagsaktiebolag

Bolaget skall förlägga böcker, bedriva konsultverksamhet med anknytning till bokutgivningen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

VALHALLAVÄGEN 128
11441  STOCKHOLM

Sökord: Akademeja | Förlagsaktiebolag |

Akleja Förlag Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlags- och utbildningsverksamhet, underhållnings- och multimediaproduktion samt konsultverksamhet inom informationsteknologi och därmed förenlig verksamhet. Förlagsverksamhet avser utgivning av skrifter inom skönlitteratur och fakta samt produktion av manus till den underhållningsverksamhet som anges nedan. Utbildningsverksamhet berör områdena managementutbildning, pedagogik och informationsteknologi. Underhållningsproduktion avser manus- och programproduktion inom teater, TV, film, opera och underhållning samt för konferenser inom dessa områden och även inom massmediaområdet, kommunikation, pedagogik och informationsteknologi. Multimediaproduktion avser ovanstående områdem omsatta i produktion av programmaterial för multimedia, t ex CD-Rom.


Adress

SJÖTULLSBACKEN 27
11525  STOCKHOLM


Albert Bonnier AB

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterföretag bedriva mediaverksamhet såsom tidskrifts-, bokförlags-, bokklubbs-, multimedia-, musik-, radio-TV- och filmrörelse. Bedriva försäljning och förmedling av informations- tjänster. Bedriva grafisk rörelse. Bedriva tillverkning och försäljning inom skilda näringsgrenar såsom möbler, möbel- detaljer, inredningsprodukter och kabelskydd. Ge lån och ställa säkerheter för koncernens medelsbehov, dock ej sådan verksamhet som omnämnes i bankrörelselagen och lagen om kreditmarknadsbolag. Äga och förvalta fast och lös egendom samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3257
10365  STOCKHOLM


Albert Bonniers Förlag Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är utgivning och försäljning av svensk och utländsk skönlitteratur i översättning samt annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3159
10363  STOCKHOLM

Sökord: Bonniers |

Alberus AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, illustration, bokproduktion och produktutveckling samt förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

EBBAGÅRDSVÄGEN 6
19135  SOLLENTUNA

Sökord: Alberus |

Aldebaran Förlag i Malmö Aktiebolag

Bolaget skall driva bokförlag och tidskriftförlag samt idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva grafisk formgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

S:T PAULI KYRKOGATA 13
21149  MALMÖ

Sökord: Aldebaran |

Alfabeta Bokförlag Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet inom bokförlagsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 4284
10266  STOCKHOLM

Sökord: Alfabeta |

Alfabeta Media Aktiebolag

Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom bokförlags- branschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka värdepappershandel.


Adress

ÖSTGÖTAGATAN 75 4TR
11664  STOCKHOLM


Alfamax AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av läromedel samt kursverksamhet ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

AUGUSTIVÄGEN 6
64233  FLEN

Sökord: Alfamax |

Alfeios AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet och handel med böcker, förvalta värdepapper, tilhandahålla juridisk rådgivning och grafisk formgivning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

ERIKSBERGSGATAN 16
11430  STOCKHOLM

Sökord: Alfeios |

Alfta Rehab AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra rehabilitering, arbetsförmågebedömningar, sjukgymnastik, friskvård, utbildning, försäljning av litteratur samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 94
82222  ALFTA


Alfta Rehab förlag Förvaltnings Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med läroböcker av A V-medel, förvaltning av aktier och annan lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 94
82222  ALFTA


Alhambra Förlag Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlags- översättnings- och tolkverksamhet, språkreseverksamhet, tidskriftsutgivning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 273
24402  FURULUND


Alinder Design & Produktion AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och vara projektledare eller koordinator samt svara för idéutveckling och produktion inom områdena grafisk formgivning samt annan design, foto- grafering, filmproduktion, produktion av böcker och trycksaker, text och copy samt göra guidade turer för resenärer både i och utanför Sverige. Bolaget skall också bedriva förlagsverksamhet. Vidare ska bolaget äga och förvalta samt driva handel med värdepapper, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörlselagen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GRÖNEBORGSVÄGEN 8
13441  GUSTAVSBERG


AllDuplo Offsettryck Aktiebolag

Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av trycksaker och kontorsmaterial jämte med detta förenliga verksamheter.


Adress

BERGSGATAN 57
11231  STOCKHOLM

Sökord: Allduplo | Offsettryck |

Alla Sinnen i Sverige Aktiebolag

Bolaget ska bedriva pedagogisk utveckling, pedagogisk konsult- verksamhet och bokförlagsverksamhet samt annan med ovan förenlig verksamhet.


Adress

MUNKHAGSGATAN 1A
64730  MARIEFRED

Sökord: Sinnen |

Alma Förlag i Norrköping Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av företagsinformation, kalendrar och trycksaker samt därmed förenlig versamhet. Bolaget skall även bedriva handel och förvaltning av värdepapper.


Adress

SÖDRA PROMENADEN 115
60234  NORRKÖPING


Wise OnLine AB

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet: konsultverksamhet avseende internet- och intranätlösningar, konsultverksamhet avseende Human Resource Management, konsultverksamhet med inriktning på information, management och data, utveckling och design av dataprogram och dataprodukter samt försäljning av nämnda produkter och tjänster i kombination med lämplig hårdvara.


Adress

BOX 22109
10422  STOCKHOLM

Sökord: Wise |

Alpha Plus Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utbildning och försäljningsverksamhet samt grossist och detaljist inom naturmedicin- och miljövårdsområdet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ROXNÄSVÄGEN 6
79144  FALUN


Alpha Sverige AB

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, produktion, försäljning och distribution av bok-audio/video-, informations- och marknadsföringsmaterial och dylikt relaterat till kristen och /eller församlingsutvecklande verksamhet i allmänhet och kursverksamhet i synnerhet. Bolaget ska även bedriva utbildning och konsultverksamhet inom samma område och med området förenliga verksamheter, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

ESPLANADEN 3
53150  LIDKÖPING


Alpsand AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att utforska, uppfinna, designa, utveckla, författa, förlägga, packetera, presentera, marknadsföra, sälja, lagra och behandla data, programvara, det skrivna och talade ordet, musik, vetenskap, annonsutrymme, tekniska lösningar och system, och kunskap och lösningar relaterade till ekonomi, samt att förmedla och främja sociala kontakter och nätverk, samt att idka verksamhet förenlig med någon av ovanstående.


Adress

BARNÄNGSGRÄND 2
11647  STOCKHOLM

Sökord: Alpsand |

Altus Förlag AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

TEGNÉRGATAN 47 A
11161  STOCKHOLM

Sökord: Vindfabriken |

Amalia Ekehjälm Design AB

Bolaget skall bedriva försäljning av inrednings produkter, bokutgivning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORA MOSSENS BACKE 14
16756  BROMMA

Sökord: Amalia | Ekehjälm |

Amapola Production AB

Föremål för bolagets verksamhet är förlagsverksamhet inom bild, text och ljud och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2
79121  FALUN

Sida 7 av 13