Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Amex Data Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom databranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

JOHN LODÉNS VÄG 31
13141  NACKA

Sökord: Amex |

Amongré Aktiebolag

Föremål för bolagets verksamhet är - att äga, förvalta och handla med värdepapper, investeringsviner och vinfonder, - att bedriva konsult-, utbildnings- och utvecklingsverksamhet inom vinkunskap och vinhantering samt sjuk- och hälsovård, - samt med dessa verksamheter förenlig verksamhet.


Adress

STÅNGEVÄGEN 29
45191  UDDEVALLA

Sökord: Amongré |

Amphibia Systems Aktiebolag

Bolaget skall driva konsultverksamhet inom ADB-området, försäljning av programvaror, datorer och datortillbehör samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HÄLSINGSTRANDSVÄGEN 11
79145  FALUN

Sökord: Amphibia |

Analys och Metod i Karlstad Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling datorsystem för kvalitets- säkringsarbete, marknadsföring och försäljning av egenutvecklad programvara och marknadsföring och försäljning som agent, återförsäljare eller liknande, av annan programvara. Verksamheten skall även omfatta kompetensundersökningar, kvalitetsundersökmningar och analyser baserade på enkätverksamhet samt därtill anslutande utbildnings- och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också kunna äga och förvalta värde- papper och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5148
65005  KARLSTAD

Sökord: Metod |

Andante Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning och uthyrning av datorer och kringutrustning samt utbildning och konsultverksamhet inom databranschen samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KAMAXELGATAN 11
21241  MALMÖ


Anders Björck AB

Bolaget skall bedriva försäljning av dokumenthantering, försäljning, projektledning och genomförande av företags- evenemang, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GAMLA TANNEFORSVÄGEN 44
58254  LINKÖPING


Android Aktiebolag

Bolaget skall specificera, äa och förvalta produkter inom området datorbaserade informationssystem, äga och förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

PETTERS VÄG 3
24563  HJÄRUP

Sökord: Android |

Anycom AB

Bolaget skall bedriva försäljning av datakonsultationer innebärande service och installationer, utbildning, programvaror, datorer och datatillbehör samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

FLUNDREVÄGEN 26
29672  YNGSJÖ

Sökord: Anycom |

Anylator Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datasystem samt konsult- och utbildningsverksamhet inom nämnda områden, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HANTVERKARVÄGEN 23 C
13644  HANDEN

Sökord: Anylator |

Apertum IT AB

Bolaget skall bedriva försäljning, konstruktion, distribution och tjänsteverksamhet inom informationsteknik och programvaruområdet jämte idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva fastighetsförvaltning och handel med värdepapper.


Adress

TEKNIKRINGEN 1 E
58330  LINKÖPING

Sökord: Apertum |

Apica AB

Bolaget skall bedriva IT-konsultverksamhet, mjukvaru- och programutveckling för datorer, kapitalförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

INDUSTRIVÄGEN 7 4TR
17148  SOLNA

Sökord: Apica |

AppCore AB

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet såsom systemplanering, systemanalys, projektledning, systemering, programmering och utbildning för informationsbehandling. Dessutom skall bolaget bedriva marknadsföring och försäljning av ADB-tjänster, ADB-mjuk- vara och ADB-hårdvara samt därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SEDUMBACKEN 29
16877  BROMMA

Sökord: Appcore |

Appendit AB

Bolaget skall utveckla och sälja datoriserade systemlösningar för detaljhandeln samt varor och tjänster i anslutning till detta ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STRÖMKARLSVÄGEN 15
16762  BROMMA

Sökord: Appendit |

Aicwo XVGT 91418 AB

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12086
40241  GÖTEBORG

Sökord: Aicwo | 91418 |

Applied Communications Worldwide (Nordic) AB

Bolaget ska bedriva 'import export, försäljning och produktion av mjukvaruprodukter samt bedriva konsultverksamhet i anslutning därtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 8120
10420  STOCKHOLM


Applitron Datasystem Aktiebolag

Bolaget skall marknadsföra och administrera konsult och försäljningsverksamhet inom tekniska och ekonomiska områden samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

MARIEHOLMSGATAN 10 C
41502  GÖTEBORG

Sökord: Applitron |

Aptic Aktiebolag

Bolaget skall bedriva programmerings- och konsultverksamhet genom att utveckla och förvalta system och weblösningar, försäljning av mjuk- och hårdvara inom data- och IT-området, äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksam het.


Adress

GAMLA KUNGSVÄGEN 54 3 TR
54132  SKÖVDE

Sökord: Aptic |

Aqit AB

Konsultverksamhet avseende system- och programvara. Utveckling, försäljning och uthyrning av hårdvara, mjukvara och tjänster inom data och elektronik och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KÅGEMARKEN 150
93432  KÅGE

Sökord: Aqit |

Arabygatans Kontors AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och service av kontorsmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

ARABYGATAN 82
35246  VÄXJÖ

Sökord: Arabygatans |

Arcad Properties AB

Bolaget skall bedriva handel med programvaror inom data samt idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter.


Adress

STATIONSGATAN 10
44130  ALINGSÅS

Sökord: Arcad |

Arch. Basic AB

Bolagets verksamhet skall omfatta konsultationer inom databranschen samt konsultationer inom den ekonomiska och administrativa branscherna samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

LUNDAGÅRDSVÄGEN 31
16351  SPÅNGA

Sökord: Arch. |

AreaPlan AB

Bolaget ska bedriva handel med IT-produkter samt utföra service- och konsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ODERUP 9267
24297  HÖRBY

Sökord: Areaplan |

Arena Data Aktiebolag

Bolaget skall tillhandahålla produkter och tjänster inom dataområdet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TROLLÉRS VÄG 8
26252  ÄNGELHOLM


Arholma Landsort AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, företrädesvis inom management, administration och affärsutveckling,utveckla ägda eller delägda företag, äga och förvalta fast och lös egendom, handla med metaller, värdepapper och fodringsrätter, bedriva uthyrningsverksamhet av lös egendom såsom t.ex. båtuthyrning, turism och därmed förenlig verksamhet samt uthyrning av personal. Bolaget skall dock ej bedriva sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse och i lag om kreditbolag.


Adress

FREDRIKSRO
13432  GUSTAVSBERG

Sökord: Arholma |

Tibet Server AB

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och sälja webbpublicationsverktyg och konsulttjänster relaterade till utveckling och marknadsföring av webbpubliceringsverktyg.


Adress

STORA NYGATAN 54
21137  MALMÖ

Sökord: Tibet |

Sida 16 av 28