Bokförlag & Bokklubbar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Bokförlag & Bokklubbar hittade vi 312 företag.


Aminoff Creative AB

Bolaget ska bedriva framtagande, produktion och försäljning av barnböcker och andra barnartiklar. Vidare ska bolaget bedriva försäljning av konsulttjänster, företrädesvis inom ekonomi och juridik samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SNÖFLINGEGATAN 5
43139  MÖLNDAL

Sökord: Aminoff |

Anastasis Media AB

Bolaget skall bedriva förlagsrörelse avseende böcker och andra former av media samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KLOCKARVÄGEN 104
15161  SÖDERTÄLJE

Sökord: Anastasis |

Anatomy Bible AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och försälja medicinska illustrationer och animationer, medicinska informations- och undervisningsmaterial och medicinska utbldnings- program, bedriva bildbanksverksamhet och därmed förbunden handel med immateriella rättigheter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 24
27575  LÖVESTAD

Sökord: Anatomy | Bible |

Anders Andersson Text & Konsult AB

Bolaget skall tillhandåhålla text, bild och konsulttjänster i informations- och mediabranschen, utveckla dataprogram och producera böcker samt bedriva handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

POPPELVÄGEN 55
13552  TYRESÖ


Anderson E Audio AB

Bolaget skall bedriva bokförlag, utgivning av tryckta eller elektroniska böcker, även talböcker och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 55777
11483  STOCKHOLM


Anderson E Pocket AB

Bolaget ska bedriva bokförlagsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtaganden, så och till dessa lämna lån.


Adress

BOX 55777
11483  STOCKHOLM


Andersson Information & Förlag i Värmland AB

Bolaget skall bedriva bokförlagsverksamhet, information och marknadsföring, handel med produkter inom friskvårdssektorn samt äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÅGVERKSGATAN 2
65221  KARLSTAD


Andreas Lindberg Förlag Alinea Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet inom information, marknadsföring och management, samt förlags- och publiceringsverksamhet för böcker, tidningar och Internet, samt personaluthyrning inom reklam- och produktionsledning, samt film och TV-produktion, samt äga och förvalta fastigheter, lös egendom samt värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

TRÄDGÅRDSVÄGEN 18 A
18162  LIDINGÖ

Sökord: Alinea |

Aktiebolaget Andrimner

Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av värdepapper, att äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORTORGET 13
21122  MALMÖ

Sökord: Andrimner |

e-Capital Utveckling AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom strategisk företagsplanering, samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ERSTAVIKS KVARNVÄG 21
13336  SALTSJÖBADEN

Sökord: E-capital |

Angaria AB

Bolaget skall bedriva arkeologisk och kulturhistorisk uppdragsverksamhet samt förlagsverksamhet inom arkeologi och kulturhistoria samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SOFIEHEMSVÄGEN 2 B
90738  UMEÅ

Sökord: Angaria |

Anima Förlag Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet inom ämnesområdet samhällsvetenskaplig facklitteratur ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KLOSTERGATAN 9
22222  LUND


Appendix i Helsingborg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva undervisning och konsultverksamhet i medicinska frågor och produktion av medicinsk facklitteratur. Vidare skall bolaget bedriva journalistisk verksamhet kring matkultur och alkoholdrycker( öl, sprit, vin) vinprovningar, vinresor samt produktion av motsvarande facklitteratur. Bolaget skall också bedriva verksamhet som bokförlag.


Adress

MATROSGATAN 8
25270  RÅÅ


Applicera AB

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, informations och kommunikationstjänster för framställning av olika publikationer, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 26
23105  SMYGEHAMN

Sökord: Applicera |

Arbetskonsulter - Peter Larsson Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultation och utbildningsverksamhet inom personal-, organisations- och ledningsutveckling. Arbetslivspedagogisk forskning och författarskap. Förlagsverksamhet och försäljning av böcker jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDRA CATALINAGRÄND 41
18368  TÄBY


Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet huvudsakligast med medicinsk facklitteratur, kursverksamhet och handel med homeopatiska preparat samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 83
45420  BRASTAD


Argument Förlag AB

Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet, konsultverksamhet inom pedagogik, musik, etik, metodik samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 98
43222  VARBERG

Sökord: Argument |

Aripio AB

Bolaget ska utveckla, driva och investera i verksamheter, inom media, kommunikation, konsumenttjänster och fastigheter, bedriva förlags-, fotografisk-, journalistikverksamhet samt analys-, research- och konsultverksamhet inom media, kommunikation, marknads föring, företagsekonomi, riskkapital och affärsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTERMALMSGATAN 35
11426  STOCKHOLM

Sökord: Aripio |

Arkitektur & Film Carin Johanson AB

Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, produktion av film och böcker samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTERG 12
21236  MALMÖ


Aktiebolaget Arne Halvarson Läromedel och Utbildning

Bolaget skall bedriva produktion av läromedel och utbildningsmaterial, konsultverksamhet inom organisation och administration och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 292
79127  FALUN


Arne & Son Media AB

Bolaget skall driva verksamhet i form av litterär produktion samt förlagsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

SANKT GÖRANSGATAN 70 A 5 TR
11238  STOCKHOLM


Aros läromedel Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bokförlagsverksamhet samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTRA ÅGATAN 22
75309  UPPSALA


Ars Förlag Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bokförlagsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

RINGVÄGEN 8 4 TR
11726  STOCKHOLM

Sökord: Gazell |

Artaromaförlaget AB

Bolaget skall bedriva bokförlagsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ULLEVI ENESTORP 3
59491  GAMLEBY

Sökord: Artaromaförlaget |

Artos & Norma Bokförlag AB

Bolaget skall bedriva bokförläggarverksamhet, informationsresor till historiska platser, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper samt härmed förenlig verksamhet.


Adress

KYRKSTADSVÄGEN 6
93133  SKELLEFTEÅ

Sida 8 av 13