Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


AD Job Nordic AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datorprogram, samt uppdragsverksamhet inom marknadsföring, jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

HÄGGELUNDSVÄGEN 17
52338  ULRICEHAMN

Sökord: Job |

ALEGA Skolmateriel Aktiebolag

Bolaget skall tillverka, utveckla och sälja skolmateriel, däri ingår även datorer dels från egen produktion, dels från andra företag i Sverige och utlandet, Alega skall också satsa på utbildning i olika former ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VASAGATAN 4
53232  SKARA

Sökord: Alega | Skolmateriel |

ARMEGA Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet med datakonsultation, försäljning av datautrustning, dataprogram, kontorsutrustning och kontorsmaterial, import och export av datautrustning, uthyrning av datasystem och kontorsservice, utbildning inom dataområdet, rek lam och information, handel och förvaltning av kapitalmarknadsinstrument, finansiering och leasing av data- och kontorsutrustning, handel med metaller och presentartiklar, även som idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BILDHUGGARVÄGEN 10
12144  JOHANNESHOV

Sökord: Armega |

AcOn AB

Bolaget skall bedriva försäljning av produkter och tjänster inom IT, hård- och mjukvara drift och kommunikation.


Adress

SÅGVÄGEN 1
92145  LYCKSELE

Sökord: Acon |

Acando Business Intelligence AB

Bolaget skall bedriva utveckling, köp och försäljning av dataprogram, konsultverksamhet inom IT och darmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5528
11485  STOCKHOLM

Sökord: Business | Intelligence |

Acapnos Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet hänförlig till IT och telekommunikationsbranschen innefattande utveckling och marknadsföring av produkter, samt bedriva ekonomisk och administrativ konsultverksamhet samt producera och distribuera musik, illustra tioner och litteratur, samt äga, förvalta och bedriva handel med aktier och andra värdepapper, samt äga, förvalta och hyra ut fast och lös egendom, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAVREGATAN 10
11859  STOCKHOLM

Sökord: Acapnos |

Acceda AB

Bolaget skall bedriva utveckling, utbildning och försäljning av UNIX-baserade IT-system och hård- och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MJÖLKUDDSVÄGEN 139
97343  LULEÅ

Sökord: Acceda |

Agda Lön Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet med utveckling, och försäljning av hjälpmedel och tjänster i anslutning till löne och personalhanerting samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

LÅNGSKEPPSGATAN 9
26271  ÄNGELHOLM

Sökord: Agda | Lön |

Agenor Information System Aktiebolag

Bolaget skall bestå av systemering, programmering och utbildning och konsultationer inom data, samt bedriva försäljning av hård och mjukvara samt handel med värdepapper och med ovan nämnda verksamheter, förenlig verksamhet.


Adress

HALLIDEN 10
43639  ASKIM

Sökord: Agenor | Information | System |

Alert Security Aktiebolag

Bolaget skall bedriva agentur och konsultverksamhet inom datasäkerhetsområdet samt handel med värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 55574
10204  STOCKHOLM

Sökord: Security |

Alertsec AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av IT-säkerhetstjänster och produkter över i första hand Internet inom och utanför Sverige. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 55574
10204  STOCKHOLM

Sökord: Alertsec |

Alldata Kontor i Malmö AB

Bolaget skall bedriva service och försäljning inom persondatorbranschen med speciell inriktning på nätverk, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

SMYGE STRANDVÄG 86
23179  SMYGEHAMN

Sökord: Kontor |

Antura AB

Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och installation av dataprogram, konsultation och utbildning inom IT, projektledning, handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTRA HAMNGATAN 10
41117  GÖTEBORG

Sökord: Antura |

Anwixtra Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, ekonomi och försäljning, försäljning av hård- och mjukvara, tillbehör och kontorsmaterial, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

FURUVÄGEN 47
18764  TÄBY

Sökord: Anwixtra |

Arcticus Systems Aktiebolag

Bolaget skall idka konsultverksamhet inom data, utveckling och försäljning av datorprogram och datorutrustning och därmed förenlig verksamhet, samt skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 530
17526  JÄRFÄLLA

Sökord: Systems |

Ardbeg Informationstjänster AB

Bolaget skall bedriva konsultation, programutveckling, utbildning, marknadsföringar, försäljning med inriktning på IT av datasystem, informationssystem och programvaror samt utöva därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSBY 25
18697  BROTTBY

Sökord: Ardbeg | Informationstjänster |

Aseba Information Technology Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom systemutveckling. Försäljning av informationstekniska tjänster såsom projektledning,'design analys av datorsystem, programmering av datorsystem, prestandaanalys av datorsystem. Försäljning av datorrelaterade produkter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 26
35231  VÄXJÖ

Sökord: Aseba |

Avail Intelligence Software i Malmö AB

Bolaget skall arbeta med företagsekonomisk konsultverksamhet, seminarie-, föredrag- samt workshopsarrangemang, utveckling av koncept och mjukvara kring artificiell intelligens ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ENGELBREKTSGATAN 6
21133  MALMÖ

Sökord: Avail |

Axiell Bibliotek AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av IT-relaterade tjänster och produkter för biblotek samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 24014
22421  LUND

Sökord: Libra |

Axiell Library Group AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av IT-relaterade tjänster och produkter för bibliotek samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5151
42605  VÄSTRA FRÖLUNDA

Sökord: Library |

Axiell Service AB

Bolaget bedriver service- och konsultationsverksamhet inom området fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper, driva rörelse inom den finansiella sektorn, idka ekono misk administrativ och utbildningsteknisk konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling och företagsrekonstruktioner samt idka med n ämnda rörelsegrenar förenlig verksamhet. Med verksamhet avses dock inte sådan som omfattas av lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag.


Adress

ENGELBREKTSGATAN 7
11432  STOCKHOLM


Banqsoft Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 98
11160  STOCKHOLM

Sökord: Banqsoft |

CRM Software AB

Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av finansiella risksystem och finansadministrativa system, äga och förvalta programrättigheter för utvecklande system och därmed förenlig verksamhet, samt bedriva handle med värdepapper och fast egendom.


Adress

POSITIONEN 121
11574  STOCKHOLM


CRW Data AB

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, utveckla, tillverka, dokumentera samt leverera standardtillverkad system- och programvara, bedriva verksamhet inom musik- och underhållsbranshen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

INDUSTRIVÄGEN 8
93532  NORSJÖ

Sökord: Crw |

Cadessius Software & Choppers AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och IT, tillverkning av specialdesignade motorcyklar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAMNGATAN 4 5VÅN
21122  MALMÖ

Sida 1 av 28