Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Arkiva AB

Bolaget skall idka fastighetsförvaltning, uthyrning av inven- tarier, utveckling och marknadsföring samt försäljning av data- programvaror, konsultverksamhet inom dataområdet och organisa- tion, tillverka och marknadsföra textilvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BRANDTHOVDAGATAN 9
72135  VÄSTERÅS

Sökord: Arkiva |

Arnes Datavilla Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av datautrustning samt datautbildning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

STENBOMSGATAN 10
82142  BOLLNÄS

Sökord: Datavilla |

Aroma Datamiljö AB

Bolaget skall bedriva försäljning av kringutrustning i datamiljö, elsanering samt konsultverksamhet inom ergonomi ävansom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

IMPORTG 26
60228  NORRKÖPING

Sökord: Datamiljö |

Aros EL-CAD AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datorer, cadprogram med tillbehör och applicationer till dem samma samt datautbildning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVÄRDSGATAN 6
72350  VÄSTERÅS

Sökord: El-cad |

Art 1 i Stockholm AB

Bolaget ska bedriva handel med ljud-, bild-, ljus- och billjudanläggningar, hemelektronik, telefoni, ur och optik, larm och övervakningsskydd, försäljning av dataprodukter samt konsulttjänster inom databranschen, försäljning av instrument inom sjukvården tex insulinsprutor, samt äga och förvalta konst, fastigheter och mark samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7382
10391  STOCKHOLM


Artamus AB

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i svenska och utländska bolag. Konsultverksamhet inom konstruktion och utveck- ling av E-handelsplattformar för DVD, videofilmer och hemsidor, affärsutveckling, omvärldsanalys och internationellt företagande inom livsmedel. Import och export av högteknologiska industri- produkter. E-handel med DVD- och videofilmer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HARVAREVÄGEN 4
38239  NYBRO

Sökord: Artamus |

Aspiro AB

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och driva mobila kommunikations- och informationssystem mot internet samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GRÅBRÖDERSGATAN 2
21121  MALMÖ

Sökord: Aspiro |

Asplund Data Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra datakonsultationer, programmeringstjänster och att utveckla elektronikprodukter för databranschen samt läromedel och därmed förenlig verksamhet.


Adress

JAKOBSGATAN 23
72464  VÄSTERÅS


Astecon AB

Bolagets verksamhet skall vara utgivning av programvara. Annan teknisk konsultverksamhet inom elektronik och mjukvara. Konsultverksamhet fordonselektronik samt mjukvara till fordon, verifiering och verifieringsmiljö-utveckling inom elektronik. Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara.


Adress

FASANVÄGEN 18
43491  KUNGSBACKA

Sökord: Astecon |

Atex Media AB

Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena dataprogramut- veckling, marknadsföring och försäljning av programprodukter till mediaindustrin och därmed förenlig verksamhet.


Adress

GARNISONSGATAN 10
25466  HELSINGBORG

Sökord: Atex |

Ationware AB

Bolaget skall utveckla och sälja programvara med tillhörande tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ERSTAGATAN 26 2TR
11636  STOCKHOLM

Sökord: Ationware |

Ativa Development Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt förvalta och äga programlicenser inom områdena dataprogrammering och organisationsutveckling. Bolaget skall också förvalta och driva handel med fastigheter och värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 14179
63014  ESKILSTUNA

Sökord: Ativa |

Aktiebolaget Atland

Bolaget skall driva tillverkning av programvaror för datorer samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VITSIPPEV 202
44534  BOHUS

Sökord: Atland |

Attentia Aktiebolag

Bolaget skall bedriva lokalanpassning, konsultation och försäljning av administrativ programvara för persondatorer samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därmed verka inom data- och konsultbranschen.


Adress

LINDALSVÄGEN 6 A
13550  TYRESÖ

Sökord: Attentia |

Audio Media i Malmö AB

Bolaget skall bedriva handel med datorer, datatillbehör, CD-framställning, ljudeditering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTRA BERNADOTTESGATAN 108
21617  LIMHAMN


Auran Games AB

Bolaget skall utveckla och sälja datormjukvara inklusive men ej begränsat till datorspel och mjukvaruapplikationer samt driva därmed förenlig verksamhet.


Adress

VESTAGATAN 2
41664  GÖTEBORG

Sökord: Auran |

Aktiebolaget Aurona

Bolaget skall bedriva elektronik-, konsult-, utbildnings-, flyg-, foto-, fastighets-, heminrednings-, utemiljö-, fordons-, metall-, data-, inkasso-, kostprodukts-, ädelmetalls- och värdepappersverksamhet samt därmed förenliga verksamheter.


Adress

ÖSTERÄNGSVÄGEN 2
55463  JÖNKÖPING

Sökord: Aurona |

Aurora Innovation Aktiebolag

Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, utveckla system och tjänster för hantering och administration av kommunikation över telefoni, data och Internet, bedriva handel med teleelektroniska produkter samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VALLONGATAN 1
75228  UPPSALA


Autema Elektronik AB

Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av datakomponen- ter, mätinstrument, verktyg, facklitteratur och därmed förenlig verksamhet.


Adress

REVINGEVÄGEN 7
24731  SÖDRA SANDBY

Sökord: Autema |

Auto Computer System ACS Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av datorer, dataprogram, utbildning och konsulttjänster inom databranschen och programmering jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 53084
40014  GÖTEBORG


AutoBite AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av dataprogram och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 175
59823  VIMMERBY

Sökord: Autobite |

Autodesk Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med datorer, utrustning, programvara och programmering ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 14261
40020  GÖTEBORG

Sökord: Autodesk |

Autoklav-Teknik i Halland Aktiebolag

Bolaget skall bedriva service, reparationer och ombyggnad av steril- och desinfektionsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 75
31044  GETINGE

Sökord: Autoklav-teknik |

Automaster Svenska Aktiebolag

Bolaget ska dels bedriva utveckling, försäljning och leverans av ADB-system för företag och organisationer inom bil- och fordons- industrin och branscher med liknande verksamhet, dels tillhandahålla service avseende sådana system samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

WEDAVÄGEN 2 C
15242  SÖDERTÄLJE

Sökord: Automaster |

Automobil och Event i Stockholm AB

Bolaget skall bedriva åkeri- och eventverksamhet, konsultationer inom IT-området samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÅGVÄGEN 19
18440  ÅKERSBERGA

Sida 17 av 28