Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


BOSS MEDIA Aktiebolag

Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet med utveckling av programvaror och tillhandahållande av konsulttjänster inom digital telekommunikation ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3243
35053  VÄXJÖ

Sökord: Boss |

BPMS Project Systems Aktiebolag

Bolaget skall utveckla, försälja, supportera och underhålla IT-baserade projektstyrsystem och affärssystem samt att bedriva konsulterande verksamhet inom området management, projektledning, projektadministration, information och utbildning ävensom därmed förenlig verksamhet.


Adress

KORTA GATAN 7
17154  SOLNA

Sökord: Bpms |

BRN DATA Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom dataområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FATBURS BRUNNSGATA 30 3 TR
11828  STOCKHOLM

Sökord: Brn |

BRP Systems AB

Bolaget skall utveckla och sälja affärssystem anpassade för små och medelstora organisationer med tjänsteproduktion.


Adress

TEKNIKRINGEN 7
58330  LINKÖPING


BRS-Copy Aktiebolag

Bolaget ska bedriva handel och serviceverksamhet med dokumentutrustning omfattande kopiatorer samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKARPHÄLLSGATAN 13
62141  VISBY

Sökord: Brs-copy |

BSP i Helsingborg AB

Bolaget skall bedriva försäljning av varuexponeringsdisplayer för butiker samt förpackningsmaterial, tryckeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DUNKÄRRSGATAN 2
25657  RAMLÖSA


BTN Invest Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är fastighets- och kaptialförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 127
90104  UMEÅ

Sökord: Btn |

BUCHLA Gruppen Aktiebolag

Bolagets skall köpa och sälja immateriella rättigheter, fastigheter och värdehandlingar, äga och förvalta fast och lös egendom, idka konsultverksamhet beträffande företagsekono- miska frågor, åta sig administrations- och ledningsansvar för utomstående företag, bedriva utveckling och försäljning av data- programvaror, som delägare medverka till etablering av ny affärsverksamhet, ge lån och ställa borgen (dock ej sådan verksamhet som stadgas i lagarna om bankrörelse och kreditaktiebolag) för sådan rörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 35 5 TR
11156  STOCKHOLM

Sökord: Buchla |

BUTIKS & KONTORSSERVICE, BERT KARLSSON Aktiebolag

Bolaget skall bedriva uthyrning, försäljning och service av kontorsmaskiner och kontorsmöbler samt även äga och förvalta lös och fast egendom, handel med inhemska och utländska värdepapper. Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som avses i lag om bankrö relse och lagen om kreditaktiebolag samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FRANSKA VÄGEN 5 B
39356  KALMAR


BYOS Sverige AB

Bolagets verksamhet ska vara att marknadsföra och sälja system och programvara för internetbokning online för konferensbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1232
13128  NACKA STRAND


B3 IT Väst AB

Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom IT, Telekom och Management samt utveckling, marknadsföring och försäljning av programvaror, även som bedriva förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1218
16428  KISTA


B-twentyfour AB

Bolaget skall utveckla och marknadsföra system- och programvara för elektronisk handel på Internet och andra globala nätverk i egen regi eller via dotter- eller intressebolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

DAG HAMMARSKJÖLDS VÄG 30
75183  UPPSALA

Sökord: B-twentyfour |

Backbone Consulting Aktiebolag

Bolaget ska bedriva handel med bilkomponenter, management consulting, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SANKT ERIKSGATAN 117 C PLAN 10
11343  STOCKHOLM


Backlura Invest AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT med huvudinriktning affärsystem, uppfödning av och tävlingsverksamhet med travhästar samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BACKLÖKSVÄGEN 102
16577  HÄSSELBY


BancTec Aktiebolag

Bolaget skall bedriva marknadsföring och underhåll av elktronisk datautrustning samt utveckling och underhåll av elektroniska dataprogram ävensom att bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 47155
10074  STOCKHOLM

Sökord: Banctec |

Bare Appliance AB

IT-konsulttjänster samt försäljning av hård- och mjukvara, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KLÄDESVÄGEN 22
16876  BROMMA

Sökord: Bare |

Barium AB

Bolaget skall bedriva utbildning, mjukvaruproduktion samt hand- havande och förvaltning av värdehandlingar inom databranschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDRA LARMGATAN 4
41116  GÖTEBORG

Sökord: Barium |

Barkfors Fleet AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av logistikprogram för transportstyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HYLLIE KYRKOVÄG 82
21617  LIMHAMN

Sökord: Barkfors | Fleet |

Bas & Basic Consulting AB

Föremålet för bolagets verksamhet är datakonsulttjänster innefattande även handel med datorer, tillbehör och programvara och därmed förenlig verksamhet.


Adress

RUSTBODSGATAN 2
72481  VÄSTERÅS


BasWare AB

Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning, marknadsföring, utbildning, underhåll och konsultation av dataprodukter, särskiljt programvara samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även sälja, köpa, äga och förvalta värdepapper och fastighe ter.


Adress

GUSTAVSLUNDSVÄGEN 141 A
16751  BROMMA

Sökord: Basware |

Based on Architecture Software Europe AB

Bolagets verksamhet består av utgivning, framtagning och utveckling av programvara samt kundanpassning, datorförsäljning och databastjänster.


Adress

STORHOLMSGATAN 4
12748  SKÄRHOLMEN

Sökord: Architecture |

Basesoft Open Systems Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsult- och utvecklingsverksamhet inom databranschen och därmed sammanhängande försäljningsverksamhet tillika handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 34140
10026  STOCKHOLM

Sökord: Basesoft | Open |

Bassetlabs AB

Bolaget skall utveckla och försälja programvara för telekommunikationsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1156
17223  SUNDBYBERG

Sökord: Bassetlabs |

Bastec AB

Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av system för byggnadsautomation, d.v.s styrning, reglering och övervakning av ventilation, värme, kyla och belysning i främst kommersiella byggnader, samt system för energioptimering och energiuppföljning.


Adress

HÄSTVÄGEN 4A
21235  MALMÖ

Sökord: Bastec |

BeKo Kontorsvaror AB

Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsartiklar, kontorsmaskiner och kontorsmöbler till företag och privat personer.


Adress

JÄRNTORGET 1
61330  OXELÖSUND

Sida 19 av 28