Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Cadit Norrbotten AB

Bolagets verksamhet är konsultverksamhet och försäljning av CAD-system inom databranschen och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKOGSGATAN 7
94163  PITEÅ

Sökord: Cadit | Norrbotten |

Cadplatsen L. Mårtensson AB

Bolaet säljer mjukvara och tjänster till produktutvecklande företag. Mjukvaror som ingår i produktportföljen är CAD (Computer Aided Design) och PDM (Produkt Data Management). Tjänster innebär installation, specialanpassningar, utbildning, support samt drift och förvaltning av levererade CAD/PDM system.


Adress

DELLENSVÄGEN 3
12058  ÅRSTA

Sökord: Cadplatsen | Mårtensson |

Canit Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen avseende hård och mjukvara, köpa, sälja, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt import och export i anslutning därtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 239
74625  BÅLSTA

Sökord: Canit |

Catharina Stenqvist AB

Bolaget skall idka handel med presentartiklar och möbler samt möbelrenovering ävensom äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed sammanhängande verksamhet.


Adress

SKANSTORGET 17
41122  GÖTEBORG

Sökord: Stenqvist |

Centsoft AB

Bolaget ska bedriva försäljning och utveckling av mjukvara för effektivisering av affärsprocesser. Kundkretsen är i första hand små- och medelstora företag i Sverige.


Adress

VÄSTMANNAGATAN 71 D
11326  STOCKHOLM

Sökord: Centsoft |

Centuri AB

Bolaget skall bedriva verksamhet inom kvalitetssäkringsområdet.


Adress

KUNGSHOLMSGATAN 21
11227  STOCKHOLM

Sökord: Centuri |

Christensson & Roth AB

Bolaget skall bedriva försäljning av kontors- och pappersvaror. Försäljning och service av kontorsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORREVÅNG 51
24734  SÖDRA SANDBY


Christer Domeij Consulting AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management och IT samt färvalta fast och lös egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

AGNES SÖDERLUNDS VÄG 19
15156  SÖDERTÄLJE

Sökord: Domeij |

Compaction Control Systems Aktiebolag

Bolaget konstruerar, designar, tillverkar, köper och säljer material, utrustning, inredning och tjänster relaterade till industri-, hus-, bygg- och anläggningsbranscherna samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ALEBRUNNSVÄGEN 43A
37142  KARLSKRONA

Sökord: Compaction |

Compenda Aktiebolag

Bolaget skall bedriva elteknisk och mekanisk verksamhet samt att äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STRÖMSBROVÄGEN 82
80645  GÄVLE

Sökord: Compenda |

Compenta AB

Bolaget skall bedriva försäljning av dataprodukter, hårdvara, mjukvara och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet samt försäljning av leksaker och barnkläder.


Adress

BOX 5082
29105  KRISTIANSTAD

Sökord: Compenta |

Competence E-recruitment AB

Bolaget skall hyra ut chefer och projektledare för kort- och långtisduppdrag på hel- och deltid avseende verksamhetsledning och utveckling, projektledning, samt genomföra kartläggning och analys kring personalproblem, sälja datasystem. Bolaget skall vidare importera och exportera livsmedel och möbler samt idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget importera och sälja alkoholhaltiga drycker.


Adress

BOX 2114
14102  HUDDINGE

Sökord: E-recruitment |

Good Solutions Sweden AB

Bolaget ska utveckla, marknadsföra och försälja mjukvara samt bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom detta område samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKEPPSBRON 5-6
41121  GÖTEBORG


Groupware Development Sweden AB

Bolaget ska utveckla, försälja och licensiera programvaror samt äga och förvalta rättigheter till programvaror och driva därmed förenlig verksamhet.


Adress

EKBACKSVÄGEN 28
16869  BROMMA

Sökord: Groupware |

HDW Data Sweden AB

Bolaget skall bedriva tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning samt försäljning av dataprogram och datorer samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MÅNSKÄRSVÄGEN 9
14175  KUNGENS KURVA

Sökord: Hdw |

HR Manager Svenska AB

Bolagets verksamhet ska vara att coacha, rekrytera, utveckla och utbilda ledare och team i organisationer och företag samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5216
10245  STOCKHOLM

Sökord: Manager |

HRQ-Data AB

Bolaget skall bedriva utbildning, konsultation, försäljning inom dataområdet med service och reparationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 42
38734  BORGHOLM

Sökord: Hrq-data |

Joltid AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av programvara, produkter och tjänster samt konsultservice inom data- och telekommunikation, kontors- och personaluthyrning, äga och förvalta fast egendom samt bedriva handel med värdepapper, dock inte sådan verk samhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 22059
10422  STOCKHOLM

Sökord: Joltid |

June AB

Bolaget skall bedriva utveckling och konsultverksamhet inom området datateknik.


Adress

KUNGSGATAN 29 PLAN 4
11156  STOCKHOLM

Sökord: June |

Juniviks Musik, Foto, Radio och TV Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning och reparation av musik-, foto-, radio-, TV-apparater, telefoner och datorer samt driva härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom äga och förvalta fast egendom och värdepapper.


Adress

ÖSTERVÄG 15
62145  VISBY

Sökord: Juniviks |

KP Kostnads- och Planeringssystem Aktiebolag

Bolaget skall till föremål för sin verksamhet bedriva utarbetning och försäljning av dataprogram för byggnadsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TOLG ANDERSGÅRD 2
36040  ROTTNE

Sökord: Kostnads- | Planeringssystem |

Keewaydin Consulting AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulting, utbildning, utveckling och försäljning av kommunikationstjänster samt kommunikationsprodukter såsom internet, telefonilösningar, datalösningar, nätverk, IP-telefoni, datorer, mobiltelefoni samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKOGS EKEBYVÄGEN 18 C
13754  TUNGELSTA

Sökord: Keewaydin |

Kelemen & Son Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konstruktion och tillverkning av industriella elektronikprodukter, framställning och översättning av teknisk dokumentation och datorprogram samt därmed förenlig försäljnings- och konsultverksamhet.


Adress

BOX 687
13526  TYRESÖ


Keylogic Aktiebolag

Bolaget skall bedriva teknisk fastighetsförvaltning, utveckling och försäljning av system och pragramvaror samt elektronik inom fastighets- och postdistributionsbranschen och därmed förenlig verksamhet, både inom landet och på export.


Adress

DUMPERGATAN 12
44240  KUNGÄLV

Sökord: Keylogic |

Kiara AB

Bolaget skall driva utveckling och produktion av intranätlös- ningar och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HANTVERKARGATAN 5
11221  STOCKHOLM

Sökord: Kiara |

Sida 2 av 28