Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


AffärsIT i Skandinavien AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av datorer, butiksdatautrustning, streckkodssystem, lager- och artikelsystem, konsultativa tjänster inom ovanstående områden samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

REGERINGSGATAN 82
11139  STOCKHOLM

Sökord: Affärsit |

Affärstjänst Leif Nyberg Aktiebolag

Bolaget skall idka redovisningsbyrå, konsulttjänster och utbildning inom redovisning, data och marknadsföring, äga och förvalta fast egendom, bedriva försäljning och uthyrning av kontorsutrustningar, handel med konfektion och textilier inkl postorder samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VINKELGATAN 3
57033  MARIANNELUND

Sökord: Affärstjänst |

Aftonbladet Tillväxtteknik 2 AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informations- teknologiområdet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


10518  STOCKHOLM

Sökord: Tillväxtteknik |

Agesis AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, försäljning, utbildning och produktutveckling inom IT, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

ERNST AHLGRENS VÄG 10
11255  STOCKHOLM

Sökord: Agesis |

Aggetorp El AB

Installation och försäljning inom el, tele och data. handel med värdepapper. Handel och förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

LILLA AGGETORPSVÄGEN 38
44340  GRÅBO

Sökord: Aggetorp |

Agileit AB

Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, utbildningar och handel inom elektronikbranschen, säljutbildningar samt säljuppdrag och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HORNSGATAN 12
97236  LULEÅ

Sökord: Agileit |

Agileit Sverige AB

Bolaget skall bedriva utveckling av marknads- och säljstöds- system, försäljning av licenser respektive underhållsavtal för densamma samt därutöver bedriva konsultarbeten inom IT-sektorn avseende säljstödssystem och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAMMARBY FABRIKSVÄG 23
12033  STOCKHOLM


Agrando AB

Bolaget skall bedriva tillhandahålla dataprogram och -system, bedriva utbildning och konsultverksamhet inom administration och ekonomi, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

PRÄSTGÅRDSGRÄND 2
12544  ÄLVSJÖ

Sökord: Agrando |

Agresso AB

Bolaget skall bedriva försäljning av datorer med tillbehör, utveckling och försäljning av programvara, utbildning samt underhåll av datorsystem och programvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 705
16927  SOLNA

Sökord: Agresso |

Agura AB

Bolaget skall bedriva försäljning, handel och produktion av varor och tjänster med anknytning till Svenska kyrkan och därmed för- enlig verksamhet. Bolaget ska därvid utveckla, administrera, äga och förvalta Svenska kyrkan i Malmös näringsdrivande verksamhet, vara huvudman för gravskötselåtaganden gentemot gravrättsägare, försälja och utföra systemteknisk administration för informationstekniska applikationer, försälja IT-tjänster för kyrklig verksamhet och begravningsverksamhet.


Adress

ÖSTRA MÅRTENSGATAN 19
22361  LUND

Sökord: Agura |

Ahling Consulting AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom miljöteknik- och IT-området, speciellt programutveckling, utveckla och försälja utrustning, teknik och produkter inom miljöteknik- och sjösportområdet, bedriva handel med bränslen och kemiska produkter till industrin, bedriva verksamhet inom handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SANDÖVÄGEN 105
13950  VÄRMDÖ

Sökord: Ahling |

Ahlsén & Partner Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning, projektledning, systemering, installation, utbildning och underhåll jämte förmedling inom områdena kassa-, butiksdata- och informationssystem till detaljhandeln. Verksamheten skall även omfatta agenturer inom nämnda verk samhetsområden samt annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

LOVE ALMQVISTS VÄG 42
19144  SOLLENTUNA


Ahltorpmedia AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, systemutveckling, utveckling av webbsystem, webbhotellveksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STJÄRNPLAN 3
21618  LIMHAMN

Sökord: Ahltorpmedia |

Aidera AB

Bolaget skall bedriva försäljning och handel med system och utrustning för telekommunikation inom telemedicin samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MEDICINAREGATAN 8 A
41346  GÖTEBORG

Sökord: Aidera |

Aimitech Solutions i Göteborg AB

Bolaget skall bedriva datakonsultning och datasupport samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DISTANSGATAN 2
42137  VÄSTRA FRÖLUNDA

Sökord: Aimitech |

AirSon Aktiebolag

Bolaget skall bedriva uthyrning av kontorsinventarier och datorutrustning, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, konsult- och produktutveckling inom energi-, miljö och VVS-branscherna samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

METALLGATAN 33
26272  ÄNGELHOLM

Sökord: Airson |

Aivo Aktiebolag

Bolaget kommer att utveckla samt sälja dataprogram och data tillbehör. Bolaget kommer ochså att erbjuda konsulttjänster och utbildning inom data samt ekonomi.


Adress

VRETENVÄGEN 6
17154  SOLNA

Sökord: Aivo |

Projektverket AB

Bolaget ska arbeta med försäljning av IT-relaterade produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 10062
78110  BORLÄNGE

Sökord: Projektverket |

Akribi System AB

Bolaget skall bedriva försäljning, installation och konsultation inom administrativa affärssystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BERGA ALLÉ 3
25452  HELSINGBORG


Aktuelldata Aktiebolag

Bolaget skall idka konsulterande verksamhet inom databehandlingsbranschen innefattande systemarbete, programmering, handel med och uthyrning av datautrustning, servicebyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MÖLNDALSVÄGEN 30 A
41263  GÖTEBORG

Sökord: Aktuelldata |

Alcyone Tech Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning, service av dataprodukter och datatillbehör samt tjänsteproduktion inom data, radio-TV, telefoni, internet access, programmeringsarbete och därmed förenlig verksamhet.


Adress

PRINSGATAN 6
54131  SKÖVDE


Aldata Solution AB

Bolaget skall bedriva konstruktion och utveckling av dator- programvara samt installation och underhåll av operativsystem och kommunikationsprogramvara. Samt vara återförsäljare av butiks- datasystem som är utvecklade och anpassade för små och medelstora butiker.


Adress

SVÄRDVÄGEN 23
18233  DANDERYD

Sökord: Aldata |

Alfacore AB

Bolaget skall internationellt marknadsföra och försälja 'IT telekommunikationsprodukter och tjänster till medelstora- och stora företag, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TORSHAMNSGATAN 30 A 5 TR
16440  KISTA

Sökord: Alfacore |

Algori Aktiebolag

Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet, uthyrning av datorutrustning, utveckling och försäljning av dataprogram och dataartiklar samt förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig rörelse.


Adress

KUNGSGATAN 54
24462  FURULUND

Sökord: Algori |

Algorithmica International AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av mjukvara avseende finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 25
11151  STOCKHOLM

Sökord: Algorithmica |

Sida 14 av 28