Containrar & Sophjälp

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Containrar & Sophjälp hittade vi 30 företag.


Ingemar Rääf Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper, försäljning av datorer, samt support inom dataområdet, fastighetsförvaltning samt byggentreprenader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ULLFORSGATAN 11
75228  UPPSALA


Halmstad Deponi Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med bilar, bilverkstadsrörelse, utföra lackerings- och blästringsarbete, bedriva förvaltning av fastigheter samt bedriva deponeringsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet. Deponeringsverksamheten avser avfallstipp.


Adress

RYTTAREVÄGEN 6
30260  HALMSTAD

Sökord: Deponi |

Halmstads Energi och Miljö AB

Bolaget skall bedriva produktion, distribution och handel med energi samt tillhandahålla tjänster i anslutning därtill insamla, transportera, förvara och omhänderta avfall anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrust ningar för produktion och distribution av energi samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energisektorn. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimal resursutnyttjande samt affärsmässig inriktning erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning och avfallshantering samt för en säker och effektiv IT-infrastruktur.


Adress

BOX 31
30102  HALMSTAD


Hans Brennius Åkeri och Transport Aktiebolag

Bolaget skall bedriva åkerirörelse och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HÄSTNÄSVÄGEN 81
14897  SORUNDA

Sökord: Brennius |

Hellstens Grovsopor AB

Bolaget skall bedriva fastighetsrenhållning, återvinning och sortering av avfall, avfallstransporter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HERRESTAGRÄND 7
12459  BANDHAGEN

Sökord: Hellstens | Grovsopor |

Sida 2 av 2

  • 1
  • 2