Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


InPORT Intelligent PORT Systems AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datorbaserade program för transportbranschen.


Adress

BOX 636
65114  KARLSTAD

Sökord: Inport |

InToLogic AB

Bolaget skall bedriva utvecklings-, programmerings- och konsultverksamhet inom kunskapsbaserade datasystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

S:T OLOFSGATAN 11 B
75321  UPPSALA

Sökord: Intologic |

Resegeometri Nordic AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling med speciell inriktning på webbaserade interaktiva dialoger och undersökningar inom marknad och personalområdet samt därmed förenlig verksamhet, huvudsakligen inom resemarkanden.


Adress

TALLBACKSVÄGEN 5
18165  LIDINGÖ

Sökord: Resegeometri |

Incited AB

Bolaget skall bedriva systemutveckling för en integrerad grafisk marknadskommunikation jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 106
35104  VÄXJÖ

Sökord: Incited |

Incoming Center of Scandinavia AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att incoming, guidening, översättningar, tolkning, marknadsundersökningar för utländska bolag, försäljning av egentillverkade datorprogram samt förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed jämförbar verksamhet.


Adress

SOCKENVÄGEN 18
87140  HÄRNÖSAND

Sökord: Incoming |

Industri-Matematik Aktiebolag

Bolaget skall försälja datorsystem och program, bedriva konsulterande verksamhet inom områdena organisation, administration och systemteknik, bedriva Kapitalförvaltning, inklusive inköp och försäljning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 15044
10465  STOCKHOLM

Sökord: Industri-matematik |

Industrial Design Software i Sverige AB

Bolaget skall bedriva försäljning av programvara samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KLOSTERGATAN 12
58223  LINKÖPING


Industrial Optimizers International AB

Bolaget skall bedriva programutveckling och konsultverksamhet inom data, företrädesvis flygbranschen, uthyrning av båtar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STRANDBERGSGATAN 51 2 TR
11251  STOCKHOLM

Sökord: Optimizers |

Industriprojektbyrån i Sverige AB

Bolaget ska utveckla och försälja programvara, tillhandahålla konsulttjänster inom området industriautomation och informationsteknologi, äga och förvalta fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 155
31122  FALKENBERG

Sökord: Industriprojektbyrån |

Inflow AB

Bolaget ska tillhandahålla och utveckla datormjukvara och tjänster via internet, bedriva konsultverksamhet i anslutning därtill samt äga aktier och andelar i bolag med samma likartad verksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GREVGATAN 39
11453  STOCKHOLM

Sökord: Inflow |

Info Center Sverige AB

Bolaget skall bedriva uthyrning av industri- och bostadsfastigheter, industritillbehör, inventarier och produktionsmaskiner för snickerier och processindustri, försäljning och utveckling av applikationer inom informationsteknologin och informationsteknolo giska tjänster samt kapitalförvaltning, dock ej sådan verksamhet som anges i lagen om bankrörelse eller lagen om finansieringsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 235
78123  BORLÄNGE


InfoAccess Lund Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är programutveckling, försäljning och distribution av programvara, utbildning och konsultation avseense datorer och programvara, utveckling och produktion av internationella geografiska Internetdomöner, äga och förvalta lös egendom samt bedriva med nämnda verksamheter förenlig verksamhet.


Adress

GRÖNEGATAN 4B
22224  LUND

Sökord: Infoaccess |

InfoBuild AB

Bolaget skall erbjuda företag och organisationer IT-lösningar innefattande programvaror, konsultationstjänster och teknisk service. Bolaget kommer att marknadsföra, försälja och leverera dessa lösningar i eget namn. Bolaget kommer att fungera som försäljningsagent för vissa programvaror. Bolaget kommer även att distribuera vissa programvaror och lösningar via återförsäljare, samt erbjuda tillhörande tjänster. Köp och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KISTA SCIENCE TOWER
16451  KISTA

Sökord: Infobuild |

InfoService Sweden AB

Bolaget skall bedriva köp och försäljning av programvaror och datorer samt anordna utbildning och kurser i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GÄRDESVÄGEN 10
69332  DEGERFORS

Sökord: Infoservice |

InfoTech Group Nordic AB

Bolaget skall bedriva försäljning, utveckling och tillhandahålla konsulttjänster inom IT-sektorn samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MIDSKOGSGRÄND 11
11543  STOCKHOLM


InfoTech Scandinavia AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och programutveckling inom IT-området med huvudsaklig inriktning på dokumenthantering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

DOCKPLATSEN 1
21119  MALMÖ


Infobyte Group AB

Bolaget skall bedriva datorrelaterad rådgivningsverksamhet, framställande av datorprogramvara, försäljning av datorprogram, datorhårdvara och datortillbehör, kontorsservicetjänster, handel med immateriella rättigheter, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 305
15124  SÖDERTÄLJE

Sökord: Infobyte |

Infocar Intressenter AB

Bolaget ska bedriva programutveckling och konsultverksamhet inom området fordons- och marin elektronik i fordons- och marinbranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

FISKARFJÄRDSSTRANDEN 28
12741  SKÄRHOLMEN

Sökord: Infocar |

Infoferenda in Scandinavia AB

Bolaget skall bedriva försäljning av produkter och tjänster för trådlös och fast data- och taltrafik samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTRA LARMGATAN 13
41107  GÖTEBORG


Infolet Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RÖRBECKSGATAN 17
31134  FALKENBERG

Sökord: Infolet |

Infomed Data Aktiebolag

Bolaget skall bedriva medicinsk samt datateknisk utvecklings- och konsultverksamhet, medicinsk läkarpraktik, försäljning av medicinsk-tekniska hjälpmedel, försäljning av datortillbehör och programvara samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BORGSGATAN 35
60236  NORRKÖPING

Sökord: Infomed |

Infopartner of Sweden AB

Bolaget ska bedriva försäljning och utveckling av programvaror, utrustning och tjänster avsedda för informationshantering, försäljning av varor och tjänster inom trädgårdsbranschen.


Adress

PENSÉVÄGEN 5
46155  TROLLHÄTTAN

Sökord: Infopartner |

Infopatrol AB

Bolaget ska utveckla samt sälja datasystem relaterat till Internetsäkerhet. Datasystemen kommer att vara avsedda för företag och privatpersoner som vill övervaka och säkerställa att användare på deras datorer inte använder Internet på ett felaktigt sätt - till exempel surfning på webbsidor med olämpligt innehåll, samt äga och förvalta värdepapper.


Adress

BOX 292
79127  FALUN

Sökord: Infopatrol |

Inforing Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult-, drift- och utbildningsverksamhet inom IT-området samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FÄNRIKSSTIGEN 7
64533  STRÄNGNÄS

Sökord: Inforing |

Informatic Konsult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisation, affärsutveckling och data samt utveckla programvaror för generellt bruk och därmed förenlig verksamhet.


Adress

GRINDSGATAN 37 6TR
11857  STOCKHOLM

Sökord: Informatic |

Sida 24 av 28