Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Adicio AB

Bolaget skall driva systemutveckling mot webben, konsultation inom informationsarkitektur, webbdesign, användarvänlighet, tillgänglighet, handikappanpassning, prototypdesign, grafisk kommunikation, visuell kommunikation, systemutveckling av webbapplikatio ner, bildhantering, projekledning, ledarskap kommunikation och media, utbildning inom IT, matlagning, projektledning, ledarskap kommunikation och media, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

REDARGATAN 7 BV
12061  STOCKHOLM

Sökord: Adicio |

Adigo Informationssystem Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet med att sälja datorprogram för affärsanalys och med konsultation och utbildning inom detta område.


Adress

FRÖLUNDAGATAN 37
43144  MÖLNDAL


Adilimo AB

Bolaget skall direkt, indirekt eller genom konsultuppdrag tillhandahålla, sälja, marknadsföra, licensiera, distribuera, länka och administrera med befintlig teknik och i framtiden ny teknik, IT tjänster och system med inriktning på lojalitets och e-handel. Att uthyra byggnader, dataelektronik, transportmedel, kontorsinventarier samt bedriva handel samt agentur och annan förmedlingsverksamhet avseende sådan egendom samt immateriella rättigheter. Att tillhandahålla och förmedla tjänster av ekonomisk, kommer siell och administrativ karaktär.


Adress

BOX 92104
12007  STOCKHOLM

Sökord: Adilimo |

Adimo Solutions AB

Bolaget skall bedriva mjukvaruutveckling och försäljning, artdirection, affärsutveckling, copywriting, marknadsföring samt drift och underhåll av egna och kundbeställda produktioner för webb och mobiltelefoner samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTGÖTAGATAN 85
11664  STOCKHOLM


Adistic AB

Bolaget skall utveckla och försälja dataprogramvaror, idka konsultverksamhet avseende programvaruutveckling, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORRA SKOLGATAN 27
21152  MALMÖ

Sökord: Adistic |

Aditro HRM AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier, värdepapper och annan egendom samt att tillhandahålla tjänster inom administration och logistik, förvaltning, marknadsföring och försäljning av system, tjänster samt konsulting, inom områdena personal- och ekonomiadministration, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1102
17222  SUNDBYBERG


Adm. SystEm Björschwartz AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom offentlig upphandling, upphandling av inredningsarkitekter, inredningsentreprenader, byggnadspåverkande, utföra besiktningar av dito, upphandling av övrig inredning, biträda offentliga sektorn'med vid projekte ring, utföra kalkyler och kostnadsanalyser som underlag för anslagsäskande för ny- och ombyggnader, köp och försäljning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅRSTAÄNGSVÄGEN 1 A 1 TR
11743  STOCKHOLM

Sökord: Adm | Björschwartz |

Admedius AB

Bolaget ska bedriva mjukvaruutveckling samt tillhörande konsult- verksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SMÖRBLOMMEVÄGEN 5
24563  HJÄRUP

Sökord: Admedius |

Administrativ Mjukvara Aktiebolag (AMAB)

Bolaget skall driva handel med utrustning hänförlig till dataområdet samt tillhandahålla konsulttjänster i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.


Adress

VESTAGATAN 2 B
41664  GÖTEBORG


Adminova AB

Bolaget skall utföra programutveckling, support, utbildning, försäljning och distribution av dataprogram och ekonomisystem, bedriva konsultverksamhet inom redovisning och skatterådgivning. Bolagets verksamhet skall även omfatta personaluthyrning och förmed ling av tjänster samt bedriva värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 55966
10216  STOCKHOLM

Sökord: Adminova |

Admitech Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning och service av datorer och tillbehör, utveckling av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SOLROSGATAN 34
72245  VÄSTERÅS

Sökord: Admitech |

Adobe Systems Nordic Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling och marknads- föring av mjukvara till datasystem, utbildnings- och konsult- verksamhet inom dataområdet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 47
16493  KISTA

Sökord: Adobe |

Adocca Entertainment AB

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att utveckla och sälja tjänster och produkter inom it-sektorn.Bolagets kunder ska via skilda typer av media, tex e-mail, internet, bredband , telefoni kunna förses med IT-lösningar, såväl avseende hård- som mjukvara. Bolaget ska vidare bedriva underhållningsverksamhet på internet, bedriva skivbolagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva inköp och försäljning av produkter inom ovanstående områden, bedriva konsultverksamhet/ rådgivning inom ovanstående områden ävensom därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 19032
10432  STOCKHOLM

Sökord: Adocca |

Adramatch AB

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av ADB programvara inom ekonomistyrning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅRSTAÄNGSVÄGEN 1 A
11743  STOCKHOLM

Sökord: Adramatch |

Adriana Fastighetsservice AB

Bolaget skall bedriva fastighetsservice, äga och förvalta fast egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva försäljning av dataprogram för peronanalys och personalutveckling.


Adress

MEJRAMVÄGEN 47
14573  NORSBORG


Adserve (Scandinavia) Aktiebolag

Bolaget skall bedriva servicebyråverksamhet inom dataområdet jämte försäljning av datamaskiner och tillhandahållande av mjukvara och förvaltning/handel med fastigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

MARUMSVÄGEN 22
18497  LJUSTERÖ


Adstate AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla och sälja programvara med tillhörande tjänster inom produktion och distribution av annonser, dokument och trycksaker för digitala och tryckta medier på den svenska marknaden.


Adress

NORDHEMSGATAN 12
41327  GÖTEBORG

Sökord: Adstate |

Adstream AB

Bolagets skall själv och genom hel- eller delägda bolag bedriva verksamhet inom informationsteknologiområdet, företrädesvis genom att utveckla och erbjuda företag och allmänhet interaktiva tjänster, tele- och datakommunikation och multimedia (film och musik) samt hård och mjukvara. Vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet inom dessa områden, förvalta värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

PEJLINGSGATAN 13
42676  VÄSTRA FRÖLUNDA

Sökord: Adstream |

Adtoner AB

Bolaget skall bedriva försäljning av data- och skrivartillbehör samt egenvårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄTTERYD 6076
24040  TJÖRNARP

Sökord: Adtoner |

Aduct AB

Bolaget skall bedriva handel- och konsultverksamhet med dataprogramvaror (mjukvaror) samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

REDEGATAN 1 B
42677  VÄSTRA FRÖLUNDA

Sökord: Aduct |

Advanced Software Design Wallmark Aktiebolag

Bolaget skall bedriva analysering, konstruktion och programmering av system- och programvara. Utgivning och tillverkning av programvara. Annan konsultverksamhet, installation och försäljning inom följande områden ekonomi, energi, el, styr och reler, lantmäteri och kartografi.


Adress

HAGVÄGEN 51 B
14170  SEGELTORP


Advent Sweden AB

Bolaget skall bedriva försäljning och implementering av mjukvaror inom databranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 57 A
11122  STOCKHOLM

Sökord: Advent |

Adviser Operations Europe AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att åt andra bolag återförsälja tjänster och produkter inom verksamhetsområdena telekom, IT samt media.


Adress

VIKDALSVÄGEN 50
13140  NACKA


Aerys consulting AB

Bolaget skall bedriva försäljning av data- och verksamhetsutvecklingsrelaterade tjänster och produkter företrädesvis hård- och mjukvara, främst för små och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 47242
10074  STOCKHOLM

Sökord: Aerys |

Affabel IT Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet inom IT-området, systemutveckling, teknik, nätverksinstallationer, utbildning, och projekt- ledning samt annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

LINVÄGEN 23
17835  EKERÖ

Sökord: Affabel |

Sida 13 av 28