Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Autostock AB

Bolaget tillhandahåller automatisk aktiehandel via egenutvecklade analysmodeller som följer occh prognostiserar aktiemarknadens kursutveckling. Bolaget bedriver därtill försäljning av aktieanalysprogram (TA- program) samt därtill hörande utbildning och konsulting.


Adress

BEGONIEVÄGEN 4
31133  FALKENBERG

Sökord: Autostock |

Avansys Malmö AB

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva konsultverksamhet inom systemimplementering och IT-utveckling och idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 517
16929  SOLNA


Avantime Group AB

Bolaget ska direkt eller indirekt, äga aktier och andelar i juridiska personer, bedriva verksamhetsstöd i form av affärsutveckling och företagsutveckling, tillhandahålla management och konsulttjänster i anslutning därtill samt därmed förenlig verksam het.


Adress

SVEAVÄGEN 166 10 TR
11346  STOCKHOLM


Avatar Software Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och distribution av mjukvara för automatisk databehandling, särskilt vad avser strukturell biokemi, handel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

MARIEBERGSGATAN 15
11219  STOCKHOLM

Sökord: Avatar |

AviPlan Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konstruktion, tillverkning, handel och dataprogrammering av elektriska och mekaniska produkter och simuleringsprogram samt konsultverksamhet inom nämnda områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ASKIMS VERKSTADSVÄG 14
43634  ASKIM

Sökord: Aviplan |

Avimetric AB

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter och tjänster för obemannade flygplan, fotogrammetri och fjärranalys. Vidare skall bolaget bedriva utveckling, produktion och försäljning av mjukvara relaterat till ovanstående samt bildbehandling och internetservice. Bolaget skall även bedriva kurser och service inom dessa områden.


Adress

BURTRÄSKSVÄGEN 20
93192  SKELLEFTEÅ

Sökord: Avimetric |

Avista Time AB

Bolaget skall utveckla och sälja tidredovisningssystem för mobiltelefoner inom telekomindustrin och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BRUKSGÅRDSVÄGEN 19
64195  KATRINEHOLM


Avocent Sweden AB

Bolaget skall idka försäljning av dataprodukter, såsom routrar med tillhörande hård- och mjukvara ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BROVÄGEN 1
18276  STOCKSUND

Sökord: Avocent |

Axami Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utbildning inom ADB-området, utveckla och sälja programvara för datorutrustning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 191
33424  ANDERSTORP

Sökord: Axami |

Axantum Software AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, utveckling och programförsäljning inom områdena informationsteknologi och ledning, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

DALGÅNGEN 1
17760  JÄRFÄLLA

Sökord: Axantum |

Axiom Svenska Aktiebolag

Bolaget ska bedriva bilverkstad, däckverkstad samt försäljning med tillbehör och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 6033
16406  KISTA


Axiomatics AB

Utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av dator- program, IT-konsulting, IT-undervisning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ELECTRUM 223
16440  KISTA

Sökord: Axiomatics |

Azenna Advox AB

Bolaget skall sälja egna och andras produkter, tjänster och utföra konsultationer inom områdena telekommunikation, data- kommunikation, datasäkerhet, informationsteknologi och underhållning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

LINJALVÄGEN 6 A
18766  TÄBY

Sökord: Azenna | Advox |

B Arén Försäljningsaktiebolag, BAFAB

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 24101
40022  GÖTEBORG

Sökord: Försäljningsaktiebolag | Bafab |

BANQIT AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och försälja IT-baserade system, affärsapplikationer och självbetjäningsutrustning inom området finansiella tjänster samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 57
16494  KISTA

Sökord: Banqit |

BARTECO AB

Bolaget skall sälja och leverera konsulttjänster för datoranvändning, mjukvaruutveckling och annan teknisk produktutveckling, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKOLVÄGEN 21
18246  ENEBYBERG

Sökord: Barteco |

BCG Medical Group AB

Bolaget skall bedriva försäljningsverksamhet företrädesvis baserat på produkter inom områdena sjukvård och rehabilitering samt försäljning av datorer med tillbehör. Dessutom ska företaget bedriva verksamhet i form av drift av företagshotell.


Adress

KYRKOGATAN 6
76130  NORRTÄLJE


BFS Data AB

Företaget utför utveckling av mjukvara för både specifika kunder och flera kunder. Service och support ges på dessa system.


Adress

SÖDERVÄGEN 22
23252  ÅKARP

Sökord: Bfs |

BI Partner AB

Bolaget ska bedriva utveckling av mjukvara för rapportering och analys av finansiell data och därmed tillhörande konsulttjänster.


Adress

BOX 5243
40224  GÖTEBORG


BIONIX Aktiebolag

Bolaget skall utveckla och sälja dataprogram, företrädesvis inom naturvetenskapliga tillämpningar. Bolaget skall utföra utredningsuppdrag och genomföra projekt inom dataområdet. Bolaget skall driva handel med fritidsprodukter, företrädesvis inom området tamdjur och sällskapsdjur. Bolaget skall syssla med viss kapitalförvaltning.


Adress

BOX 71
12522  ÄLVSJÖ

Sökord: Bionix |

BJ System Aktiebolag

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra styrsystem och koncept för industriell verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi samt bedriva förvaltning och handel med fast och lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

LINGSBERGSVÄGEN 19
18643  VALLENTUNA


BJARGA Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och datasystem för användning imon kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

ARKEOLOGVÄGEN 66
22654  LUND

Sökord: Bjarga |

BM Data Aktiebolag

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av programvara, försäljning av datorer och kringutrustning, radio och tv hem- elektronik, handel med motorfordon, energibesiktning rådgivning samt energisparande hushållsmaskiner för hemmen och företag, anordna och bedriva utbildning inom olika yrkesområden, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2090
65002  KARLSTAD


BMC Software AB

Bolaget skall marknadsföra och sälja programvaror och andra tjänster för databehandling samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1036
16421  KISTA


BMsoft Computer Brookers AB

Bolaget skall bedriva handel med datorer, dator- och elektronik- komponenter, kontorsmaskiner, programvara, värdepapper och andra finansiella instrument, samt därtill hörande konsulttjänster, drift, underhåll och service, uthyrning av personal inom nämnda områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

RUSTHÅLLAREVÄGEN 1
22478  LUND

Sökord: Bmsoft | Brookers |

Sida 18 av 28