Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Emineo Aktiebolag

Bolaget skall bedriva drift, administration och utvecking av IT system, konsult-, program- och tjänsteförsäljning samt utbildning inom IT system samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TALLSTIGEN 2B
19542  MÄRSTA

Sökord: Emineo |

Emineo West AB

Bolaget skall bedriva drift, administration och utveckling av IT-system, konsult-, program- och tjänsteförsäljning samt utbildning inom IT system samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 139
19523  MÄRSTA


Empir AB

Bolaget skall bedriva konsultation inom IT sektorn samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORRA DROTTNINGGATAN 26
45131  UDDEVALLA

Sökord: Empir |

Emric AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av programvaror samt verksamhetsrådgivning för den finansiella sektorn.


Adress

KUNGSBRON 2 6TR
11122  STOCKHOLM

Sökord: Emric |

Emric International Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av programvaror och därmed sammanhängande verksamhet.


Adress

KUNGSBRON 2
11122  STOCKHOLM


Emwitech Holding AB

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av kommunikationslösningar baserade på radioteknik för inbyggda system, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RÖRKULLSVÄGEN 4
30241  HALMSTAD

Sökord: Emwitech |

Enatech AB

Bolaget skall bedriva försäljning, support och service av dataprodukter, kontorsmaterial, hemelektronik samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTRA RINGGATAN 26
74531  ENKÖPING

Sökord: Enatech |

Enecto Sverige AB

Bolaget ska utveckla och försälja dataprogramvaror, idka konsultverksamhet avseende programvaruutveckling samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 35 5 TR
11156  STOCKHOLM


Enera International Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultation och programutveckling inom data samt försäljning av hård- och mjukvara ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NÄMNDEMANSGATAN 3
43133  MÖLNDAL

Sökord: Enera |

Energi Data i Ljungsbro Aktiebolag

Bolaget skall driva utveckling, tillverkning, programmering och försäljning av datorbaserade styr-, mät- och reglersystem ävensom äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ARGOVÄGEN 42
59074  LJUNGSBRO


Energy OptiCon Aktiebolag

Bolagets verksamhet skall avse konsultverksamhet samt utformning och försäljning av dataapplikationer inom energibranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SCHEELEVÄGEN 17
22363  LUND

Sökord: Opticon |

Hunresearch AB

Bolaget skallutveckla, marknadsföra och sälja system, och mjuk- och hårdvara, för finansiella och ekonomiska applikationer samt tillhandhålla konsulttjänster och idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BIRGER JARLSGATAN 2 2 TR
11434  STOCKHOLM

Sökord: Hunresearch |

LT Elektroniklaboratorium Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning av datasystem och programapplikationer, bedriva konsultationsverksamhet samt utveckling av produktionssystem CAD/CAM, och affärssystem samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DRAKEGATAN 10 5 TR
41250  GÖTEBORG

Sökord: Elektroniklaboratorium |

LW LearningWell Stockholm AB

Bolaget ska bedriva projekt- och konsultverksamhet med inriktning mot bank och finans samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FOLKUNGAVÄGEN 1
61134  NYKÖPING


LWS Konsult AB

Bolaget skall bedriva handel med persondatorer, programvaror, datainstallationer och konsultationer med inriktning på persondatorer med tillhörande programvaror och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTRA STORGATAN 2
77150  LUDVIKA


L&T Future One i Täby AB

Bolaget ska bedriva försäljning av datatillbehör och IT-produkter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2201
16902  SOLNA


L-E Jemt Data AB

Bolaget skall bedriva datorkonsultverksamhet, programvaru- utveckling, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKEDVIKSVÄGEN 1 5 TR
12054  ÅRSTA

Sökord: Jemt |

L-I Development AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av IT-system, samt därmed sammanhängande verksamhet.


Adress

MAJTORPSGATAN 32
42256  HISINGS BACKA

Sökord: L-i |

L-Soft Sweden AB

Bolaget skall bedriva licensförsäljning samt support av mjukvara för elektroniska mailinglistor(e-listor) över Internet, erbjuda skräddarsydda "outsourcingtjänster", bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTGÖTAGATAN 16 7 TR
11625  STOCKHOLM

Sökord: L-soft |

L. Sundberg i Göteborg Aktiebolag

Bolaget ska idka konsult- och publicistverksamhet inom det medicinska området samt äga och förvalta lös egendom samt äga och förvalta fast egendom samt förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HULDA LINDGRENS GATA 3
42131  VÄSTRA FRÖLUNDA


L.E. Ledarskaparna AB

Bolaget skall bedriva affärskonsultativ verksamhet, utveckla och marknadsföra dataprogramvaror inom kommuner och landsting samt till tillverkande och tjänste producerande industriföretag.


Adress

BOX 7047
10386  STOCKHOLM

Sökord: Ledarskaparna |

Label Six AB

Bolaget ska utveckla, tilllverka och försälja datorprogram och elektroniska instrument för hastighetsmätning samt idka annan härmed förenlig verksamhet.


Adress

ULVSBYGATAN 2 D
65464  KARLSTAD

Sökord: Label | Six |

Laholms Computer & Teknik Aktiebolag

Bolaget skall idka handel med datorer, hård- och mjukvaror, tomt och husförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BÄSTEKILLE 79
27735  KIVIK


Laninet AB

Bolaget skall bedriva försäljning av mjuk- och hårdvara, import, export av mjuk- och hårdvara samt konsultationer och installationer av hårdvara.


Adress

BOX 166
13623  HANINGE

Sökord: Laninet |

Abalon Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av datasystem och konsulttjänster avseende implementationer, kundunika anpassningar och support samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 38095
10064  STOCKHOLM

Sida 11 av 28