Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Algorithmica Research Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av finansiell mjukvara, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 25 4 TR
11151  STOCKHOLM


Alial IT & Kontor AB

Bolaget skall bedriva handel med datorer, programvaror, kontors- utrustning och kontorstillbehör, utbildning inom informations- teknologin och data samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅKAREVÄGEN 17
31132  FALKENBERG


Aliavita AB

Bolaget skall bedriva försäljning, rådgivning och tillverkning av mjukvaror. Försäljning, rådgivning och projektmanagement kring industrigolv. Bedriva utveckling och försäljning av affärskoncept samt verka som managementkonsulter. Försäljning, marknads föring samt projektering kring produkter och tjänster med inriktning mot den nordiska avfalls- och återvinningsmarknaden, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KNARRARNÄSGATAN 7
16440  KISTA

Sökord: Aliavita |

Alina System AB

Bolaget skall bedriva försäljning av datorer och tillbehör samt utbildning inom data och IT-sektorn samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 852
75108  UPPSALA


Alina System i Östersund Aktiebolag

Bolaget skall bedriva butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och mjukvara samt därmed jämförlig verksamhet.


Adress

FÄRJEMANSGATAN 15
83131  ÖSTERSUND


AllTor Data och Larmteknik AB

Bolaget skall bedriva försäljning och service av datorer och mjukvara, nätverksinstallationer, försäljning, service och installation av larm samt försäljning av kontorstillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

APOTEKSGATAN 6
26433  KLIPPAN

Sökord: Alltor |

All-Teknik & Finans SLE AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp, försäljning, import, export, service och konsultverksamhet av kontorsmaskiner, grafisk utrustning, papper, tillbehör, samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

RANHAMMARSVÄGEN 25
16867  BROMMA


Allabout I Stockholm Aktiebolag

Bolaget ska bedriva förvaltning av och handel med värdepapper, samt tillhandahålla programvara och konsulttjänster inom IT.


Adress

ODENVÄGEN 10
18132  LIDINGÖ

Sökord: Allabout |

Allitco AB

Bolaget skall driva handel med och service på datorer och elektronik. Bolaget skall även driva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BONNARP 642
26070  LJUNGBYHED

Sökord: Allitco |

Allkontorsmaskin Kurt Hyllendal Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av och service på kontorsmaskiner ävensom driva därmed förenlig verksamhet.


Adress

ELIAS LÖNNROTS VÄG 18
16846  BROMMA

Sökord: Allkontorsmaskin | Hyllendal |

Allogg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av elektriska instrument, datorutrustning och datorprogram, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 43
64721  MARIEFRED

Sökord: Allogg |

Almain AB

Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster modellbaserad verksamhets- och informatikutveckling,vilket innebär bland annat konsultstöd inom verksamhetsanalys såsom process-, mål- och begreppsmodellering samt inom informationsanalys såsom informations- och användningsfallsmodellering samt övriga utredningstjänster inom området. Även tjänster inom multimedia med tonvikt på musik, främst avseende presentationer och filmer samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

LILLA NORRBY
17891  MUNSÖ

Sökord: Almain |

Almaso För Tandvården AB

Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av dataprogram samt programutveckling för tandvården och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BLOCKVÄGEN 10
24756  DALBY

Sökord: Almaso | Tandvården |

Almenta AB

Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom affärsutveckling, rådgivning och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BRÄNNAVÄGEN 20
93133  SKELLEFTEÅ

Sökord: Almenta |

Alpacha AB

Bolaget skall bedriva kursverksamhet främst inom IT-sektorn, försäljning och systemutveckling för datasystem samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 40
38621  FÄRJESTADEN

Sökord: Alpacha |

Alpari AB

Bolaget ska bedriva export, import och handel med datorer och hemelektronik samt konsultverksamhet i anslutning härtill, handel med och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förelig verksamhet.


Adress

PARKVÄGEN 20
81442  SKUTSKÄR

Sökord: Alpari |

Alpsand AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att utforska, uppfinna, designa, utveckla, författa, förlägga, packetera, presentera, marknadsföra, sälja, lagra och behandla data, programvara, det skrivna och talade ordet, musik, vetenskap, annonsutrymme, tekniska lösningar och system, och kunskap och lösningar relaterade till ekonomi, samt att förmedla och främja sociala kontakter och nätverk, samt att idka verksamhet förenlig med någon av ovanstående.


Adress

BARNÄNGSGRÄND 2
11647  STOCKHOLM

Sökord: Alpsand |

Altbranch AB

Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet, konsultverksamhet, produktutveckling och försäljning inom IT och kommunikation.


Adress

TEKNIKERVÄGEN 52
14173  SEGELTORP

Sökord: Altbranch |

Nortel Altsystems Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och försälja programvaruprodukter och därtill hörande utrustning samt bedriva därmed tillhörande verksamhet.


Adress

BOX 6701
11385  STOCKHOLM

Sökord: Nortel | Altsystems |

Alvik konsult & transport AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva åkeriverksamhet med persontransporter och konsultverksamhet inom IT-branschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 14106
16714  BROMMA


Amadeus Scandinavia Aktiebolag

Bolaget skall driva rörelse avseende datoriserat kommunikationssystem för trafiktjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 6602
11384  STOCKHOLM


Amadeus Sweden Aktiebolag

Bolaget skall driva rörelse avseende datoraserat kommunikationssystem för trafiktjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 6602
11384  STOCKHOLM


Amadeus Technology Centre Nordic AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datasystem inom reseindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOHUSGATAN 4
30238  HALMSTAD


Amarill Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området organisa- tionsutveckling, ledarskap och hälsa på arbetsplatsen. Förädla och exploatera nya innovationer.


Adress

IGELBODAVÄGEN 12
13338  SALTSJÖBADEN

Sökord: Amarill |

Amburt Aktiebolag

Bolaget skall utföra konsultverksamhet, programvaruproduktion, underhållsverksamhet företrädesvis inom tele- och informationsteknologi samt finansiella placeringar, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag, även som idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ROTNÄSVÄGEN 37
14142  HUDDINGE

Sökord: Amburt |

Sida 15 av 28